WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Методи державного управління економікою - Реферат

Методи державного управління економікою - Реферат

внутрішньої політики. Згідно розпорядженню Президента України "Про поліпшення діяльності місцевих органів виконавчої влади з реалізації внутрішньої політики" від 16 вересня 1998 року передбачається, що на відповідні структурні підрозділи обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій покладаються завдання аналізу і прогнозування суспільно-політичних процесів у регіонах, сприяння органам виконавчої влади у розвитку їх зв'язків з політичними партіями, громадськими організаціями, засобами масової інформації, інформаційно-аналітичне забезпечення реалізації внутрішньої політики держави. Крім того, в управліннях облдержадміністрацій з питань внутрішньої політики сформовані відділи зв'язків з партіями та громадськими організаціями.
Крім громадських організацій органи державного управління взаємодіють з партіями. Зараз більшість партій не виходить за межі політичної кон'юнктури, іноді важко розрізнити чим програма однієї партії відрізняється від іншої; партії, в основному, використовують стратегію і тактику, необхідну для отримання влади, не дотримуючи програмних настанов. Тому взаємодія органів державного управління з партіями є складним і неоднозначним питанням. Проблема складається ще з того, який характер має взаємодія партій та громадських організацій. Адже світовий досвід наводить, що громадські організації виконують три суспільно важливі функції [56]: як інструмент узагальнення соціальних проблем, сприяють підвищенню рівня громадянської культури, формують систему, яка дає змогу суспільству здійснювати контроль за економічним курсом держави, тобто громадські організації займають певне місце у діючій системі стримувань та противаг.
Отже, при класифікації спеціальних методів державного управління за ознакою способів реалізації функцій управління методів буде стільки, скільки функцій.
Класифікацію методів можливо проводити за такими ознаками: суб'єктним складом, за рівнями господарювання, з позицій впливу суб'єкту на об'єкт управління, з позицій організації державного управління, за процедурною засадою (розробка та прийняття рішень).
Управлінськадіяльність виконується працівниками різних категорій: представники адміністративної влади, фахівці, допоміжний (обслуговуючий) персонал [57, с.177; 46, с.480]. У цьому зв'язку (за суб'єктним складом) можливо виділяти методи управління представників адміністративної влади, фахівців.
Якщо засадою класифікації виступають рівні господарювання, то можливо виділити методи управління цехом, підприємством, господарством, галуззю, економічним районом.
З позицій впливу суб'єкту на об'єкт управління можливо виділити такі загальні методи: підготовки та прийняття рішень, планування, організації та контролю їх виконання, мотивацію управлінської діяльності. Специфічні методи суб'єкту управління дозволяють здійснити управлінський вплив на об'єкт управління, причому від характеру впливу залежить сукупність методів управління. До специфічних методів впливу суб'єкту на об'єкт управління можливо віднести: правові, організаційні, розпорядчі, психологічні, методи стимулювання. Їх застосування залежить від певної сфери державного управління. Наприклад, якщо здійснюється державне управління кадровою підсистемою, пріоритет віддається психологічним методам та методам стимулювання, хоча використовуються і організаційні, розпорядчі, правові. Якщо держава управляє підсистемою, виділеною за галузевою або територіальною ознакою, то правові, організаційні та розпорядчі методи дозволять краще вирішити поставлені завдання.
З позицій впливу суб'єкту на об'єкт управління можливо виділити такі методи:
- впливу на матеріальний інтерес виробників. Їх також іноді називають економічними методами. Але, у цьому випадку, маються на увазі економічні методи, що впливають на матеріальний інтерес, а не витікають із дії об'єктивних законів. Методи, що впливають на матеріальний інтерес можуть суперечити економічному закону (наприклад, субсидії непрацездатним). А метод, що спирається на економічний закон, може суперечити матеріальному інтересу (наприклад, високі ставки податків). Щоб можливо було розрізнити, методи впливу на матеріальний інтерес називають методами матеріальної мотивації;
- методи моральної мотивації (соціально-психологічні методи спираються на закони філософії, соціології, психології);
- методи примусу. За їх допомогою здійснюється вплив, який спирається на реальний примус або на потенційну можливість його застосування.
З точки зору організації державного управління можливо виділити: одноосібний метод, колегіальний, колективний, комбінований.
Невід'ємною частиною державного управління є процес розробки та прийняття рішень. Тому виділяють регламентарний метод, за допомогою якого розробляються процедури прийняття управлінських рішень [47, с.42]. Регламентарний метод являє собою засіб описання порядку виконання управлінських рішень, розподілу управлінських завдань між виконавцями. Регламент визначає послідовність виконання управлінських завдань та умов їх рішення Під ним розуміють встановлення сукупності правил, які визначають структуру, функції та порядок діяльності суб'єктів управління.
Регламент може включати такі складові:
- організаційну структуру управління;
- розподіл прав та обов'язків між співробітниками та керівниками, перелік повноважень органів управління;
- порядок вирішення службових та інших питань діяльності установи;
- порядок вирішення суперечностей між співробітниками, між органами управління;
- конкретні процедури прийняття рішень з окремих виробничих, фінансових, соціальних та інших питань;
- відповідальність керівників на усіх рівнях управління;
- заходи щодо матеріального, морального, адміністративно-правового захисту прав і повноважень органів управління, підрозділів, служб та окремих співробітників;
- порядок внесення змін і доповнень до регламенту управління закладом.
Рішення, що вироблені в процесі застосування регламентарного методу, можуть бути таких форм: зобов'язуючої (що предписує виробити певні дії); забороняючої (що містить у собі заборону зробити певні дії); уповноважуючої (що містять можливість діяти у межах норми на свій розсуд); рекомендуючої (що містять пораду про можливі засоби дії); встановлюючої (які встановлюють правила поведінки, але без їх обов'язковості або заперечення). Крім того, виділяють форми разового розпорядження, наказу.

 
 

Цікаве

Загрузка...