WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна ефективність використання виробничих фондів сільського господарства і шляхи його підвищення - Курсова робота

Економічна ефективність використання виробничих фондів сільського господарства і шляхи його підвищення - Курсова робота

оцінки виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств можна об'єктивно визначити рівень ефективності їх функціонування.
Методика розрахунків економіко-екологічної ефективності ґрунтується на порівнянні економічного ефекту і витрат на відповідні природоохоронні заходи, виходячи з результатів, одержаних при здійсненні окремих природоохоронних заходів або їх комплексу, а також при використанні нових еколого безпечних і ресурсозберігаючих засобів виробництва і сільськогосподарських технологій.
При здійсненні одноцільових природоохоронних заходів економічний ефект являє собою розмір економічних збитків від забруднення або деградації природних ресурсів, відвернених у результаті природоохоронних витрат. Розмір відвернених збитків від забруднення природного середовища визначається різницею між обсягом збитків, які мали місце до здійснення відповідного природоохоронного заходу, і залишкових збитків після його завершення.
Здійснення природоохоронних заходів завжди вимагає певних затрать праці і коштів безпосередньо в сільському господарстві або в інших галузях АПК. Питомі витрати сільськогосподарського виробництва в базовому і новому варіантах формуються залежно від динаміки продуктивності праці, витрат засобів виробництва, особливо пального і мастильних матеріалів, та рівня цін на них. Окремі заходи з охорони і відтворення природних ресурсів сприяють зниженню експлуатаційних витрат у сільськогосподарському виробництві. Так, впровадження ґрунтозахисної безплужної системи землеробства характеризується високою екологічною ефективністю, сприяє підвищенню врожайності сільськогосподарських культур, забезпечує значну економію праці і матеріальних витрат. Тому економічний ефект від впровадження такої системи землеробства включає вартість додатково одержаного врожаю сільськогосподарських культур і економію виробничих витрат на обробіток ґрунту.
Загальну і порівняльну економічну ефективність екологізації сільськогосподарського виробництва розраховують зіставленням економічного ефекту і експлуатаційних витрат на здійснення природоохоронних заходів, тобто визначають розмір економічного дефекту з розрахунку на 100грн. виробничих витрат.
Здійснення комплексу природоохоронних заходів у багатьох випадках вимагає не тільки додаткових виробничих (експлуатаційних) витрат, а й певних капітальних вкладень. Тому загальну (абсолютну) економічну ефективність заходів з охорони навколишнього середовища визначають порівнянням сукупного економічного ефекту і приведених витрат, які його зумовили.
При розрахунках і аналізі результатів екологічних витрат необхідно забезпечити порівнянність за видом і складом одержуваної продукції, обсягом природоохоронних заходів, методами визначення натуральних і вартісних показників, рівнем цін при розрахунках вартості додаткової продукції і вираженні виробничих витрат на здійснення природоохоронних заходів.
Перед впровадженням інтенсивних технологій виробництва сільськогосподарської продукції треба визначити їх економіко-екологічну ефективність. Для характеристики ефективності інтенсифікації сільськогосподарського виробництва без урахування рівня його екологічного дефекту використовують систему загальноприйнятих показників, що визначають ефективність виробничих витрат і додаткових вкладень.
Щоб оцінити економіко-екологічну ефективність виробництва сільськогосподарської продукції, обчислюють ефективність витрат на відновлення родючості ґрунту, на відновлення еродованого гнуту, а також ефективність виробництва екологічно чистої продукції.
Економічна ефективність витрат на відновлення родючості ґрунту визначається з відношення прибутку, одержаного додатково з гектару в результаті відновлення екологічно порушених елементів родючості ґрунту, до витрат, необхідних для здійснення цих заходів з розрахунку на гектар земельної площі. Якщо в процесі інтенсифікації сільськогосподарського виробництва додаткові витрати не забезпечили відновлення родючості ґрунту, то це свідчить, що виробництво залишається екологічно небезпечним відносно порушених елементів родючості.
Економічна ефективність виробництва екологічно чистої продукції характеризується розміром додаткового прибутку з розрахунку на 1ц продукції та на 100грн. додаткових витрат, а також рівнем її рентабельності. Ці показники обчислюють за умови диференціації ціни реалізації на сільськогосподарську продукцію залежно від рівня її екологічної чистоти. Зниження рівня забрудненості продукції шкідливими речовинами повинно стимулюватися підвищенням ціни реалізації і ефективності виробництва.
Народногосподарська ефективність екологізації навколишнього природного середовища визначається різницею між збитками, яким вдалось запобігти в результатів проведення природоохоронних заходів і витратами, які необхідно здійснити для цього. Найважливішими втратами для суспільства є зниження приросту національного доходу і збитки, пов'язані з погіршенням здоров'я населення і навколишнього середовища. Слід зазначити, що збитки від забруднення навколишнього середовища в США щорічно становлять близько 40 млрд. доларів. У нашій країні розмір таких втрат поки що не обчислюють.
Перехід до екологічно чистого виробництва сільськогосподарської продукції в умовах його інтенсифікації здійснюється на основі впровадження екологічно чистих технологій в усіх галузях сільського господарства. Це вимагає значних додаткових витрат природоохоронного характеру, які в більшості випадків не пов'язані з одержанням певної продукції. Сьогодні природоохоронні витрати (капіталовкладення і експлуатаційні витрати) знижують загальний рівень економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. У зв'язку з цим проведення природоохоронних заходів в умовах госпрозрахункового підприємства може бути економічно неефективним, хоча в кінцевому підсумку вони дають позитивні результати і мають велике екологічне й соціальне значення.
У сучасних умовах господарювання екологізація сільськогосподарського виробництва здійснюється на основі таких основних заходів, як впровадження і вдосконалення ґрунтозахисної безплужної системи обробітку ґрунту, ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи землеробства, а на тваринницьких комплексах - заміною гідрозмиву сухим способом прибирання гною, що зумовлює створення інфраструктурних об'єктів для зберігання і підготовки органічних добрив до використання.
Ґрунтозахисна безплужна система обробітку ґрунту забезпечує не тільки збереження, а й розширене відтворення родючості ґрунту і широко застосовується в усіх південних областях України.
Значна частина орних земель країни має складний рельєф. У таких умовах вирощування просапних культур, особливо на схилах крутизною понад 3о, призводить до інтенсивного руйнування і деградації ґрунту, забруднення водних джерел мінеральними добривами і пестицидами.Високий природоохоронний ефект має впровадження у виробництво ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи землеробства, розробленої в Інституті землеробства УААН. Використання цієї системи

 
 

Цікаве

Загрузка...