WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Про особливі підходи у забезпеченні у студентів міцних економічних знань - Реферат

Про особливі підходи у забезпеченні у студентів міцних економічних знань - Реферат


Реферат на тему:
Про особливі підходи у забезпеченні у студентів міцних економічних знань
На сучасному етапі розвитку бізнесової цивілізації значно зріс інтерес до економічної теорії, оскільки вона перебуває у стані необхідного оновлення. Проблема забезпечення міцних економічних знань студентів, на наш погляд, повинна розглядатися у площині трьох складових:
По-перше, з точки зору особливих підходів до викладання змісту фундаментальної економічної дисципліни, якою являється економічна теорія.
По-друге, з позицій особливих підходів до методики викладання економічних дисциплін та їх методичного забезпечення.
По-третє, з позицій особливих підходів щодо оцінки знань студентів, їх відношення до навчального процесу.
Актуальність викладання економічних дисциплін викликана тим, що сьогодні ще немає єдиного підходу до її трактування. Аналіз навчально-методичної і наукової літератури, а також навчальних програм показує, що нині щодо змістовної частини викладання економічних дисциплін є такі напрями:
Перший напрям - це продовження деякими відомими нам вітчизняними та російськомовними підручниками викладання марксистсько-ленінської політекономії з намаганням пристосувати її до ринкових умов.
Другий напрям - це здійснення переходу до розкриття змісту "Економіксу", тобто економічної теорії, яка розроблена західними, головним чином, американськими економістами.
Третій напрям полягає в тому, що за основу взятий зміст "Економіксу" з намаганням тією чи іншою мірою адаптувати його основні положення до сучасних українських економічних умов.
В економічній літературі справедливо дається критика "Економіксу" за те, що він на 90% насичений американською дійсністю, зорієнтований в основному на американський ринок. Хтось із наших економістів правильно зауважив, що це є спроба здійснити трансплантацію чужих органів на власному тілі. Тому завданням наших українських вчених, викладацького корпусу полягає в тому, щоб не тільки автоматично запозичити здобутки західних авторів, а творчо підходити до них і використати тільки ті, які відповідають нашим потребам, бо ми не можемо бути калькою з чужого досвіду, навіть найкращого.
У контексті сказаного особливо важливого значення набувають нові підходи до викладання змісту економічних дисциплін, основними критеріями якого повинні бути: проблемний характер подачі матеріалу, високий рівень наукової інтерпретації, насиченість лекційного матеріалу фактичною і статистичною інформацією, вміння поєднати положення економічної теорії з практикою господарювання, профільністю навчального закладу, забезпечення зворотного зв'язку між студентом і викладачем в навчальному процесі.
Принциповим питанням забезпечення наукового економічного світогляду студентів є проблема методології, яка є основою усього сімейства економічних наук, насамперед, макроекономіки, мікроекономіки, галузевих та функціональних економічних дисциплін. Від її правильного вирішення залежить рівень наукового формування економічного світогляду студента. У наукових колах з настанням ери великої реформації особливої гостроти набули проблеми методології викладання економічних дисциплін. Дуже часто методику викладання ототожнюють з методологією. Таке розуміння цих понять простежується навіть в деяких навчальних посібниках. Р.Декарт колись зауважив: "Визначте значення слів в ви врятуєте людство від половини його помилок" [1;54]. Під методологією, насправді, розуміють фундаментальні світоглядні постулати, на яких базується вся конструкція будь-якої науки, тоді як під методикою розуміють спосіб дослідження, сукупність конкретних прийомів, засобів та інструментарій, якими користуються для вивчення процесів і явищ.
З початку нашої "перебудови" і "реформації" чи не найбільше списів було зламано навколо проблем викладання так званих фундаментальних економічних дисциплін. Проблеми методології їх вивчення завжди були гостродискусійними. У контексті сказаного постає проблема методології самої економічної науки, її вивчення і викладання. Упродовж трьох чвертей минулого століття провідною економічною і методологічною основою решти економічних дисциплін була марксистсько-ленінська політекономія "єдино правильне, вірне і вічне вчення", що базувалось на безпосередній вірі у неминучу перемогу комунізму у всесвітньому масштабі.
Повертаючись до вибору сучасної методології економічних знань, можна констатувати, що її вирішальною ознакою є науковість. Тому єдиною справді науковою методологічною основою може бути лише економічна теорія, перевірена практикою, життям, реальною дійсністю, яка стає наукою у справжньому розумінні слова.
Науковий рівень викладання визначається не лише змістом прочитаної лекції чи проведеного семінарського заняття, але й змістом економічної літератури, яка рекомендується студентам для самостійного опрацювання. Розбіжність у концептуальних позиціях авторів деяких підручників, які містять огріхи марксизму, відводить все-таки ключову роль лекції, яка, на наше глибоке переконання, була, є і буде центральною ланкою формування наукових знань студента. Добре підготовлена лекція багатша за будь-який підручник, вона ілюструє власну позицію викладача та її наукову аргументацію.
В цьому розмаїтті концептуальних позицій може розібратись тільки

 
 

Цікаве

Загрузка...