WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна ефективність використання виробничих фондів сільського господарства і шляхи його підвищення - Курсова робота

Економічна ефективність використання виробничих фондів сільського господарства і шляхи його підвищення - Курсова робота

відповідно основних і оборотних фондів, грн.
Норма прибутку як показник ефективності використання всієї сукупності виробничих фондів господарства набуває особливого значення в умовах переходу до ринкової економіки. Збільшення активної частини основних фондів і раціональне використання оборотних фондів забезпечують підвищення їх ефективності.
Ефективність використання основних виробничих фондів
у колгоспі ТОВ "Високе".
Таблиця 3.
Рік Фондовіддача, грн. Фондомісткість продукції, грн.
1. 2. 3.
1990 0,17 6
1995 0,13 7
2000 0,19 6
2001 0,20 5
2002 0,22 4,5
2003 0,25 3,9
Починаючи з 90-х років у господарстві колгоспу ТОВ "Високе" відбувся спад по нарощенню основних виробничих фондів. При цьому темпи збільшення виробництва валової продукції значно випереджали темпи зростання фондозабезпеченості, що спричинило підвищення фондовіддачі та зниження фондомісткості продукції (табл. 3). Якщо в 1990 році вихід валової продукції на 1000 грн. основних виробничих фондів у колгоспі ТОВ "Високе" становив у середньому 0,17 грн., то в 2003 році- 0,25 грн., або майже в 1,5 рази більше. Це зумовлене здешевінням будівництва виробничих приміщень, зниженням цін на промислові засоби виробництва, які реалізуються колективним сільськогосподарським підприємствам. Крім того, в господарстві ще не досягнуто оптимальної структури основних виробничих фондів, їх належного співвідношення з оборотними фондами, а також не забезпечується високий рівень використання машинно-тракторного парку, машин і обладнання тваринницьких ферм та комплексів.
Характеризуючи фактори різкого зниження ефективності використання основних виробничих фондів, слід також зазначити, що обчислення обсягу валової продукції сільського господарства в порівнянних цінах 1997 року не відображує нині реальних умов її виробництва. Це об'єктивно зумовлює підвищення фондомісткості виробництва сільськогосподарської продукції.
У складі основних виробничих фондів сільського господарства використовуються численні засоби праці, які відрізняються за характером формування і термінами служби. Ефективність використання основних виробничих фондів у рослинницьких і тваринницьких галузях господарства також різна. Виробництво тваринницької продукції більш фондомістке порівняно з рослинницькою.
За період з 2001 по 2003 роки фондовіддача зросла у колгоспі ТОВ "Високе" на 4,4%, а фондомісткість виробництва сільськогосподарської продукції відповідно зменшилась. Показники фондовіддачі та фондомісткості продукції в господарствах та окремих галузях дають змогу визначити оптимальні темпи відтворення і структуру основних фондів, обґрунтувати раціональне співвідношення цін на сільськогосподарську продукцію та промислові засоби праці, які надходять у господарства.
Нормальне функціонування сільськогосподарських підприємств забезпечується як основними фондами, так і оборотними засобами, які включають оборотні виробничі фонди і фонди обігу. У сільськогосподарському виробництві оборотні фонди набувають особливого економічного значення. На відміну від основних фондів у процесі виробництва вони повністю споживаються протягом одного виробничого циклу і переносять свою вартість на вироблені продукти. У зв'язку з цим оборотні виробничі фонди мають вирішальне значення у формуванні собівартості і вартості сільськогосподарської продукції.
Оборотні виробничі фонди перебувають у двох функціональних формах і поділяються на виробничі запаси і незавершене виробництво.
Виробничі запаси - це предмети праці, що не вступили в процес виробничого споживання. Сільськогосподарські підприємства створюють необхідні виробничі запаси насіння і садивного матеріалу, кормів, добрив і пестицидів, запасних частин, пального і мастил, дрібного інвентарю тощо, щоб забезпечити безперервність виробництва.
Незавершене виробництво - це частина оборотних фондів, що вже продуктивно спожиті і перебувають у стадії виробництва. До нього належать:
- у рослинництві - витрати під урожай озимих і ярих культур майбутнього року (оранка, внесення органічних і мінеральних добрив, посів озимих культур і багаторічних трав та ін.);
- у тваринництві - молодняк тварин і тварини на відгодівлі, витрати незакінченої інкубації яєць, що переходять на наступний рік, вартість перехідного запасу меду у вуликах тощо);
- у допоміжних підприємствах - витрати на незакінчений ремонт техніки та інших машин у майстернях господарств, незакінчене випалювання цегли тощо.
Фонди обігу сільськогосподарського підприємства включають готову до реалізації продукцію, кошти в касі і на рахунках у банку, а також кошти в розрахунках.
Отже, оборотні засоби господарства - це кошти, які постійно вкладаються в оборотні виробничі фонди і фонди обігу.
У 2002-2003 роках структура оборотних засобів колгоспу ТОВ "Високе" значно погіршилась, зокрема істотно зменшилась частка виробничих запасів, які створюються в умовах сезонного виробництва.
Так, у структурі оборотних засобів на початок 2002 року:
- виробничі запаси становили 69,1 %,
- незавершене виробництво - 8,6 %,
- готова до реалізації продукція - 1,2 %,
- кошти, які функціонують у сфері обігу,- 21,1 %.
На початок 2003 року:
- частка виробничих запасів становила 45,9%,
- незавершеного виробництва - 7,3%,
- готової продукції - 1,9%,
- коштів і активів - 44,9%.
Серед виробничих запасів переважають вартість молодняку тварин і тварин на відгодівлі, кормів і насіння, що пов'язано з сезонним характером сільськогосподарського виробництва.
Структура оборотних засобів зумовлюється розвитком інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. В зернових господарствах переважають вартість насіння, добрив та витрати незавершеного виробництва, у тваринницьких - вартість молодняку тварин і тварин на відгодівлі та кормів.
Оборотні засоби господарств за своєю економічною суттю поділяються на дві групи: матеріальні і грошові. Матеріальні оборотні засоби включають виробничі запаси товарно-матеріальних цінностей та незавершене виробництво. Кошти господарств включають вартість готової до реалізації продукції і готівку в касі, на поточному, валютному та інших рахунках, у цінних паперах та інших активах.
Обсяг оборотних засобів господарства залежить від розмірів виробництва сільськогосподарської продукції і термінів її реалізації. Протягом року потреба в оборотних засобах значно коливається. В період, коли створюються сезонні запаси кормів, насіння, інших матеріальних цінностей, а також при зростанні витрат незавершеного виробництва вона різко збільшується. Надалі у процесі виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції ця потребазменшується.
Із збільшенням сільськогосподарського виробництва потреба в оборотних засобах весь час зростає. За джерелами утворення і поповнення оборотні засоби поділяються на власні і залучені, що формуються відповідно за рахунок доходів господарства та банківського кредиту. Власні кошти покривають мінімальну потребу в них

 
 

Цікаве

Загрузка...