WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Система та правовий статус органів державної влади - Реферат

Система та правовий статус органів державної влади - Реферат

розподілу та єдності державної влади;
- принципу виборності (ст.38, 69, 71 Конституції України);
- принципу прийняття участі населення в управлінні державними справами (ст.38, 102 Конституції України);
- принципу гласності (ст.32, 50, 129 п.7).
Процес державного управління, діяльність органів державної влади повинні бути, насамперед, легітимними. Джерела легітимності наступні.
1. Народ як носій суверенітету і єдине джерело державної влади. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування (ст.5 Конституції України). Народу надається право визначати і змінюватиконституційний лад. Це право не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
2. Забезпечення дії принципу єдності та розподілу державної влади запобігає зосередженню владних повноважень у певній ланці або інституті.
3. Діяльність органів державної влади спрямована на забезпечення прав і свобод людини, на їх гарантію.
4. Правова організація державної влади, забезпечення верховенства та прямої дії конституційного закону.
5. Відповідальність органів державної влади як взаємна, так і перед суспільством, окремим громадянином.
6. Забезпечення відповідності законодавства країни загальновизнаним нормам та принципам міжнародного права.
7. Органи судової влади є взірцем, моделлю та способом забезпечення правової державності.
Органам державної влади притаманні такі основні риси:
- функціювання спрямовано на забезпечення розвитку соціальних процесів у суспільстві:
- дії мають політико-правовий характер;
- основу функціювання органів складають нормативність, загально-обов'язковість;
- їх дії мають характер визначеності;
- чітка регламентація та постійність діяльності;
- загальноприйнятний характер функціювання;
- цілісність системи органів;
- гнучкість структури та особливий порядок її зміни.
Органи державної влади виконують такі функції: юридичну; політичну; представницьку; функцію соціально-економічного та політичного регулювання, забезпечення балансу економічного розвитку держави; прогностичну; функцію політичного регулювання; геополітичну; організаційну; правозахисну; контрольну. Функції між собою взаємопов'язані.
Юридична функція органів державної влади проявляється у тому, що кожна з гілок державної влади і відповідні органи здійснюють правотворчу та правозастосовну роботу. Єдиний орган законодавчої влади - Верховна Рада здійснює правотворчу роботу, органи виконавчої та судової влади - правозастосовну. Президент України має право законодавчої ініціативи.
Політична функція складається із впровадження органами державної влади державної політики, дії відповідно політичному режиму, принципам організації та діяльності політичної системи суспільства. Органи державної влади повинні функціювати за умов суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, реалізувати демократичну спрямованість розвитку суспільства, сприяти формуванню демократичних інституцій.
В усіх ланках державного апарату здійснюється представництво інтересів громадян шляхом демократичної виборчої системи, забезпечуються реальні гарантії соціально-економічних, політичних та особистих прав та свобод громадян, що відображається у представницькій функції. При цьому діяльність усіх державних органів спрямована на забезпечення задоволення прав особистості. Організаційно дія представницької функції оформлена існуванням представницьких органів - Рад народних депутатів та їх виконавчих органів.
Функція соціально-економічного регулювання проявляється у забезпеченні найбільш повного задоволення прав особистості за умов розвиненої, у соціально-економічному плані, держави. Діяльність органів державної влади повинна бути спрямована на забезпечення збалансованого розвитку держави, її економіки. Здійснення цієї функції неможливе без прогнозування, яке проявляється у розробці програм соціально-економічного розвитку країни, здійсненні реформування органів державної влади, проведенні правової експертизи законопроектів. Повноваження щодо здійснення функції соціально-економічного регулювання мають орган законодавчої влади, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у межах, визначених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Функція політичного регулювання складається із забезпечення сталого розвитку соціальної системи "людина - суспільство - держава - мир"; балансу політичних сил; інститутів державної влади; врегулюванні економічних процесів в інтересах усього суспільства. Функція політичного регулювання органічно витікає із взаємодії гілок державної влади на засадах єдності та розподілу влад, існування механізму утримань та противаг у системі органів державної влади.
Здійснюючи зовнішньоекономічну та зовнішньополітичну діяльність згідно загальної спрямованості державної політики, органи державної влади виконують геополітичну функцію: спрямованість зовнішньополітичної діяльності України на забезпечення загальнонаціональних інтересів, безпеки шляхом підтримки мирного та взаємовигідного співробітництва з членами міжнародної спільноти на основі загальноприйнятних принципів та норм міжнародного права (ст.18 Конституції України); забезпечення відповідності законодавства України міжнародним нормам і правилам; суверенітет та територіальна цілісність держави.
Організаційна функція проявляється дією системи органів державної влади. Система складається з підсистем органів законодавчої, виконавчої, судової влад та місцевого самоврядування. Кожна з підсистем являє собою складну структуровану систему, засадами функціювання якої є специфічні принципи, виконує необхідні функції, але кожна з систем структури функціонує з метою побудування незалежної, демократичної, суверенної держави. При цьому кожна з підсистем не може діяти відокремлено одне від одної.
На функціювання системи органів державної влади впливає низка чинників - зовнішніх та внутрішніх. До зовнішніх чинників можливо віднести: традиції та особливості конституційної структури держави; державного устрою; прийняту доктрину організації державної влади; конституційне оформлення доктрини; територіальні особливості країни; структуру економіки; стан соціально-економічного розвитку держави. До внутрішніх - інституційні межі ринкового реформування; діючу систему державного управління; адміністративно-правове забезпечення функціювання системи державного управління.
Правозахисна функція складається з того, що органи державної влади повинні діяти відповідно Конституції, її основних принципів, забезпечувати дотримання законності та правопорядку.

 
 

Цікаве

Загрузка...