WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Транскордонне співробітництво як невід’ємна складова політики регіонального розвитку прикордонних територій - Реферат

Транскордонне співробітництво як невід’ємна складова політики регіонального розвитку прикордонних територій - Реферат

одного боку - співробітництво з адміністративно-територіальними одиницями іноземних держав, а з іншого - співробітництво з прикордонними областями країн СНД.
На сьогодні транскордонне співробітництво розглядається у двох площинах - як інструмент розвитку прикордонних територій і як чинник реалізації євроінтеграційних прагнень України. [10,с.31]
Згідно статті 5 Закону України "Про транскордонне співробітництво " (від 24 червня 2004 р.) транскордонне співробітництво може здійснюватися :
" в межах створеного єврорегіону;
" шляхом укладання угод про транскордонне співробітництво в окремих сферах ;
" шляхом встановлення та розвитку взаємовигідних контактів між суб'єктами транскордонного співробітництва. [11]
Рекомендовані етапи розвитку транскордонного співробітництва : вивчення існуючих зв'язків між партнерами; визначення стратегії розвитку; розробка і забезпечення програм розвитку; моніторинг і оцінка. [12,с.6]
Упродовж останніх років Україна стала активним учасником європейських інтеграційних процесів, що не в останню чергу зумовлюється існуванням спільних кордонів із країнами які вже є членами Європейського Союзу. Щодо Закарпатської області, то унікальність її полягає в тому, що на її території проходять кордони України з чотирма державами, а саме : з Польщею на північному заході довжина кордону складає 33.4 км., Словаччиною на заході - 98.5 км., Угорщиною на півдні - 130 км. та Румунією на південному сході - 205.4 км. За участю прикордонних територій згаданих країн створено Карпатський Єврорегіон об'єднуючою особливістю якого є подібність тенденцій соціально-економічного розвитку : периферійність розташування щодо національних центрів, різноманітність етнічного складу населення, відставання у темпах розвитку від решти території національних держав. Геоекономічні вигоди прикордонних територій Карпатського Єврорегіону полягають у розташуванні їх на перехресті трансєвропейських і євразійських торгівельно-економічних, транспортно-інфраструктурних, виробничо-коопераційних, сировинно-енергетичних та інших потоків. [13,с.29]
Особливе місце в розвитку транскордонного співробітництва в Закарпатській області займає Програма розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2005-2006 роки (прийнята рішенням Закарпатської обласної ради, №476 від 10.01.2005р.), основною метою якої є прискорення економічного та соціального розвитку Закарпатської області через використання її геоекономічних та геополітичних переваг [14], а також Стратегія розвитку транскордонного співробітництва в Карпатському регіоні "Карпати 2004-2011" , загальним баченням якої є формування інтегрованої транскордонної території прикордонних регіонів п'яти країн Карпатського регіону, яка динамічно розвивається та є привабливою для проживання завдяки покращенню соціально-економічних, культурних та екологічних умов. Згідно Стратегії "Карпати 2004-2011" застосування інструменту співробітництва між прикордонними регіонами у процесі просторового розвитку території всього Карпатського транскордонного регіону сприятиме вирішенню таких стратегічних завдань, як :
1. Зменшення негативного впливу на соціально-економічний розвиток регіону периферійного розташування щодо території Європейського Союзу та національних центрів, а також активне використання переваг, створених процесом розширення Європейського Союзу.
2. Використання транскордонного співробітництва на всіх рівнях (місцевий, регіональний, реалізація національних державних програм, координація різнорівневих програм) для підтримки подальшої інтеграції прикордонних регіонів Польщі, Словаччини, України, Угорщини та Румунії у довгостроковій перспективі. [13,с.30]
Щодо пріоритетних напрямків транскордонного співробітництва у Карпатському регіоні, то до них відносяться проблеми розвитку інфраструктури, економіки, навколишнього середовища та сільської території, туризму, соціальної та культурної інтеграції. Саме багатоцільовий підхід створює можливість розробки альтернатив розвитку, що, в свою чергу, надає стратегії розвитку прикордонних регіонів динамічності, створює можливість тактичних змін певних елементів цілісної структури, яка таким чином зможе активно реагувати на "подразнення" як зовнішнього так і внутрішнього середовища. [15,с.138]
Перспективними напрямами для поглиблення транскордонної співпраці між Україною і країнами-сусідами, що входять до складу Європейського Союзу є такі : боротьба з організованою злочинністю, контрабандою товарів і людей; сприяння сталому економічному і соціальному розвиткові прикордонних територій; збільшення транзитних можливостей прикордонних територій; підтримка ініціатив у сфері науки, освіти, культури і спорту; гармонізація міжетнічних відносин на територіях єврорегіонів; розвиток туризму; захист довкілля та охорони здоров'я. [16,с.25]
Концепція розвитку прикордонних регіонів Європи розглядається крізь призму транскордонного співробітництва, і полягає в тому, щоб негативні риси периферійності перетворити на переваги. У цьому контексті місце транскордонного співробітництва в регіональному розвитку визначається його здатністю до мобілізації та ефективного використання існуючого потенціалу прикордонних регіонів і територій, а також до оптимального поєднання можливостей та ресурсів прикордонних регіонів і територій двох або більше країн, що межують, з метою розв'язання спільних проблем та вирішення завдань регіонального розвитку в межахтранскордонних регіонів [10,с.31].
Отже, транскордонне співробітництво є не лише способом розвитку контактів між прилеглими територіями сусідніх країн, але і формою та засобом пожвавлення значно ширших загальноєвропейських інтеграційних тенденцій. Необхідно мати на увазі, що для України "співробітництво через кордони" є важлива форма реалізації концепції входження до Європи.
Використана література :
1. О.Мілашовська. Концептуальні основи управління розвитком прикордонного регіону // Регіональна економіка. - 2005. - №2. - с.140-150.
2. Регіони України : проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : Монографія / За ред. З.С.Варналія - К.: Знання України, 2005. - 498 с.
3. В.К.Симоненко. Регионы Украины. Проблемы развития. - Киев : "Наукова думка", 1997. - 263 с.
4. Регіональна політика та механізми її реалізації / За ред. М.І.Долішнього - К.: Наукова думка, 2003. - 503 с.
5. Державна концепція регіональної політики, затверджена Указом Президента України від 25 травня 2001 року, №341/2001.
6. О.Передрій. До питання децентралізації у Державному Управлінні. / Державне та місцеве самоврядування в Україні : шляхи реформування. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Ужгород, 2000р. - 252 с.
7. І.Школа, О.Бабінська. Єврорегіон як модель прискореного розвитку прикордонної території в рамках транскордонного співробітництва : досвід Росії // Регіональна економіка. - 2003. - №2. - с.167-179.
8. О.Соскін. Можливості реалізації геоекономічного потенціалу України в євроазійському просторі // Економічний часопис - XXI. - 2005. - №1-2. - с.26-30.
9. О.Передрій, І.Сюсько. Транскордонне співробітництво : сучасні проблеми, перспективи розвитку // Науковий вісник УжДІІЕП (серія - економічні науки). - 2004. - Вип.№4. -с.13-21.
10. І.Студенніков. Транскордонне співробітництво як дзеркало регіональної політики в Україні // Економічний часопис - ХХІ. - 2005. - №1-2. -с.
11. Закон України "Про транскордонне співробітництво", прийнятий Постановою ВРУ від 24 червня 2004 р. - №1861-IV.
12. Посібник з транскордонного співробітництва / Укладач АРР "Закарпаття". - Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2005. - 64с.
13. Стратегія розвитку транскордонного співробітництва в Карпатському регіоні "Карпати 2004-2011" (Проект).
14. Програма розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2005-2006 роки, прийнята рішенням Закарпатської обласної ради від 10.01.2005р. - №476.
15. Л.Газда. Програмно-цільове планування в контексті формування українсько-угорського транскордонного регіону // Регіональна економіка. - 2005. - №2. - с.132-139.
16. С.Костюк. Єврорегіони в українських прикордонних областях - нереалізований потенціал відносин Україна - ЄС. // Людина і політика. - 2004. - №3. - с.21-28.

 
 

Цікаве

Загрузка...