WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Передумови та необхідність прийняття нового закону України “Про мікрокредитування” - Реферат

Передумови та необхідність прийняття нового закону України “Про мікрокредитування” - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Передумови та необхідність прийняття нового закону України "Про мікрокредитування"
На сьогоднішній день не розв'язано проблему забезпечення доступності для суб'єктів малого підприємництва мікрокредитування на засадах:
а) спрощеного порядку надання мікро кредитів;
б) необов'язковості забезпечення мікро кредитів заставою та пріоритетності поруки;
в) здійснення мікрокредитування спеціалізованими небанківськими фінансово-кредитними установами.
Як наслідок, проблема залучення кредитних ресурсів у сфері малого бізнесу сьогодні залишається гострою.
Мікрокредитування вважається у світі загальновизнаним методом боротьби з соціальною бідністю, забезпечення зайнятості населення, створення нових робочих місць. З огляду на його соціально-економічну значимість для суспільного розвитку поточний 2005 рік проголошено Міжнародним роком мікрокредитування-2005. На жаль, представники нової української влади, не зважаючи на проєвропейські амбіції обійшли увагою світові тенденції і Україна в цьому процесі знову перебуває на узбіччі.
В будь-якій країні для того, щоб розпочати свою бізнес-справу, потрібен власний початковий капітал. До того ж, надалі кожен підприємець стикається з тим, що обсяги його капіталу не дають йому змоги розгорнути повноцінний бізнес. Тож йому необхідно залучати кошти ще й з інших джерел: брати кредит. Але де і як? Це - ті два питання, пошук відповідей на які сьогодні нерідко так і залишається безуспішним, через що нереальною може стати навіть унікальна бізнес-ідея.
Звичайно, залучення додаткових коштів може відбуватися на підставі різних цивільно-правових угод. І кредитування є лише однією з них. Але зараз можливості одержання кредитів для підприємців, як відомо, дуже обмежені. Через цілу низку причин. Зокрема, через незацікавленість комерційних банків у видачі невеликих за розмірами кредитів, інакше кажучи, мікрокредитів, адже вартість адміністрування кредитів розмірами 2 тисячі гривень і 100 тисяч гривень однакова... Додається сюди й відносно складна процедура прийняття банками рішень про надання кредиту. Також на перешкоді стоїть і те, що у вітчизняній банківській системі обов'язковою умовою надання кредиту є застава, що має бути вдвічі більшою за позику. Переважним чином вона виступає у формі майна, якого в підприємця часто взагалі немає. Це суттєво - іноді просто фатально - обмежує можливості розвитку для малого бізнесу. Окрім того, якщо проаналізувати вітчизняну економічну кон'юнктуру, що склалася за кризовий період, а також теперішній стан банківської системи, то навряд чи можна сподіватися на найближче розв'язання цієї затяжної й системної проблеми.
Але все ж існує один зі способів виходу з цього глухого кута, який вже довів свою ефективність у країнах з перехідною економікою. Це - створення нової правової форми - небанківського мікрокредитування малого бізнесу. Однак воно потребує зараз насамперед правового врегулювання, адже чинне законодавство практично не передбачає небанківського кредитування, яке, отже, може бути впроваджене лише шляхом ухвалення відповідного регуляторного акта на рівні закону.
Ще в листопаді 2000 року за ініціативи Держпідприємництва було подано на розгляд до Верховної Ради проект Закону України "Про мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва спеціалізованими установами". Але його, на жаль, так і не було прийнято.
Ухвалення цього законопроекту дасть можливість створювати спеціалізовані, небанківські, недержавні й неприбуткові фінансово-кредитні установи, що здійснюватимуть виключно один вид діяльності - мікрокредитування.
За оцінками фахівців, завдяки цьому значно зросте ефективність малого бізнесу й прискориться його розвиток. Адже можливості зосередження державних коштів вкрай обмежені і зараз найбільш реально - розраховувати більше на недержавного інвестора, яким така форма, як мікрокредитування, дала б можливість здійснювати певні інвестиційні проекти.
Для впровадження небанківського мікрокредитування у сфері малого підприємництва необхідно вирішити декілька суттєвих правових питань. По-перше, треба сконструювати організаційно-правову форму спеціалізованої небанківської фінансово-кредитної установи як юридичної особи. По-друге, врегулювати її діяльність з видачі мікрокредитів. По-третє, визначити параметри мікрокредитування, з огляду на специфіку цього незайнятого й дотепер сектору фінансових послуг.
Правовий статус такої юридичної особи законопроект визначає таким чином: це буде установа, створена одним або декількома засновниками, що вкладатимуть певні кошти у вигляді інвестицій. При цьому, така установа не ставитиме за мету отримання прибутку в процесі своєї діяльності, а надання нею кредитів за відповідну плату (під відсотки) не буде підприємницьким доходом, бо спрямовуватиметься на належну підтримку кредитного фонду цієї установи та його поповнення. Ця установа, згідно законопроекту, не може розподіляти прибуток між засновниками; засновники не братимуть участі в безпосередньому управлінні нею. А її місце серед інших юридичних осіб, що здійснюють кредитні операції, обумовлюється тим, що вона не входитиме до системи юридичних осіб, на діяльність з кредитуванню яких впливає Національний банк України; вона повинна формувати свої кредитні фонди без купівлі коштів на відповідному ринку банківських послуг; вона не може залучати кошти від населення; її метою є підтримка підприємницької діяльності у сфері малого бізнесу.
Завдяки таким особливостям установа з мікрокредитування опиниться поза впливом тих жорстких механізмів регулювання, які встановлюються Національним банком для інших кредитних установ. Адже її діяльність не повинна бути пов'язана з ризиками для кредитних коштів, що перебувають в обігу під час банківських операцій, а також з ризиками для вкладників, які сподіваються отримати свої доходи. З огляду на це, в законопроекті передбачено, щоб така установа реєструвалася не в Національному банку, а в Міністерстві юстиції. Тоді вона не підлягатиме режиму ліцензування з боку Нацбанку. У зв'язку з відсутністю в чинному законодавстві загального правового регулювання установ, у законопроекті передбачено збереження права засновників вирішувати принципові питання щодо призначення керівника виконавчого органу управління установи, контролювати її діяльність та узгоджувати питання щодо її припинення. Ці права засновники зможуть реалізувати шляхом створення ними ради піклувальників, яка не буде органом установи, а стане формою організації контролю засновників за надані установі інвестиції. Передбачений статус установи з мікрокредитування зумовлений її станом, як неприбуткової організації, а це виключає можливість діяльності як господарського товариства, що має на меті отримання прибутку.
Установа створюватиметься одним або декількома засновниками, які формуватимуть її майно шляхом внесення вкладів, а також її кредитний фонд, з якого й надаватимуться кредити. Формування кредитного фондуздійснюватиметься шляхом укладення інвестиційних угод. Інвестування здійснюватиметься засновниками не з метою отримання прибутку, а саме для досягнення позитивного соціального ефекту, що передбачається чинним Законом України "Про інвестиційну діяльність". А таким ефектом є підтримка розвитку малого бізнесу, його поширення на ринку товарів і послуг. До того ж, застосування механізмів контролю з боку засновників та інвестиційних угод гарантуватиме ефективне використання установою її кредитних коштів.
Отже, якщо установа з мікрокредитування працюватиме як належить, то, незважаючи на ризиковий характер її діяльності (тобто можливість неповернення наданих кредитів) доходи від її діяльності мають бути поміркованими й розумними: такими, що даватимуть змогу не лише покрити неповернені позичальниками кошти, але й перевищити їх. А якщо діяльність установи з мікрокредитування залишатиметься самоокупною упродовж певного часу, вона буде в змозі й ефективно використовувати інвестиційні ресурси, і своєчасно

 
 

Цікаве

Загрузка...