WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна ефективність використання виробничих фондів сільського господарства і шляхи його підвищення - Курсова робота

Економічна ефективність використання виробничих фондів сільського господарства і шляхи його підвищення - Курсова робота

продукт.
Продуктивні фонди господарств постійно функціонують у процесі сільськогосподарського виробництва. Обслуговуючи його, вони здійснюють оборот і проходять стадії виробництва і обігу. У зв'язку з цим у кожному господарстві, яке нормально функціонує, крім основних і оборотних виробничих фондів є також фонди обігу.
Фонди обігу включають готову до реалізації продукцію, кошти на поточних рахунках, кошти в розрахунках та інші активи.
У сукупності оборотні фонди і фонди обігу становлять оборотні засоби сільськогосподарських підприємств. Оборотні фонди і фонди обігу виконують різну роль і мають неоднакове значення в господарській діяльності підприємств, але їх об'єднують також спільні ознаки - однотипність обороту і швидкість обертання. Успішний безперервний розвиток сільського господарства забезпечується лише на основі одночасного їх функціонування і необхідної пропорціональності щодо основних виробничих фондів.
Отже, продуктивні фонди сільськогосподарських підприємств (виробничі фонди і фонди обігу) - це сукупність матеріальних і грошових засобів, які обслуговують процес виробництва і обігу. При цьому виробничі фонди знаходяться і функціонують безпосередньо в сфері створення матеріальних благ, а фонди обігу - в сфері реалізації продукції і розрахунків.
Фонди перебувають у безперервному русі. У процесі сільськогосподарського виробництва вони здійснюють кругообіг у таких послідовних функціональних формах як виробнича, товарна і грошова. Припинення руху виробничих фондів означає їх змертвіння. Залишаючись засобами виробництва в господарстві, вони перестають функціонувати як фонди. Тому безперервний рух фондів, перехід їх з однієї форми в іншу, в процесі якого вони відтворюються, є неодмінною властивістю фондів як економічної категорії.
Виробничі фонди сільського господарства беруть участь у створенні споживчої вартості у вигляді конкретних товарів і вартості продукції. У різних функціональних формах відбувається заміна одних споживчих вартостей іншими, але вартість їх продовжує формуватись і закінчує свій рух при одержанні кінцевого продукту.
Виробничі фонди сільськогосподарських підприємств є важливою складовою частиною їх ресурсного потенціалу. Процес виробництва матеріальних благ можливий тільки за наявності і органічної єдності таких елементів продуктивних сил як засоби і предмети праці, трудові ресурси.
Виробничі ресурси сільськогосподарського підприємства включають землю (площу сільськогосподарських угідь), основні і оборотні фонди та трудові ресурси. Сукупність цих ресурсів відповідної кількості і структури дає змогу господарству виробляти певний обсяг сільськогосподарської продукції і становити його ресурсний потенціал.
Отже, ресурсний потенціал підприємства - це сукупність взаємопов'язаних ресурсів, які використовуються для виробництва сільськогосподарської продукції. Величина цього потенціалу визначається розміром окремих видів ресурсів (земельних, матеріальних і трудових) у розпорядженні господарства.
Виробничі ресурси сільськогосподарського підприємства, виражені в грошовій формі, становлять його сукупний ресурсний потенціал. Для порівняння господарств за їх ресурсозабезпеченістю визначають також питомий ресурсний потенціал з розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь.
Сукупність ресурсів сільськогосподарського підприємства становить матеріальну основу його виробничого потенціалу, що характеризує можливості у виробництві продукції та вирішенні конкретних соціально-економічних завдань. Розмір виробничого потенціалу підприємства визначається його можливостями і пов'язаний з конкретними результатами - кількістю валової і товарної продукції, масою валового доходу і прибутку.
Рівень ресурсозабезпеченості сільськогосподарських підприємств зумовлює результати їх господарської діяльності, а також ефективність використання виробничих ресурсів. У процесі виробництва засоби і предмети праці продуктивно споживаються, в результаті чого створюється і реалізується сільськогосподарська продукція, а виручені кошти використовуються на відновлення засобів виробництва.
1.2. Показники рівня забезпеченості й економічної ефективності використання основних та оборотних виробничих фондів.
Розвиток сільського господарства значною мірою залежить від стану матеріально-технічної бази, головною ланкою якої є основні фонди, їх якісний склад і раціональне співвідношення. Економічне значення основних фондів полягає в тому, що вони є мірилом і основою розвитку продуктивних сил сільського господарства, забезпечуючи відповідний рівень і темпи збільшення виробництва продукції та підвищення продуктивності праці.
Основні фонди сільського господарства за економічним значенням поділяються на виробничі і невиробничі. До виробничих фондів сільськогосподарських підприємств відносять засоби праці, які постійно функціонують у сфері матеріального виробництва. Вони безпосередньо пов'язані з виробництвом окремих видів продукції та їх реалізацією.
Невиробничі основні фонди господарств не беруть безпосередньої участі у виробничому процесі, але відіграють важливу роль, створюючи сприятливі умови для життя і високопродуктивної праці сільських працівників. До них належать основні фонди житлово-комунального господарства і побутового обслуговування, організацій культури, мистецтва, освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення.
Основні виробничі фонди господарств поділяються на фонди сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення. У процесі виробництва основні виробничі сільськогосподарські фонди використовуються в рослинництві, тваринництві і мають загальногосподарське призначення.
До виробничих основних фондів несільськогосподарського призначення належать засоби праці промислово-виробничих підприємств, будівельних організацій, а також фонди торгівлі й громадського харчування сільських населених пунктів.
Основні виробничі фонди сільськогосподарського призначення враховують:
- будівлі, споруди і передавальне устаткування;
- силові машини та обладнання;
- робочі машини та устаткування;
- вимірювальні прилади, інструменти і лабораторне обладнання;
- обчислювальну техніку; транспортні засоби;
- виробничий і господарський інвентар, який використовується більше року або вартість якого перевищує встановлений рівень;
- робочу худобу;
- продуктивну худобу;
- багаторічні плодові насадження;
- інші основні фонди.
Основна частина фондів надходить у сільське господарство з промисловості (машини, обладнання, передавальне устаткування, інструменти), а решта (будівлі і споруди, робоча і продуктивна худоба, багаторічні насадження) споруджується і виробляється безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах. У зв'язку з цим вартість основних фондів сільського господарства формується переважно в галузях промисловості і залежить від досягнутого в них рівня продуктивності праці.
Оцінка основних виробничих фондів дає змогу виявити міру їх участі у формуванні

 
 

Цікаве

Загрузка...