WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Фермерське господарство на сучасному етапі і перспективи його розвитку в майбутньому в Україні - Реферат

Фермерське господарство на сучасному етапі і перспективи його розвитку в майбутньому в Україні - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Фермерське господарство на сучасному
етапі і перспективи його розвитку в майбутньому
в Україні"
Формування і становлення ринкових відносин в аграрному секторі економіки України об'єктивно зумовлюють розвиток його багатоукладності, в основу якої покладено принципи різних можливостей, здорової конкуренції та ділового співробітництва підприємств з різними формами власності. Різноманітність форм господарювання на селі сприяє зміні стереотипів, які склалися раніше в підходах до організації управління сільськогосподарським виробництвом.
Аграрна реформа та інтеграційні процеси в Україні здійснюються в загальному руслі перетворень господарських систем і форм власності. Поступово створюються принципово нові аграрна і агропромислова структури - формуються приватні та колективні ініціативи та інтереси, форми власності та господарювання.
Одне із головних завдань формування ринкових відносин в аграрному секторі економіки - розробка системи принципів і форм господарювання, zкі забезпечать реальні економічні права трудових колективів як власників засобів виробництва і результатів своєї праці.
Прийняті за останні роки закони про землю, про власність, про підприємство створили умови для формування багатоукладного сільського господарства. Кожному укладу відповідає певна форма господарювання, яка реалізується у вигляді конкретного підприємства - державного, акціонерного, кооперативного, приватного тощо.
Розглядаючи діяльність нових організаційних структур у системі агропромислового комплексу, зупинимося на такій її формі, як фермерські господарства. Фермерство являє собою форму підприємництва громадян України, які виявили бажання переважно особистою працею виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, переробляти і реалізовувати її. Виникнення і розвиток фермерських господарств є закономірним результатом процесу приватизації колективної власності. Ця форма господарювання як ніяка інша сприяє ефективному використанню ресурсів сільського господарства, оскільки в повній мірі реалізовується економічна зацікавленість самих виробників, які переважно і є власниками цих ресурсів або використовують окремі з них на умовах оренди.
Процес формування фермерських господарств утверджує створення нового організацїйно-економічного устрою на селі. Його основою, є такі найважливіші принципи:
" передача землі селянину в приватну власність чи оренду;
" право власності на засоби виробництва, житло, техніку, худобу та інше майно для сільськогосподарської або іншої діяльності;
" добровільність створення, добору партнерів і пошук форм взаємодії з ними;
" юридична і господарська самостійність;
" повна економічна відповідальність за результати господарської діяльнос-ті;
" надійний політичний, економічний, соціальний та юридичний захист;
" економічна підтримка держави;
" визнання рівнозначності і рівноправності діяльності фермерських господарств колективними, державними та іншими формами сільськогосподарського виробництва.
Практична реалізація названих вище принципів по створенню фермерських господарств стає можливою при виконанні деяких вихідних умов. До основних з них слід відвести такі:
1) фермерське господарство створюється для однієї сім'ї чи групи осіб, які зв'язані родинними стосунками;
2) земельна ділянка господарства повинна бути розташована компактно і, по можливості, мати вихід на шлях з твердим покриттям, до водойми, лінії електромережі;
3) при визначенні спеціалізації і розмірів фермерських господарств треба виходити з місцевих природно-економічних умов, бажань фермерів, віддаленості від ринків реалізації сільськогосподарської продукції, а також враховувати наявність трудових ресурсів у даному регіоні;
4) технічне оснащення планується, виходячи із системи машин, розробленої на найближчу перспективу;
5) в разі необхідності, фермер може приймати на роботу найманих тимчасових працівників;
6) перелік вирощуваних фермером сільськогосподарських культур залежить від спеціалізації його господарства і кормових раціонів тварин, а їх площі - від урожайності культур, потреб у товарній продукції і забезпечення тварин кормами.
Знання принципів і виконання зазначених умов при формуванні фермерських господарств є вихідною базою для розробки основних підходів до їх організації, становлення і розвитку. В умовах переходу до ринкових відносин можливими шляхами становлення і розвитку фермерства в Україні вважаються:
- формування фермерських господарств за рахунок особистих збережень і банківських кредитів;
- поступове перетворення особистих підсобних господарств у фермерські товарні;
- створення фермерських господарств працівниками, які виходять із сільськогосподарських підприємств із земельним та майновим (грошовим) паєм;
- перетворення колгоспів і радгоспів в асоціації фермерських господарств;
- будівництво еталонних фермерських господарств державою і передача їх фермерам у кредит з правом подальшого викупу;
- змішані варіанти перших п'яти шляхів становлення і розвитку фермерських господарств.
Зазначені вище підходи до становлення і розвитку фермерських господарств в Україні дають змогу виділити організаційні моделі, які їм відповідають. Такі моделі допоможуть визначити можливі типи організаційної побудови фермерських господарств, вести розробку конкретних проектів по їх створенню.
Модель 1. Фермерське господарство - незалежне, самостійне формування. Виробничу діяльність здійснює на комерційній основі, використовуючи принципи господарського розрахунку. Економічні відносини з державними і кооперативними підприємствами будує на паритетних засадах - через ринок продукдії та послуг.
Модель 2. Фермерське господарство - повноправний член кооперативу, сформованого для спільного виробництва чи переробки сільськогосподарської продукції. В цьому випадку виробничі відносини грунтуються на взаємних інтаресах рівноправних партнерів, з урахуванням дольового (пайового) внеску кожного в кооперативну підприємницьку справу.
Модель 3. Фермерське господарство - суб'єкт орендних відносин, які запроваджуються в разі залучення додаткової земельної площі, розширення виробничого потенціалу. Привласнення виробленого продукту за таких обставин не обумовлено правами власності на засоби виробництва. Зазначені відносини регулюються договором про оренду.
Наявність різних шляхів становлення фермерських господарств в Україні, організаційних моделей їх розвитку дає уявлення про наявність різноманітних методичних підходів до їх створення. При цьому слід зауважити; що викладені підходи мають багато спільного щодо правової бази становлення і розвитку фермерських господарств, основних положень їх будівництва, а також принципів організації управління.
Становлення фермерських господарств в Україні припадає на 1989-1990 роки, причому на початковому етапі свого розвитку найбільше розповсюдилися вони в західному регіоні (Львівська,Волинська, Тернопільська, Івано-Франківська області). Це можна пояснити як об'єктивними (багатоукладність сільського

 
 

Цікаве

Загрузка...