WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Міжнародне економічне середовище - Курсова робота

Міжнародне економічне середовище - Курсова робота

пільг, що надаються в спеціальних економічних зонах або у випадку включення СП у державні програми, що допускають відповідні пільги.
ВИСНОВКИ
Середовище МЕВ може бути визначене як система умов і факторів існування міжнародних економічних зв'язків. Таке середовище можна розділити на внутрішнє і зовнішнє середовище.
За сферами впливу середовище МЕВ поділяють на природно-географічне, політико-правове, економічне, соціально-культурне середовище.
Природно-географічне середовище існування МЕВ - це сукупність природних та географічних умов, які впливають на особливості діяльності на рівні регіонів та країн. Наявність ресурсів тісно перекликається з різноманітністю кліматичних умов, яка сприяє розвитку міжнародного поділу праці, а відповідно, грає значну роль у розвитку МЕВ.
Політико-правове середовище впливає на МЕВ не так у плані умов і факторів їхнього існування, як у плані їхнього розвитку.
Помітну роль у розвитку міжнародного співробітництва відіграє політична стабільність країни - імовірність зміни її політичного статусу протягом тривалого часу у вигляді виникнення соціальних конфліктів(страйків) і політичних актів типу тероризму, путчів.
Узагальнено, соціально-культурне середовище МЕВ можна звести до факторів, що випливають з поведінки людини. Переваги тих чи інших чуттєвих особливостей у великих групах людей зумовлюють виникнення певних потреб, що відповідно впливає на їхні запити і в кінцевому випадку відбивається на їхніх зовнішньоекономічних відносинах.
Однією з головних рушійних сил ринкових перетворень в Україні є тісне співробітництво з індустріально розвиненими державами. По-перше, саме в цих країнах накопичено великий досвід ринкового господарювання, що може бути використаний в Україні, пристосований, адаптований до її специфічних умов і реалій. По-друге, налагодження економічного співробітництва з цими країнами виводить українські товари і послуги на потужні, вимогливі й жорсткі сучасні ринки, конкуренція на яких змусить наших підприємців прагнути до якісно нового рівня виробництва з урахуванням витрат, якості, фактороінтенсивності, дизайну, маркетингу і т.ін. На цих ринках виробництво і зовнішня торгівля України в цілому мають перед собою світові орієнтири, що повинні сприяти прискоренню процесу органічного включення її економіки в господарські процеси і структури. Розширення і поглиблення контактів з індустріально розвиненими державами, їхніми підприємцями і бізнесменами буде стимулювати поглиблення економічних реформ в Україні. По-третє, взаємодія із західними державами створює можливості одержання і прямої (цільової) фінансової підтримки для формування ринкової інфраструктури в Україні (мала приватизація, розвиток придатного підприємництва, підготовка і
перепідготовка кадрів і т.ін.) та іноземних інвестицій, технологій, сучасного менеджменту, що вкрай необхідні в умовах ринкової трансформації економіки. Слід зазначити, що всі перераховані форми економічного спілкування тією чи іншою мірою знайшли своє втілення у практиці зовнішньоекономічних зв'язків України з розвиненими державами. Але це тільки перші кроки, і Україна потребує істотного посилення взаємодії з західним світом, помітного кількісного нарощування і якісного вдосконалення економічних взаємовідносин.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Бабанін О. Деякі проблеми розвитку зовнішньої торгівлі України // Зовнішня торгівля. - 2000. - № 1.
2. Бернштам М.С. Продуктивные деньги: стратегия запуска неинфляционного економического роста в России // ЭКО. - 1995. - № 3.
3. Білорус О.Г., Лук'яненкоД.Г. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія. - К., 2001. Галицькі контракти. - 1997. - № 2.
4. Внешнеторговельные сделки / Составитель И. С. Гринько. - Сумы, 1994.
5. Дениэлс Дж. Д., Радеба Ли X. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ. - 6-е изд. - М., 1994.
6. Державне регулювання економіки: Підруч. для ВНЗ. - 2-ге вид. / За ред. І.P. Михасюка. - К., 2000.
7. Киреев А.П. Международная экономика в 2-х тт. Т.1.:Международая микроэкономика: движение товаров и факторов производства: Уч. пособие. - М.: Международные отношения, 2001. - 416 с.
8. Кириченко А.А. Внешняя торговля Украины на пороге третьего тысячелетия // Внешняя торговля. - 1999. - № 1-2.
9. Кириченко О.А. Деякі аспекти входження України у світову господарську систему // Економіка України. - 1997. - № 7.
10. Кириченко О.А. Стан, тенденції та перспективи зовнішньоекономічної діяльності України // Зовнішня торгівля. - 1998. - № 1.
11. Мерль М. Соціологія міжнародних відносин К.: КНЕУ, 2000. - 350 с.
12. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник.-К.: КНЕУ, 2003. - 948 с.
13. Петри А.П. Уроки Східної Азії // Проблеми економічного розвитку. - 2000. - №1.
14. Показники єдиного державного реєстру підприємств та організацій України: Стат. бюлетень. - К., 1999.
15. Соколенка C.I. Глобалізація і економіка України. - К., 2001.
16. Соколенка С.И. Глобальные рынки XXI столетия. Перспективы Украины. - К., 1998.
17. Тенденції української економіки. Березень 2003 / Українсько-європейський консультативний центр з питань законодавства. - К., 2000
18. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Навчальний посібник: 2-ге вид., випр. і доп./ За заг. ред. А.І.Кредісова. - К.:ВІРА-Р, 2002.-552с.
19. Цыганков П.А. Международные отношения: Учебн. пос. - М., 1996. -640 с
20. J. C. Ingram. International economics: 2001. -441p.
21. Singer D.J. The Global System and its Sub-System. A Developmental View.1995
22. www.ukrstat.gov.ua
Annotation
THE ESSENCE AND STRUCTURE OF THE INTERNATIONAL ECONOMIC ENVIRONMENT
By itsessence the environment of the international economic attitudes can be determined as system of conditions and factors of existence of the international economic relations (IER). There are two kinds of environment: an environment (an environment of system) and the internal environment (a context of system). The internal environment of the IER is an internal structure of system of the IER with its internal laws of existence, functioning and developments (managements, subjects, forms and kinds, internal laws) [20, 144p].
The environment of the international economic attitudes is external in relation to subjects of the IER of a condition of realization of forms and kinds of different kinds of the IER:
1. Behind spheres of influence: the geographical, legal, economic, welfare environment.
2. Behind a spontaneity of influence:
а) conditions and factors direct actions - the international organizations, the international rules of law, the trade missions, communication networks all this makes an infrastructure of the IER
b) conditions and factors of indirect action [21, 33p].
Different steps of complexity of the international economic system displays concept "structure" which has three aspects:
1) parities of elements of the international system;
2) a way of the organization of elements in the system;
3) set of compulsions and restrictions which follow from existence of the international system for its elements.
At the same time, defining set of elements of the

 
 

Цікаве

Загрузка...