WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Органи місцевого самоврядування - Реферат

Органи місцевого самоврядування - Реферат

матеріалів, підприємства Міністерства внутрішніх справ, пошта, спеціальний зв'язок, каналізаційне господарство, водо- та газопостачання.
У зв'язку з цим доцільною буде розробка та впровадження критеріїв, за якими визначаються казенні підприємства, а також стратегічно важливі промислові підприємства, що мають особливе значення для економіки та безпеки держави. Правове регулювання діяльності казенних підприємств на сучасному етапі реформування здійснюється ЗакономУкраїни "Про внесення змін до Закону України "Про підприємства в Україні" [49], Постановою Кабінету Міністрів України "Про Типовий статут казенного підприємства" №914 від 16.06.98 р. [50].
Державні казенні підприємства - це підприємства, засновані на державній власності, які створюються за рішенням Кабінету Міністрів України і відносяться до сфери управління міністерств та інших органів виконавчої влади, уповноважених управляти державним майном. Ініціювання створення казенних підприємств є компетенцією органів місцевого самоврядування.
Казенні підприємства володіють, користуються та розпоряджаються закріпленим рішенням Кабінету Міністрів України за ними майном на праві оперативного управління.
Створення казенних підприємств визначено за критерієм стратегічної необхідності для держави, повинно забезпечити необхідний рівень економічної життєспроможності підприємств.
Виходячи з цього, статус казенного підприємства доцільно надати окремим державним підприємствам, які не підлягають приватизації відповідно до чинного законодавства України і включені до Переліку об'єктів, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 03.03.95р. №85/95-ВР та відповідають наступним вимогам:
- підприємство здійснює виробничу діяльність, яка дозволена тільки державним підприємствам;
- головним споживачем продукції підприємства є держава;
- підприємство є природним монополістом.
Рішення про надання державним підприємствам статусу казенних приймається Кабінетом Міністрів України за поданням органів місцевого самоврядування при наявності хоча б одного із вище зазначених критеріїв.
Казенні підприємства можуть створюватись у таких сферах діяльності:
- забезпечення обороноздатності та національної безпеки держави;
- виготовлення та ремонт усіх видів зброї, вибухових пристроїв, вибухових та радіоактивних речовин;
- торгівля військовою технікою та боєприпасами;
- знищення боєприпасів;
- випуск наркотичних, бактеріологічних, біологічних, психотропних, сильнодіючих хімічних та отруйних засобів;
- створення, розміщення і зберігання державних резервів і мобілізаційних запасів;
- виготовлення цінних паперів і грошових знаків;
- розробка нових технологій і впровадження досягнень науки і техніки у виробництво та оборонну сферу;
- транспортування нафти, газу та інших речовин трубопровідним транспортом;
- вироблення, передача та розподіл електроенергії;
- надання послуг щодо користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об'єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного транспорту;
- надання спеціалізованих послуг щодо управління повітряним рухом;
- надання послуг електричного зв'язку загального користування;
- надання послуг щодо централізованого теплопостачання;
- геологічні, геодезичні та картографічні роботи;
- інші сфери діяльності, які визначить Уряд України.
Підприємства всіх форм власності базових галузей промисловості, визнаються такими, що мають особливе значення для економіки та безпеки держави при наявності однієї із наведених нижче характеристик:
- належність підприємства згідно з чинним законодавством з питань приватизації до групи "Г";
- наявність матеріально-технічної бази і кадрового потенціалу для реалізації визначених технічних проектів (аерокосмічні дослідження, освоєння космосу, енергетичні та екологічні проекти тощо);
- розробка унікальних родовищ корисних копалин (урану, титану, поліметалічних руд, золота, діамантів, бурштину, мармуру, граніту тощо);
- рентабельні, відносно стабільні в нинішніх умовах підприємства по виробництву стратегічно важливої продукції традиційного експорту України;
- розробка нових технологій у стратегічно важливих галузях і впровадження досягнень науки і техніки у виробництво, соціальну та оборонну сфери;
- підприємства, що розробляють та виготовляють продукцію згідно з міждержавними договорами України.
Переліки таких об'єктів повинні затверджуватись Кабінетом Міністрів України і щорічно корегуватись.
Реалізація концепції грунтується на чіткому законодавчому розподілі повноважень та відповідальності між рівнями державного управління та місцевого самоврядування, на розподілі фінансових ресурсів між державним та місцевими бюджетами. Стратегічним напрямком бюджетного планування повинен бути, згідно ст.95 Конституції України, справедливий і неупереджений розподіл суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Стратегічний напрямок реалізується шляхом підвищення фінансової автономії території за рахунок збільшення частки їх бюджетних надходжень на основі власних (закріплених) доходів.
Механізм реалізації концепції розвитку місцевого самоврядування повинен забезпечувати:
- активізацію господарської діяльності у адміністративно-територіальної одиниці на основі підвищення ефективності господарських відносин, оптимізації використання природно-ресурсного та економічного потенціалу;
- створення умов для гармонійного розвитку адміністративно-територіальної одиниці з врахуванням особливостей та потреб народногосподарського комплексу країни;
- створення сприятливих умов для життєдіяльності населення.
Складові елементи механізму реалізації концепції:
- законодавче забезпечення;
- бюджетно-фінансове державне регулювання розвитку адміністративно-територіальної одиниці;
- прогнозування та планування, розробка і реалізація державних програм розвитку адміністративно-територіальних одиниць, де узгоджуються територіальні, галузеві, загальнодержавні інтереси. Державні програми розробляються на основі місцевих програм соціально-економічного розвитку;
- створення і розвиток в окремих регіонах вільних економічних зон;
- розвиток міжрегіонального, прикордонного, міжнародного співробітництва;
- сприяння створенню умов для розвитку малого і середнього бізнесу, недержавного сектору економіки. Широке залучення для цього іноземних інвестицій, внутрішніх джерел фінансування.
З метою адаптації державного управління до сучасних умов соціально-економічного розвитку України проводиться обговорення засад адміністративного реформування. Певним внеском щодо його здійснення може бути розробка та впровадження концепції місцевого самоврядування. Запропоновані положення концепції не є остаточними, вони можуть бути доповнені, поглиблені.

 
 

Цікаве

Загрузка...