WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Структура економіки України - Реферат

Структура економіки України - Реферат

Л.Ерхард розглядав ринок не як самоціль, а як засіб досягнення соціальних цілей, подолання класових протиріч. Максимальний розвиток творчих сил у країні, на погляд автора, вільна приватна ініціатива та конкуренція повинні сполучуватись з активною роллю держави у господарському житті [15, с.17-18].
До висновку щодо доцільностіфункціювання змішаної економіки приходять і російські вчені-економісти: В.Варга, О.Нестеренко, О.Люсов, І.Волосов [16,17]. Залежно від регулюючої ролі держави та соціальних завдань, О.Люсов виділяє такі моделі ринкової економіки: американську, японську, шведську, німецьку, французьку. Основу виділення моделей складають такі ознаки: економічні можливості країн, традиції, ідеологія правлячої партії. Автор наводить порівняльну характеристику двох основних моделей економіки: американської та японо-німецької (табл.2).
Таблиця 2
Характеристика двох основних моделей
економік
Американська модель Японо-німецька модель
Мінімальна роль держави у економічній сфері Особливе значення надається соціальним аспектам ринкової економіки (соціальне страхування, пенсійне забезпечення, скорочення кількості безробітних та інше)
Різка різниця між рівнями життя заможних та бідних Влада веде боротьбу із соціальними проблемами. При перерозподілі державних коштів влада стежить за забезпеченням соціальних прав усіх громадян на випадок хвороби, безробіття, виходу на пенсію та інше
Різка різниця у рівні заробітної плати. Голова великої фірми отримує платню у середньому у 110 разів більше, ніж службовець Менша різниця у рівні заробітної плати. Голова великої фірми отримує, у середньому, більше, ніж службовець: у Германії - у 23 рази, у Японії - у 17 разів
Особистий успіх Почуття "общини", національної гордості
Менший податок на прибуток Податок на прибуток залежить від маси прибутку
Вирішальна роль відводиться біржі Вирішальна роль належить банку. Центральному банку надано повну автономію
Нові робочі місця створюються, в основному, у сфері обслуговування Нові робочі місця створюються як у сфері обслуговування, так і у промисловій сфері - держава активно бере участь у створенні нових галузей
Американське підприємство - товар. Основний критерій - прибуток Підприємство-товар, але, одночасно, це ще й спільнота людей
Службовці пов'язані із компанією тільки грішми. Разом із продажем підприємства продаються та покупаються робітники Усі службовці об'єднані загальними інтересами відданості підприємству. Робітники відповідають за підприємство, беруть участь в управлінні, мають почуття соціальної відповідальності. Для компаній - це важливий чинник стабільності, який сприяє успіху
Бюджетний дефіцит та зовнішня заборгованість Стабільність у економіці
Американська модель - "ліберальна модель капіталізму" Японо-німецька модель - модель "капіталізму із людським обличчям"
Специфіка розвитку народного господарства України, національно-історичні особливості зумовили необхідність розробки своєї моделі переходу до ринку, хоча, за соціальною спрямованістю до вітчизняної економіки найближча шведська модель, а за особливостями ведення господарства - японська.
Отже, сучасна економіка є складним об'єктом державного управління. Застосування двохаспектного підходу щодо її дослідження - організаційно-структурного та функціонального - дозволяє розглянути економіку комплексно.
Якщо використовувати організаційно-структурний підхід і структурувати економіку за територіальною ознакою, можливо проаналізувати існуючі теорії територіального управління.
Спочатку питання необхідності комплексного дослідження проблем територіального розвитку зумовило появу терміну "територіально-виробничий комплекс". Причому думка щодо його складу розділилася. З одного боку, територіально-виробничий комплекс розглядався як окреме територіальне утворення, що здійснює самостійний розвиток без регулювання з боку міністерств та відомств [18, с.10; 19, с.232; 20, с.178; 21, с.303]. З іншого боку, територіально-виробничі комплекси розглядалися як вища форма організації господарства та виробничих сил [18, с.10; 21, с.303], як головний структуроутворюючий елемент народного господарства.
Крім територіально-виробничого комплексу, вводилися поняття "господарсько-територіальний комплекс", "виробничо-територіальний комплекс", "міжгалузевий комплекс", "програмно-цільовий територіально-виробничий комплекс". Ці поняття вводилися залежно від способу вирішення завдання сполучення виробничого та соціального інтересів. Якщо пріоритет віддавався господарському, не соціальному розвитку - мався на увазі "господарсько-територіальний комплекс". Якщо була вилученою невиробнича сфера - "виробничо-територіальний комплекс". Термін "програмно-цільові територіально-виробничі комплекси" вводився з метою відокремлення від комплексів економічних районів, областей.
У країнах демократичних існувала думка щодо територіально-виробничого комплексу як підходу. Засадами такого уявлення був системний підхід до дослідження проблем комплексоутворення. При подальшому дослідженні проблем розвитку територіальних утворень вчені дійшли висновку щодо необхідності введення термінів "елементарний територіальний осередок", "елементарна система виробництва".
Узагальнення предмету наведених досліджень дозволяє дістатись висновку, що, не зважаючи на існування різних підходів, предмет досліджень єдиний - окремі об'єкти народного господарства.
Як узагальнююче, було введено поняття "територіальна соціально-економічна система". Під нею розумілася різного рангу форма просторової організації соціально-економічного життя суспільства у вигляді промислового або сільськогосподарського підприємства, міста, промислового центру, району [21, с.303]. У визначенні наголос зроблений на організаційному аспекті і не розкрита суть самого поняття "територіальна соціально-економічна система".
Подальше застосування двохаспектного підходу щодо дослідження об'єкту управління - економіки дозволяє виділити певні ознаки структурування. Якщо структурувати за умовами господарювання, то можливо виділити державний та ринковий сектори економіки. Залежно від соціально-економічних, національно-історичних умов розвитку кожної країни держава здійснює управління економкою шляхом ефективної взаємодії секторів.
З іншого боку, економіка України, як об'єкт державного управління, являє собою сукупність виробничих відносин, врегульованих чинним законодавством. Дія виробничих відносин зумовлена економічним механізмом. Економічний механізм можливо визначити як сукупність методів, засобів господарської та управлінської діяльності. До нього належать:

 
 

Цікаве

Загрузка...