WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Міжнародне економічне середовище - Курсова робота

Міжнародне економічне середовище - Курсова робота


Курсова робота
з курсу "Міжнародна економіка"
на тему: " Міжнародне економічне середовище "
ЗМІСТ
ВСТУП.................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1 СУТЬ І СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА..........................................................................................................5
РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДСИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА.........................................................................7
2.1. Природно-географічне середовище...........................................................7
2.2. Політико-правове середовище...................................................................7
2.3. Економічне середовище..............................................................................9
2.4. Соціально-культурне середовище...........................................................10
2.5. Інформаційно-технічне середовище........................................................12
РОЗДІЛ 3 РОЛЬ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ.........................................................................................................14
ВИСНОВКИ......................................................................................................23
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..................................................25
ДОДАТКИ.........................................................................................................27
ВСТУП
Однією з відмінних рис світового господарства, починаючи з другої половини XX століття й до теперішнього часу, є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин (МЕВ). Відбувається розширення і поглиблення економічних відносин між країнами, групами країн, економічними групуваннями, окремими фірмами й організаціями. Вдосконалюється і перебудовується механізм реалізації МЕВ. Ці процеси виявляються в поглибленні міжнародного поділу праці, інтернаціоналізації фінансово-економічних зв'язків, глобалізації світового господарства, збільшенню відкритості національних економік, їх взаємодоповненні і зближенні, розвитку і зміцненні регіональних міжнародних структур.
Характерно, що всі ці процеси взаємодії, зближення, співробітництва носять суперечливий, діалектичний характер. Діалектика міжнародних економічних відносин полягає в тому, що прагнення до економічної незалежності, зміцненню національних господарств окремих країн призводить в підсумку до все більшої інтернаціоналізації світового господарства, відкритості національних економік, поглибленню міжнародного поділу праці.
Сучасні процеси розвитку МЕВ тісно взаємопов'язані з тим середовищем, в якому відбувається їх розвиток та потребує їх дослідження з точки зору системного підходу. Відомий дослідник С. Хоффман у статті "Теорія міжнародних відносин" ще у 1961 pоці з цього приводу писав: "Ідея систем безумовно має найґрунтовніше концептуальну основу. Вона дозволяє здійснити чітке розмежування між теорією міжнародних відносин і теорією зовнішньої політики, а також сприяє успішному розвитку як однієї, так і іншої" [12, с.156].
Кожна система, в тому числі й політична система та система міжнародних відносин, пов'язана - тим, що впливає на систему і з чим вона взаємодіє.
З огляду на це, дослідження міжнародного економічного середовища є одним з найважливіших та першочергових досліджень всієї сукупності зовнішньоекономічних відносин та потребує більш детально зупинитися на самому визначені даного поняття, що й визначає актуальність та важливість даного дослідження та визначає його мету. Тобто, для кращого розуміння і сприйняття данної теми потрібно поглиблено розглянути підсистеми міжнародного економічного середовища. Його природно-географічне середовище, політико-правове, економічне, соціально-культурне, інформаційно-технічне середовище.
Мета роботи - дослідити сутність та зміст міжнародного економічного середовища.
Завдання роботи:
- розкрити суть і структуру міжнародного економічного середовища;
- дати характеристику підсистем міжнародного економічного середовища;
- визначити роль України у міжнародному економічному середовищі.
Предметом дослідження служить міжнародне економічне середовище.
РОЗДІЛ 1 СУТЬ І СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
За своєю сутністю середовище МЕВ може бути визначене як система умов і факторів існування міжнародних економічних зв'язків. При цьому розрізняють два види середовища: зовнішнє середовище (оточення системи) і внутрішнє середовище (контекст системи).
Внутрішнє середовище МЕВ-це внутрішня будова системи МЕВ разом з її внутрішніми законами існування, функціонування і розвитку.(ЗЕД, управління, суб'єкти, форми і види, внутрішні закони) [2, с.144].
Зовнішнє середовище МЕВ-це зовнішні по відношенню до суб'єктів МЕВ умови реалізації форм і видів різних видів МЕВ, що поділяються:
1.За сферами впливу на: природно-географічне, політико-правове, економічне, соціально-культурне середовище.
2.За безпосередністю впливу, дії:
а) умови і фактори прямої(безпосередньої) дії - міжнародні організації, міжнародні правові норми, торговельні представництва, комунікаційні мережі. Також це все становить інфраструктуру МЕВ.
б) умови і фактори непрямої(посередньої) дії [7, с.64].
Згідно системного аналізу політичного життя Д. Істона, політична система розглядається в динаміці - як цілісний організм, що знаходиться у постійній взаємодії з оточуючим середовищем і постійно "звіряє" свої "відповіді" з станом і реакцією своїх елементів (у формі політичних дій, урядових актів та інших заходів тощо). У свою чергу, ця зворотня реакція системи є початком нового циклу її взаємовідносин з середовищем, сприяє певним змінам в оточуючому середовищі, а потім продиктовує нові "вимоги" та "підтримки", які потребують нових "відповідей" [19, с.98].
Різну ступінь складності міжнародної економічної системи відображає поняття "структура", яке має три аспекти:
1) співвідношення елементів міжнародної системи;
2) спосіб організації елементів у дану систему;
3) сукупність примусів і обмежень, які випливають із існування міжнародної системи для її елементів.
Як приклад розглянемо систему, структуру і середовище міжнародних відносин на прикладі Європейського Союзу (ЄС). Структура ЄС є способом організації економічного, дипломатичного, воєнно-політичного, культурного та інших взаємовпливів держав, які входять до його складу. По відношенню до ЄС середовищем буде виступати сукупність інших держав, а також різних міжнародних організацій на різних рівнях (регіональному, політичному, економічному і т.д.). Кожний із елементів цього середовища справляє певний вплив на функціонування і розвиток системи Європейського Союзу. Результатом будуть як зміни в системі, так і реакція ("відповіді") на ці впливиз боку ЄС.
Абсолютна більшість авторів з MЕB відзначають як специфічну особливість соціального середовища глобальної міжнародної системи її, за виразом Д. Істона, "інтрасоцієтальний характер". Тобто, мова йде про "внутрішнє оточення" або "контекст" - сукупність

 
 

Цікаве

Загрузка...