WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Функції державного управління економікою - Реферат

Функції державного управління економікою - Реферат


Реферат на тему:
Функції державного управління економікою
Зміст державного управління економікою визначається характером функцій, які реалізуються у процесі цієї діяльності. У зв'язку з цим розкриття функцій управління має важливе значення для комплексного дослідження та розкриття змісту державного управління економікою.
Спочатку необхідно визначити саме поняття "функція управління", "функція державного управління", "функція державного управління економікою".
Функція, у загальному випадку, означає діяльність, обв'язковість, роботу, зовнішній прояв властивостей об'єкту у даній системі відносин [20, с.143].
Існує думка про те, що треба виділяти не функції державного управління, а функції виконавчої влади [28, с.14]. Інтегративним при цьому може бути поняття "функції державної влади". Інтегративність означає, що на органи державної влади покладені повноваження з управління сферою суспільних відносин, зокрема, економічних, соціальних. Функцію державної влади доцільно визначити як провідний напрямок діяльності відповідних органів, в ній виражене цільове навантаження, з нею безпосередньо пов'язаний обсяг державно-владних повноважень. Тобто, функції - основні напрями діяльності органів державної влади та правові засоби (обов'язки та повноваження), що застосовуються для досягнення мети функціювання органів - побудови незалежної держави. При цьому кожна функція, як певний вид діяльності органів державної влади, характеризується самостійністю, однорідністю, повторюємістю.
Поняття "функція" відноситься до управління взагалі, до державного управління, зокрема. Тому функцію можливо розглядати як категорію, яка не пов'язана із конкретними суб'єктами управлінської діяльності. Стосовно управління функція означає діяльність по управлінню, зовнішній прояв властивостей державного управління у сучасній системі суспільних відносин. У спеціальній літературі функції управління розглядаються як дії, види, напрямки діяльності суб'єкту управління відносно об'єкта
[4, с.40]. Саме функції управління складають засади управлінських зв'язків між суб'єктом та об'єктом. Ці засади реальні, силові, цілеспрямовані, мають організуючий та регулюючий вплив на керуєме явище, відносини, стан, на який останні реагують та сприймають.
Функції управління мають такі основні властивості:
- є зовнішнім проявом властивостей об'єкту;
- мають цілеспрямований, уособлений та самостійний характер;
- є об'єктивно необхідними для здійснення процесу управління;
- реалізуються певними методами;
- характеризують зміст управлінської діяльності.
Виходячи з вищевикладеного, можливо зробити висновок, що під функцією управління слід розуміти зовнішній прояв властивостей об'єкту управління, який характеризується самостійністю, реалізуються певними методами залежно від суб'єкту управління з метою досягнення кінцевого результату.
Існує думка про те, що функцію управління можливо розглядати як складову управлінської діяльності [4, с.40]. Тоді виникає логічне питання щодо складових управлінської діяльності - саме поняття "складова" та визначення складових. Однак, якщо функція, за тим же підходом, є категорією, то постає незрозумілим, як категорія може бути, у той же час, і складовою.
Функції державного управління реалізуються державою у особі відповідних органів, посадових осіб. Характер функцій визначається завданнями, які стоять перед державою в області державного управління у найважливіших сферах суспільного життя. Для виконання завдань органи державного управління мають певні повноваження. Ці повноваження мають державно-владний характер.
Отже, функції державного управління - конкретні види керуючих дій держави у особі відповідних органів, посадових осіб, відмінних одне від одного за предметом, змістом та засобом впливу керуючого суб'єкту на керуємий об'єкт.
Для функцій державного управління характерні наступні ознаки:
- зовнішній прояв властивостей держави;
- здійснюються від імені держави відповідними органами (посадовими особами);
- мають державно-владний, організуючий характер, закріплені у правовій формі.
Функції державного управління доцільно групувати за об'єктним складом - певними сферами суспільних відносин. Якщо об'єктом державного управління постає економіка України, то доцільно виділяти функції державного управління економікою. Якщо об'єктом постає соціальна сфера життєдіяльності, то доцільно виділяти функції державного управління соціальною сферою.
Відповідно до системного підходу дослідження проблем державного управління економікою, залежно від спрямованості впливу функції поділяють на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх функцій державного управління економікою належать ті, що відображають вплив на економіку (керуємий об'єкт) органів державного управління: стратегія макроекономічних перетворень, фінансово-економічна політика, зовнішньоекономічна політика, валютне регулювання, регулювання банківської сфери, політика інвестування, кредитна політика, бюджетна політика, податкова політика.
Внутрішні функції відображають характер державного управління економікою, зумовлені організацією державного управління, організаційною побудовою системи органів державного управління, організацією державної служби.
Наступним критерієм поділу функцій є об'єктивність. Так, виділяють об'єктивні функції органу державного управління економікою, які відповідають загальнодержавним завданням та меті загальнополітичних перетворень та суб'єктивні функції - тобто функції конкретних виконавців.
До об'єктивних функцій можливо віднести: забезпечення соціально-економічної політики, здійснення регіональної політики, здійснення структурної політики, бюджетування, оподаткування, кредитування, політика адміністративних перетворень. Зміст об'єктивних функцій частково збігається із змістом зовнішніх, але є ширшим за зовнішні функції тому, що до об'єктивних можливо віднести, частково, внутрішні (наприклад, політику адміністративних перетворень, яка визначає організаційну побудову органів державного управління).
Доцільно також виділення функцій державного управління економікою відповідно основних стадій процесу управління: функція вироблення та прийняття рішень, організації, регулювання, корегування, обліку

 
 

Цікаве

Загрузка...