WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Вплив глобалізації та економічний розвиток України. Проблеми та перспективи - Реферат

Вплив глобалізації та економічний розвиток України. Проблеми та перспективи - Реферат

шляхом: а) будівництва міжнародних шляхів сполучення через територію України та об'єктів економічної інфраструктури - аеродромів, вокзалів, а також інших допоміжних споруд (мотелів, заправок тощо), які внаслідок вигідного геополітичного становища допомогли б не лише значно зменшити рівень безробіття, але й щорічно приносити в бюджет держави понад 2 млрд. доларів; б) розширювати інші види громадських робіт - очисні споруди, каналізації, водогони, школи, лікарні, дитячі заклади тощо, ліквідовувати майже 7000 небезпечних об'єктів, які можуть стати причиною екологічного лиха; в) значно розширити випуск сільськогосподарської техніки, яка майже зносилась за роки незалежності, перебуває в стані технічного колапсу, через що, а також її нестачі сільське господарство втрачає майже 20% врожаю; г)розширювати будівництво зношеного парку машин громадського транспорту - тролейбусів, пасажирських вагонів та ін; д) за рахунок всебічної державної підтримки всіх стадій виробничого циклу і збуту розширити будівництво вітчизняної науковомісткої техніки - пасажирських літаків, кораблів та ін.
Ці заході запропоновані в межах діючої моделі соціально-економічного розвитку, яка є руйнівною для українського народу і відповідає інтересам української компрадорської буржуазії та міжнародного капіталу. Діюча модель іконізує приватну власність і ринкову економіку, які у 1992 році на міжнародній конференції ООН з питань навколишнього середовища і майбутнього розвитку світової цивілізації на рівні глав держав та членів урядів визнані тупиковими для майбутнього розвитку світової цивілізації. Не береться до уваги, що саме приватні особи та угрупування, які розкрадають зростаючу частку державного майна, щорічно вивозять з України понад 5 млрд. доларів, що проголошена амністія не спонукає "ефективних розкрадачів" власності врешті-решт почати працювати на відродження національної економіки.
2.3. Модель народної економіки.
Тому треба перейти до найефективнішої моделі соціально-економічного розвитку, яку я обґрунтовую упродовж декількох останніх років - моделі народної економіки. Основною ознакою цієї моделі є існування трьох основних типів власності (приватної, колективної, державної) та різноманітних форм в межах кожного із цих типів, але за умови переважання колективної трудової власності. Така форма власності в багатьох розвинутих країнах світу є найефективнішою, бо в ній мобілізується і акумулюється енергія всіх членів трудового колективу, внаслідок чого виникає нова могутня продуктивна сила, бо вона відповідає колективному характеру праці (а отже почне діяти закон єдності праці і власності), бо досягається економія на масштабах виробництва тощо.
Такої форми власності не існувало в СРСР, а колгоспи, які за назвою претендували на таку роль, були насправді одержавлені.
Другою важливою ознакою моделі народної економіки є запровадження національного демократичного економічного планування, за якого реалізація планів буде здійснюватися не адміністративними важелями, а за допомогою виваженої економічної політики, в тому числі грошово-кредитної, фінансової, цінової, амортизаційної, структурної, регіональної, інвестиційної, іноваційної, промислової, податкової та ін.
Економічні важелі державного регулювання народного господарства повинні оптимально поєднуватись з правовими і адміністративними, з одного боку, і ринковими з іншого, але домінуючим елементом у такому поєднанні має бути державне економічне регулювання. Ринкові важелі саморегулювання переважали у ХУІІІ-поч.ХІХ ст. Крім того, державні важелі повинні оптимально доповнюватись наддержавними у разі вступу у справедливі економічні союзи, або у випадку тісного співробітництва з міжнародними економічними, передусім фінансово-кредитними організаціями (МВФ, МБРР та ін.). На жаль ці організації діють здебільшого в інтересах транснаціонального капіталу, і хоча надають дешеві кредити, але вони супроводжуються такою кількістю вимог, умов, що стають руйнівними для національної економіки. Тому потрібно поступово позбуватись диктату цих організацій, наслідувати приклад Китаю та деяких інших країн, які обходилися без їхніх послуг.
Крім цих заходів, необхідно в межах відносин власності створити комплекс умов для розвитку малого підприємництва, а отже приватної власності шляхом надання всебічної підтримки державою пільгових кредитів, пільгового оподаткування, підготовки кадрів, інформаційної підтримки тощо, послабити державний та ліквідувати кримінальний рекет, сформувати сприятливу психологічну атмосферу громадської підтримки підприємців, як це існує у розвинутих країнах світу.
Здійснити процес демократичної та гуманістичної трансформації державної власності на стратегічно важливі об'єкти шляхом її часткового справедливого акціонування (надання частини акцій в руки трудових колективів залежно від рівня кваліфікації, освітнього потенціалу, трудового стажу та ін.), участі трудових колективів в управлінні виробництвом і власністю, часткової оренди тощо з таким розрахунком, щоб не допустити істотної диференціації доходів від власності між різними типами та формами власності.
Створити динамічні, стабільні і потужні стимули до праці у працівників шляхом впровадження новітніх форм організації виробництва і праці, сучасних системи заробітної плати (передусім "участі у прибутках"), формування належних умов праці, використання широкої ротації робочих місць в автономних бригадах, ефективного стимулювання за раціоналізаторські пропозиції та їх впровадження, за економію сировини, електроенергії, тощо.
Комплекс заходів щодо забезпечення економічної безпеки країни необхідно також здійснити в межах кожної з підсистеми та економічної системи загалом.
Висновок.
Для того, щоб Україна у ХХІ ст.увійшла до складу найпотужніших країн світу, необхідно кардинально змінити відношення до людини, запровадити більш ефективну і прогресивну модель трансформаційних перетворень.
Перелік літератури
1. С.В.Мочерний. Економічний суверенітет України та шляхи його досягнення. - К.: ВІПОЛ, 1994. - С. 9-10.
2. Доклад о развитии человека за 1998г. - Нью-Йорк, 1997. - С.87.
3. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран /Учебник. Под ред.В.П.Колесова и М.Н.Осьмовой. - М.:Изд-во "Флинта", 2000. - С. 204.
4. J.M.Talbot. Regulating the Coffee Commodity Chain: Internationalization and the Coffeе Cartel. In: Berkeley Journal of Sociology. 1995-1996, vol.40,p.15.
5. А.Гальчинський. Відновити дієздатність держави.- Економіка України, 2000, № 8, С.8.
6. Статичний щорічник України. - К.:Техніка, 1999.- С. 408.
7. Про стратегію трансформації АПК і забезпечення продовольчої бази України. "Економіка України", 2000, № 9 , С.72.
8. Соціальні пріорітети в транзитивній економіці. Збірник наукових праць. Харків, 1999, С.4.
9. Про стратегію трансформації АПК і забезпечення продовольчої безпеки України" "Економіка України", 2000, № 8, С.65.
10. І.Я.Франко. Що таке соціалізм? Зібрання творів, Т.45, С.15.
11. Світова економіка. - К.: Либідь, 2000.
12. С.И.Соколенко. Глобальные рынки ХХІ столетия. Перспективы Украины. - К.: Логос, 1998.
13. В.К.Ломакин. Мировая экономика. - М.,1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...