WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна ефективність використання виробничих фондів сільського господарства і шляхи його підвищення - Курсова робота

Економічна ефективність використання виробничих фондів сільського господарства і шляхи його підвищення - Курсова робота

2).
Фондозабезпеченість сільськогосподарського виробництва постійно зростає, і це характеризує закономірний процес його розвитку. Так, з 1997 року вартість основних виробничих фондів у колгоспі ТОВ "Високе" зросла з розрахунку на 100 га угідь у середньому майже в 1,5 рази.
Фондоозброєність праці - це вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення з розрахунку на одного середньорічного працівника.
Цей показник значно зменшився: у 2003 році порівняно з 1997 роком з розрахунку на одного середньорічного працівника сільськогосподарського виробництва припадало основних виробничих фондів у 0,7 разів менше.
Водночас в умовах впровадження в сільському господарстві нової техніки і прогресивної технології, переведення його на сучасну індустріальну основу, постійного зменшення кількості зайнятих працівників і сезонності у використанні основних засобів фондоозброєність сільськогосподарської праці повинна бути в 1,5-2 рази вищою, ніж у промисловості.
Удосконалення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств здійснюватиметься зокрема за рахунок значного збільшення основних виробничих фондів, виходячи з наукового обґрунтування необхідного рівня фондозабезпеченості виробництва. Оптимальні нормативи основних виробничих фондів спеціалізованих господарств визначають за їх технологічною структурою з розрахунку на 1 га посівів сільськогосподарських культур, одну голову продуктивної худоби і 1 т виробленої продукції.
За нормативами фондозабезпеченості і фондомісткості виробництва продукції рослинництва і тваринництва порівнюють перспективні темпи зростання виходу сільськогосподарської продукції з необхідним приростом основних фондів.
В Інституті аграрної економіки УААН розроблені нормативні рівні фондооснащеності і структура основних фондів підприємств з виробництва тваринницької продукції на індустріальній основі з урахуванням регіональних особливостей природноекономічних зон.
Основні виробничі фонди в процесі сільськогосподарського виробництва поступово зношуються, втрачають свою споживчу вартість. Розрізняють фізичний і моральний знос основних виробничих фондів.
Фізичний знос - це втрата основними фондами своєї вартості і поступове перенесення її на вартість готової продукції.
Моральний знос - це втрата основними фондами своєї вартості в результаті вдосконалення техніки і здешевлення її виробництва. З розвитком науково-технічного прогресу, надходженням у сільське господарство більш досконалих і продуктивних машин та знарядь діючі основні фонди знецінюються порівняно з новими і вилучаються з виробничого процесу. Моральний знос прискорює оновлення основних фондів, нерідко вони вибувають із виробничого споживання без повного перенесення своєї вартості на продукцію.
Поступова втрата основними фондами своєї вартості в результаті зносу в процесі виробництва є основою для нарахування амортизації відповідно до встановлених норм і утворення амортизаційного фонду.
Амортизація - це економічний процес поступової втрати основними фондами своєї вартості і перенесення її на створювану продукцію або виконану роботу. Амортизаційні відрахування входять в собівартість виробленої продукції як витрати виробництва і покриваються виручкою від її реалізації. Таким чином амортизація забезпечує відшкодування в грошовому виразі вартості основних виробничих фондів у міру їх фізичного зносу в процесі виробництва.
Амортизаційні відрахування здійснюються за балансовою (початковою або відносною) вартістю основних фондів і нормами амортизації, які визначають щорічну частку відшкодування їх початкової вартості. За рахунок цих коштів і створюється амортизаційний фонд та забезпечується повне відтворення основних фондів з урахуванням науково-технічного прогресу.
Норма амортизації Hа на реновацію (або повне відновлення) основних фондів залежить від терміну їх використання і обчислюється у відсотках до балансової вартості за формулою:
де Вб - балансова вартість основних фондів, грн.;
Вл - виручка від ліквідації основних фондів, грн.;
Т - амортизаційний період, років.
Амортизаційний термін окремих видів основних фондів встановлюють, виходячи з економічного обґрунтування і доцільності періоду їх використання на підставі розрахунків. Амортизація нараховується, як правило, пропорційним методом і щороку рівними частинами переноситься на створюваний продукт протягом усього часу використання основних фондів. За діючими нормами амортизації на реновацію амортизаційний період потужних тракторів і зернозбиральних комбайнів становить 8 років, коней - 8,5, садів - 25, будівель каркасних - 80 років.
У сільському господарстві не нараховується амортизація на:
- продуктивну худобу,
- молоді насадження до введення в експлуатацію,
- бібліотечні фонди та основні засоби, які спеціальним рішенням законсервовані.
Вартість продуктивної худоби відшкодовується грошовою виручкою від реалізації, що здебільшого покриває її балансову вартість.
Кругообіг основних фондів здійснюється протягом кількох виробничих циклів. Період, протягом якого амортизаційний фонд дорівнює вартості основних фондів, характеризує час їх обороту.
Середню норму амортизації основних фондів господарства визначають з відношення нарахованої річної суми амортизації до балансової вартості основних фондів господарства. У 2000 році в колгоспі ТОВ "Високе" середня норма амортизації основних виробничих сільськогосподарських фондів становила 4,2 %, а період їх обороту - 20,3 року.
Особливості руху і фізичний стан основних фондів характеризуються коефіцієнтом їх відновлення, який обчислюють з відношення суми нововведених за рік фондів до їх вартості на кінець року. Цей показник у 2003 році по колгоспі ТОВ "Високе" становив 6,1 %, що свідчить про досить високі темпи відновлення основних фондів.
2.3. Економічна ефективність використання основних і оборотних фондів.
Економічна ефективність використання основних виробничих фондів характеризується:
- фондовіддачею,
- фондомісткістю продукції,
- нормою прибутку.
Фондовіддача - це вартість валової продукції з розрахунку на 1 грн. основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення. Фондовіддача може бути визначена також за валовим доходом - у цьому разі показник її має проти витратний характер.
Фондомісткість продукції - це середньорічна вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення з розрахунку на 1 грн. валової продукції. Цей показник визначає розмір основних виробничих фондів, необхідний господарству за даних умов для виробництва валової продукції вартістю 1 грн.
Для визначення економічної ефективності використання основних і оборотних фондівсільськогосподарського виробництва обчислюють норму прибутку. Цей показник визначають з відношення прибутку до середньорічної вартості основних і оборотних виробничих фондів:
де Нп - норма прибутку, %;
П - прибуток, грн.;
Фос і Фоб - середньорічна вартість

 
 

Цікаве

Загрузка...