WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Структура економіки України - Реферат

Структура економіки України - Реферат


Реферат на тему:
Структура економіки України
В науці управління відсутній єдиний методологічний підхід щодо дослідження сутності, властивостей об'єктів державного управління, їх класифікації [1, с.4; 2, 3, с.215]. Уявляється найбільш прийнятним двохаспектний підхід: організаційно-структурний та функціональний. Такий підхід дозволяє розглянути об'єкти управління не тільки як формально визначені організаційні структури, але і як суб'єктивну діяльність людей, їх усвідомлену поведінку [4, с.74-83].
Якщо класифікувати системи за сферами діяльності, то об'єктом державного управління будь-якою системою є структурована соціальна спільнота, що функціонує для досягнення загальних цілей [5, с.49]. Щодо управління економікою, то, за функціональним підходом, об'єктом управління є люди, відносини яких здійснюються у сфері економіки. Використовуючи структурний підхід, можливо виділити як галузі економіки, так і окремі територіальні утворення, у межах яких діють економічні відносини.
Отже, за двохаспектним підходом цілісну систему управління економікою складає діяльність людей, яка має певні організаційні форми виразу. З одного боку - це діяльність з функціювання галузей економіки, а з іншого - діяльність з функціювання адміністративно-територіальних одиниць - сіл, селищ, міст, районів, областей, а також адміністративно-територіальних утворень - економічних районів, підрайонів, локальних господарських утворень у вигляді окремих суб'єктів господарювання.
Суб'єктом державного управління економікою постає внутрішньо організована сукупність органів державної влади, які здійснюють постійний вплив на об'єкт управління. Останнє досягається через діяльність державних службовців з реалізації окремих функцій, покладених на органи державної влади, їх структурні підрозділи.
Систему державного управління економікою, яка складається з суб'єкту та об'єкту, можливо структурувати на ряд відносно самостійних підсистем, поклавши в основу структурування особливості кожного виду діяльності об'єкту управління. Виходячи з цього, систему державного управління можливо розглядати як сукупність: підсистем територіального управління, галузевого управління, загальнодержавного управління. Найбільш узагальненим є виділення підсистем на засадах функціювання сфер виробництва та обігу: функціональні підсистеми державного управління матеріальним виробництвом та сферою обігу.
Ці загальнотеоретичні засади підтверджуються дослідженням процесів трансформації економіки та державного управління нею у контексті вітчизняного та світового досвіду.
Процеси трансформації системи державного управління соціально-економічними відносинами, які відбуваються в Україні, країнах СНД, Східної Європи мають перехідний характер: від централізованої системи управління до іншої системи. Колишня система соціально-економічних відносин була заснована на державній власності на засоби виробництва. Сучасний стан економічного устрою базується на багатьох формах власності, які сформувалися шляхом перетворень державної.
П.Самуельсон відмічав, що з кінця XIX сторіччя майже в усіх країнах активізувалась управлінська діяльність держави через розширене використання економічних методів. Існуюча економіка являє собою "змішану" систему вільного підприємництва, економічний контроль за функціюванням якої здійснюється державою та приватними інститутами. Елементи державного контролю переплітаються з елементами впливу ринку на організацію виробництва та споживання. П.Самуельсон та У.Нордхауз підкреслювали, що в американській економіці уряд відіграє важливу роль у законодавчому регламентуванні економічного життя. Уряд надає послуги у сфері освіти, підтримці правопорядку, регулюванні підприємницької діяльності, здійснює контроль забруднення навколишнього середовища [12, с.21,38,48]. При цьому вчені підкреслюють необхідність взаємодії ринкового механізму управління державою. Вони заявляють, що дві складові - ринок та уряд - необхідні для стійкого функціювання економіки.
Більшість авторів також вважають, що "капіталістична" економіка являє собою змішану економіку, у якій взаємодіють державний та приватний сектори. Державне управління здійснюється шляхом впливу політичних партій, які прийшли до влади та мають свої погляди на ступінь державного втручання у економічний розвиток країни [13, с.11]. У стратегічних напрямках економічного розвитку держави надається пріоритет приватному бізнесу, або активізується функціювання державного сектору.
П.Самуельсон та У.Нордхауз наводять ряд прикладів державного регулювання з метою виправити недоліки дії ринкового механізму (табл.1).
Таблиця 1
Приклади державного регулювання
та напрямків урядової політики [12]
Недоліки
ринкового
механізму Державне регулювання Напрямки урядової політики
НЕЕФЕКТИВНІСТЬ
Монополії
Вплив зовнішніх факторів
Товари (послуги), що надаються державними або громадськими організаціями Втручання на ринках
Субсидіювання діяльності, яка має бути ефективною для розвитку держави Антимонопольне законодавство
Регулювання рівня забруднення зовнішнього середовища
Національна безпека
НЕРІВНІСТЬ
Нерівність розподілу доходів Перерозподіл доходів Прогресивне оподаткування доходів
Програми підтримки малозабезпечених
НЕСТАБІЛЬНІСТЬ
Інфляція,
безробіття,
повільні темпи росту валового національного продукту Стабілізація шляхом макроекономічної політики Грошова політика (зміна кількості грошей у обігу, рівень процентних ставок)
Фінансова політика (податки, програми державних видатків)
С.Фішер, Р.Дорнбуш, Р.Шмалензі наводять приклад семи країн, розташовуючи їх залежно від характеру економічного розвитку, ступеню превалювання державного або приватного секторів. Але при цьому автори зауважують, що навіть у країнах, які вважаються країнами з ринковою економікою (США), органи державної влади та управління здійснюють значний вплив на розвиток країни. Вони встановлюють правові норми, надають послуги (забезпечують обороноспроможність, здійснюють широкомасштабні трансфертні платежі), фінансуючи себе шляхом оподаткування та позик. Державні структури впливають на ціни, процентні ставки, податки [14, с.57].
У багатьох країнах, у тому числі в Україні, існує проблема визначення міри державного втручання у економіку. Така проблема існує у країнах розвиненої демократії та ринкової економіки США, Великій Британії, Германії. Вчені визнають, що у багатьох країнах питання щодо оптимального рівня державного втручання є причиною тривалих суперечок.
Теоретик та організатор господарської реформи у Федеративній Республіці Німеччині

 
 

Цікаве

Загрузка...