WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Нова модель економічного розвитку в Україні в умовах глобалізації - Реферат

Нова модель економічного розвитку в Україні в умовах глобалізації - Реферат

складати не менше 30-50 доларів. Це є друга компонента реформування. Третя компонента реалізує зменшення поляризації заробітної плати і прибутків. Співвідношення заробітків крайніх 10% робітників (децильний коефіцієнт диференціації) не повинно перевищувати 4-5 разів, тобто зменшитися приблизно у 2 рази. Про це переконливо свідчить світовий досвід.
Для цього необхідно: а) ввести певні обмеження на ріст максимальних заробітків, насамперед на державних підприємствах; б) встановити "заборонені" податки для високих заробітків і прибутків, використовуючи досвід ряду європейських країн; в) ввести сильно диференційовані податкові шкали; г) ввести диференційовані шкали для тарифів з обов'язкового соціального страхування. Зменшення диференціації в оплаті праці дозволить підвищити її рівень за наявності менших фондів як компоненти собівартості.
Зміна ж податкових платежів і обовязкових страхових внесків, збільшуючи частку, що виплачується робітниками, буде певним балансом підвищенню оплати праці. Без росту оплати праці не можна не тільки трансформувати ринок робочої сили, але головне - перевести систему соціального забезпечення на ринкові рейки. У сфері освіти. Першочерговим вважається забезпечення збільшення витрат на освіту й істотне підвищення її ефективності, створення умов для залучення у сферу освіти коштівіз позабюджетних джерел.
Доцільним вважається поетапний перехід до нормативного подушного фінансування вищої спеціальної освіти - принцип, що позитивно зарекомендував себе під час реформування сфери в інших країнах перехідного періоду4.
Потрібно врахувати, що в процесі технологічної конкуренції розвинені країни і надалі будуть збільшувати витрати на освіту і єдиною можливістю для входження України в постіндустріальне суспільство є внесення могутнього інтелектуального компонента в усі сфери економіки, управління та суспільного життя, яке дало б можливість досягати відповідних з розвиненими країнами результатів при значно менших ресурсах.
Загалом, йдеться про практичне використання інтелектуальної та інноваційної складових як стратегічних ресурсів довгострокового економічного зростання.
У цьому контексті нашій країні потрібно вирішити два стратегічних завдання: яким чином при відставанні за рівнем ВВП на душу населення від розвинених країн у 9 - 12 разів утримати та забезпечити розвиток освіти як основного елемента людського капіталу, та як при великій різниці в рівні освіти і в рівні виробництва ВВП на душу населення, при існуючій оплаті праці зменшити відтік за кордон найбільш освіченої
та мобільної робочої сили, тобто зупинити забезпечення кваліфікованими кадрами найбільш багатих країн за рахунок українських платників податків. Система освіти також повинна відігравати ключову роль в розв"язанні стратегічної проблеми консолідації ринку праці на основі ліквідації його структурних диспропорцій.
Зараз вона орієнтована головним чином на забезпечення комплексності наданих знань та їх рівень, ніж на підготовку випускників до конкурентної боротьби на ринку праці, забезпечення їх зайнятості, розширення кар"єрних можливостей, сприяння структурним перетворенням в економіці, ефективне використання бюджетних коштів та задоволення платоспроможного попиту підприємств і сімей на освітні послуги.
Неврахування конкретних потреб суспільства зумовило глибокі диспропорції в системі професійної освіти, у тому числі перетворення ряду вузів на "центри з підготовки майбутніх безробітних"5. У вузах насамперед необхідно змінити структуру підготовки кадрів на користь спеціальностей, що визначають науково-технічний прогрес і мають попит на ринку праці. Важлива зараз також підготовка кваліфікованих робітничих кадрів і спеціалістів середньої ланки як фундамента
3. Процес інтеграції України в ЄС
Торгові можливості і труднощі, що існують між Україною і ЄС, полягають у невідповідності до вимог Угоди про партнерство і співробітництво, яка парафована 23 березня 1994 р. обома сторонами. Угода набрала чинності з 1 березня 1998 р. У період до вступу в силу даної угоди існувала тільки Тимчасова угода про торгівлю з питань, пов'язаних із торгівлею, в тому виді, в якому вона була прийнята Радою міністрів ЄС 4 грудня 1995 р. Ця тимчасова угода набрала сили в частині, що стосується питань торгівлі.
Елементи тимчасової угоди. Відповідно до угоди про торгівлю між ЄС і Україною введено в дію такі положення:
- режим найбільшого сприяння між сторонами - учасницями договору, як це визначено в ст. 1 Генеральної угоди з тарифів і торгівлі. Проте до 31 грудня 1998 p., або з моменту приєднання України до COT вона має право користуватися режимом, більш сприятливим у торгівлі з країнами СНД, ніж це передбачено угодою між Україною і ЄС;
- товари, що імпортуються з іншої країни за домовленістю, розглядаються як національні товари щодо застосування усіх видів внутрішніх податків;
- застосовуються умови договору деяких статей ГАТТ щодо товарів з інших країн, із якими є домовленість:
* порядок митного оцінювання відповідно до ст. 7;
* рівень зборів за надання ліцензій і оформлення (ст. 8);
* зобов'язання своєчасно публікувати всі законодавчі акти і постанови, що стосуються торгівлі, не застосовувати ніяких торгових актів зворотної дії, менш ефективних, ніж договірні умови, що набрали чинності перед прийняттям нових рішень, можливість судового перегляду дій, пов'язаних із митними питаннями (ст. 10);
- застосовуються ринкове орієнтовані ціни в торгівлі між договірними сторонами;
- право застосовувати антидемпінгові або компенсаційні заходи за правилами ГАТТ щодо торгівлі з третіми країнами;
- перед тим, як починати діяти, необхідно докласти зусиль для досягнення конструктивних рішень;
- право вживати заходів для захисту здоров'я громадян, суспільного порядку і культури (цими заходами не варто зловживати з протекціоністською метою);
- спеціальні угоди прийняті щодо торгівлі текстилем і одягом, по торгівлі виробами зі сталі, що підпадають під Європейську угоду вугілля і сталі, про торгівлю ядерними матеріалами;
- всі розрахунки, що стосуються торгівлі між сторонами - учасницями договору, можуть проводитись у вільно конвертованій валюті;
- договірні сторони згодні докласти всіх зусиль для того, щоб між торгуючими сторонами панувала чесна

 
 

Цікаве

Загрузка...