WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна ефективність використання виробничих фондів сільського господарства і шляхи його підвищення - Курсова робота

Економічна ефективність використання виробничих фондів сільського господарства і шляхи його підвищення - Курсова робота

землеробства сприяє значному поліпшенню екологічного стану на території землекористування господарства, підвищенню вмісту гумусу в ґрунті, в результаті чого врожайність сільськогосподарських культур збільшується на 15-20%.
У процесі виробництва тваринницької продукції одержують не лише м'ясо, молоко, а й органічні відходи життєдіяльності тварин у вигляді рідких стоків. При звичайних технологіях у тваринництві прибирання гною здійснюють сухим способом і потім використовують його як органічне добриво.
На тваринницьких комплексах при індустріальних технологіях використовується гідрозмив, що призводить до нагромадження рідких стоків. При скиданні їх безпосередньо у природне середовище досягається тільки односторонній економічний ефект підприємства в межах поточних виробничих витрат, проте це призводить до значного забруднення підземних вод фільтраційними стоками комплексів до загострення екологічної ситуації на великих територіях.
Зі збільшенням тваринницьких комплексів необхідно розвивати відповідні об'єкти інфраструктури, здатні забезпечити екологічно безпечне нагромадження рідких стоків і підготовку їх до використання на поливних землях. Особливо забруднюють навколишнє середовище свинарські комплекси внаслідок незадовільного стану очисних споруд. Нестійкі азотні сполуки, що містяться у стоках свиновідгодівельних комплексів у вигляді аміаку і нітратів, перетворюються у нітрити, які довго зберігаються, мігрують на великі глибини і забруднюють водоносні горизонти на значних територіях.
Важливим напрямом екологізації виробництв тваринницької продукції є заміна гідрозмиву сухим прибиранням гною, що вимагає створення відповідних споруд для зберігання органічних добрив. Будівництво і експлуатація гноєсховищ пов'язані з додатковими витратами, проте забезпечуються високий рівень екологізації виробництва і значний економічний ефект у результаті збільшення кількості органічних добрив і підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Основою високої економіко-екологічної ефективності виробництва є те, що органічні добрива - надзвичайно цінний фактор відновлення і підвищення родючості ґрунту.
Відповідно до законів розвитку природи екологізація виробництва тваринницької продукції навіть при зниженні її економічної ефективності є економічно вигідною для суспільства. Негативні наслідки забруднення ґрунту стоками тваринницьких комплексів виявляються протягом тривалого періоду і навіть за умови їх повного очищення і запобігання будь-якому забрудненню навколишнього природного середовища ще довго впливають на здоров'я людей.
У процесі функціонування великих тваринницьких комплексів щорічно створюються великі обсяги стоків (близько 1,3 млрд.м3), лише 25% яких використовується для зрошення сільськогосподарських культур. Це свідчить про необхідність екологізації виробництва продукції тваринництва і запобігання значним втратам природних ресурсів, раціональне використання яких є однією з важливих умов підвищення економічної і екологічної ефективності сільського господарства.
Ефективним є обсяг випуску продукції, за якого гранична суспільна вигода (зменшення витрат на відновлення порушених природних ресурсів, скорочення захворюваності і смертності населення) дорівнює граничним витратам виробництва. Таким чином, сільськогосподарське виробництво ефективне, якщо ціна на продукцію перевищує суму середніх витрат на виробництво і охорону навколишнього середовища.
2.2. Динаміка забезпеченості і структура виробничих фондів.
Оцінюючи структуру основних виробничих фондів, слід зазначити, що окремі види їх виконують різні функції в процесі сільськогосподарського виробництва. Залежно від цього основні виробничі фонди поділяють на активні й пасивні. До активної частини основних фондів відносять такі засоби праці, які безпосередньо впливають на виробничий процес і зумовлюють рівень виробництва сільськогосподарської продукції. Це силові і робочі машини та обладнання, транспортні засоби, продуктивна і робоча худоба, багаторічні плодові насадження.
Значна частина основних виробничих фондів створює відповідні умови для здійснення виробничих процесів, впровадження індустріальних технологій та зберігання сільськогосподарської продукції. Так, у тваринництві необхідні умови для утримання худоби, зберігання і доробки продукції забезпечують виробничі приміщення.
Активні основні виробничі фонди становлять у колгоспі ТОВ "Високе" 34,3% їх загальної вартості (в тому числі силові і робочі машини, транспортні засоби - 22,6%, продуктивна і робоча худоба - 11,6%, багаторічні насадження- 0,1%). Забезпеченість господарства активними основними фондами визначає темпи збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, зростання продуктивності праці та ефективність використання засобів виробництва.
Пасивні основні виробничі фонди, до яких належать будівлі, споруди і передавальне устаткування, становили в 2003 році у колгоспі ТОВ "Високе" 64,8% їх загальної вартості. Ефективність їх використання зумовлюється насамперед функціонуванням активної частини фондів. За раціональної структури основних виробничих фондів активна частина їх має становити близько 40 % вартості.
Структура і видовий склад основних виробничих фондів формуються відповідно до потреб сільськогосподарського виробництва. Частка окремих видів основних фондів визначається структурою сільськогосподарських угідь господарства, їх виробничим напрямом і рівнем спеціалізації виробництва, впровадженням індустріальних технологій та іншими природними і економічними факторами. Високий рівень виробництва продукції скотарства забезпечується у тих господарствах, де основні фонди тваринництва займають понад 55% усіх виробничих фондів сільськогосподарського призначення, а вартість продуктивної худоби становить 10-15 %.
Динаміка основних виробничих фондів, фондозабезпеченості і фондоозброєності праці в колгоспі ТОВ "Високе".
Таблиця 2.
% Всього основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення Припадає основних виробничих фондів
на 100 га сільськогосподарських угідь на одного середньорічного працівника
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1997 8889 100 522 100 44 100
1998 8721 98 523 98 43 97
1999 7830 88 460 88 38 86
2000 7654 86 449 86 38 86
2001 7097 79 417 79 35 79
2002 6840 76 402 77 34 77
2003 5963 67 351 67 29 65
Розвиток сільського господарства, рівень і темпи зростання виробництва продукції та підвищення продуктивності праці залежать від забезпеченості сільськогосподарських підприємств виробничими фондами, її рівень характеризується фондозабезпеченістю господарства і фондоозброєністю праці.
Фондозабезпеченість господарства - це вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення зрозрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь. На початок 2004 року у колективному господарстві ТОВ "Високе" з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь припадало в середньому 351 тис. грн. основних виробничих фондів (табл.

 
 

Цікаве

Загрузка...