WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна ефективність використання виробничих фондів сільського господарства і шляхи його підвищення - Курсова робота

Економічна ефективність використання виробничих фондів сільського господарства і шляхи його підвищення - Курсова робота

для забезпечення кругообігу засобів виробництва. Позичкові кошти забезпечують потребу сільськогосподарських підприємств у створенні наднормативних запасів і сезонних витрат виробництва.
У колективних сільськогосподарських підприємствах оборотні засоби поповнюються і збільшуються за рахунок прибутку, кредиту та інших тимчасово залучених коштів, а в державних господарствах їх джерелами є прибуток, бюджетне фінансування і банківські кредити.
Оборотні засоби здійснюють безперервний кругообіг. У ньому розрізняють такі стадії:
1) оборотні засоби змінюють грошову форму і переходять у виробничі запаси;
2) в процесі виробництва матеріальні оборотні засоби набувають форми готової продукції;
3) продукція реалізується, і товарна форма знову набуває грошової.
Оборотні засоби перебувають одночасно на всіх стадіях кругообігу, що забезпечує безперебійну роботу сільськогосподарських підприємств.
Значна частина оборотних фондів (насіння, корми, органічні добрива) створюється в сільському господарстві, тому в процесі кругообігу не набуває товарної форми і надходить безпосередньо у виробниче споживання.
Оборотні засоби за способом організації поділяються на нормовані і ненормовані. Нормування матеріальних оборотних засобів (виробничі запаси і незавершене виробництво) у сільськогосподарських підприємствах забезпечує безперервне виробництво і реалізацію продукції. До ненормованих належать кошти в розрахунках, дебіторської заборгованості і на різних рахунках у банку.
Для кожного виду матеріальних цінностей нормативи розраховують у грошовому і натуральному виразі. Вони визначають розміри виробничих запасів кормів, насіння, молодняку тварин і тварин на відгодівлі, добрив, пального, запасних частин та інших матеріалів і сировини, необхідних для забезпечення нормальної господарської діяльності. При цьому виходять з науково обґрунтованих норм витрачання окремих видів матеріальних оборотних засобів з розрахунку на 1 га земельної площі, голову худоби, а також їх вартості та сезонного характеру виробництва. Наприклад, у господарстві нормативи встановлюються з такого розрахунку:
- на насіння - в розмірі його потреби для проведення весняної сівби в наступному році і страхового фонду (10-15 % річної потреби);
- на мінеральні добрива і пестициди - в розмірі середньомісячного завезення;
- на корми власного виробництва - в розмірі їх потреби до нового врожаю з урахуванням страхового запасу;
- на ветеринарні медикаменти - в межах місячної потреби тваринництва.
Норматив запасних частин до тракторів становить 6 %, автомобілів - 3, сільськогосподарських машин - 7% вартості їх річних витрат.
Для нормального здійснення процесу виробництва і раціонального використання оборотних засобів сільськогосподарські підприємства повинні мати виробничі запаси відповідно до встановлених нормативів. Як нестача матеріальних оборотних засобів, так і їх наднормативні запаси призводять до зниження ефективності виробництва і погіршення фінансового стану господарств.
Нормування оборотних засобів дає змогу виявити зайві та непотрібні для виробництва матеріали, реалізувати їх і довести обсяги до встановлених норм. Нестача їх порівняно з потребою покривається банківським кредитом у розмірі, що забезпечує нормальне ведення виробництва. Все це сприяє зменшенню витрат на виробництво сільськогосподарської продукції, забезпечує запланований обсяг її виробництва і реалізації з меншими оборотними засобами, що поліпшує фінансовий стан господарства.
Основними показниками, які характеризують економічну ефективність використання оборотних засобів, є коефіцієнт оборотності оборотних засобів (кількість оборотів за рік) і тривалість одного обороту в днях.
Коефіцієнт оборотності оборотних засобів К0 характеризує кількість оборотів за рік і визначається за формулою:
де Вр - виручка від реалізації продукції, грн.;
Мв - вартість молодняку, переведеного в основне стадо, грн.;
Вс - виручка від реалізації основного стада, грн.;
З0 - середньорічні залишки оборотних засобів, грн.
Тривалість одного обороту визначається діленням кількості днів у році на коефіцієнт оборотності засобів.
Економічна ефективність використання оборотних засобів у колгоспі ТОВ "Високе" підвищується. Так, якщо у 1999 році коефіцієнт оборотності становив 1,3, а тривалість обороту - 266 днів, то у 2003 році ці показники становили відповідно 1,57 і 188. Оборотні засоби, проходячи через стадії виробництва і обігу, здійснюють свій кругообіг протягом одного виробничого циклу. Зменшення тривалості обороту фондів сприяє зниженню витрат на одиницю продукції, підвищенню ефективності виробництва, а отже, і зміцненню економіки сільськогосподарських підприємств.
3. Шляхи поліпшення використання виробничих фондів.
3.1. Удосконалення структури основних виробничих фондів.
Резерви кращого використання основних виробничих фондів полягають в удосконаленні їх структури: дотриманні оптимального співвідношення між виробничими і невиробничими фондами, фондами сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення, активними і пасивними, основними і оборотними.
В окремих господарствах головна увага приділяється створенню основних фондів, а не збільшенню відповідних оборотних засобів.
З цієї причини в таких господарствах спостерігається невідповідність:
- кількості поголів'я тварин і забезпеченості їх кормовими ресурсами;
- чисельності маточного і ремонтного поголів'я тварин;
- наявності тракторів, комбайнів, вантажних автомобілів і запасних частин до них;
- збільшення кількості добрив і недостачі відповідних машин тощо.
Але основні фонди не можуть ефективно функціонувати без певних розмірів оборотних засобів (продуктивні тварини без відповідної кількості кормів, трактори та автомобілі при дефіциті пального і т.д. Тому виникає питання: якими повинні бути оптимальні пропорції між основними і оборотними фондами?
Більшість спеціалістів рекомендують, щоб на 1 грн. основних припадало 0,5-0,6 грн. оборотних фондів. Саме при такому співвідношенні забезпечується найбільш ефективне їх використання.
Важливим шляхом підвищення економічної ефективності фондів є пропорційний розвиток окремих видів основних виробничих фондів. Це - дотримання оптимального співвідношення кількості поголів'я продуктивних тварин і забезпеченості їх приміщенням, наявності окремих марок тракторів і причіпних знарядь до них, автомобілів і гаражів для їх зберігання, бурякозбиральних комбайнів і цукронавантажувачів тощо.
Багатьом підприємствам аграрного сектора АПК необхідно освоїти і такий шлях удосконаленняструктури фондів, як підвищення питомої ваги активної їх частини.
3.2. Раціональне співвідношення основних і оборотних фондів.
Розвиток сільського господарства передбачає послідовне кількісне зростання і якісне оновлення основних виробничих фондів, підвищення забезпеченості оборотними засобами в межах нормативної потреби.
Поліпшення використання основних виробничих

 
 

Цікаве

Загрузка...