WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна ефективність використання виробничих фондів сільського господарства і шляхи його підвищення - Курсова робота

Економічна ефективність використання виробничих фондів сільського господарства і шляхи його підвищення - Курсова робота

господарства, освіти, культури, охорони здоров'я та ін.
Капіталовкладення у невиробничу сферу мають значний вплив на розвиток сільського господарства і збільшення виробництва продукції галузі.
Капітальні вкладення в господарство колгоспу ТОВ "Високе"
Таблиця 4.
Рік Всього капіталовкладень В тому числі
державних колективних
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2000 458 100 - - 458 100
2001 409 89 - - 409 89
2002 375 81 - - 375 81
2003 287 62 - - 287 62
Обсяг капіталовкладень у колгосп ТОВ "Високе" зменшується (табл. 4).
Капітальні вкладення в сільське господарство здійснюються за рахунок держави і коштів колгоспу. Капіталовкладення держави за ці роки були зовсім відсутніми.
Збільшення капіталовкладень у галузь є основою прискорення темпів зростання основних фондів сільськогосподарських підприємств. Однак у 2003 році обсяги капіталовкладень порівняно з 2002 роком скоротились у 0,8 разів, що значно зменшило реальні можливості розвитку матеріально-технічної бази господарства.
Капітальні вкладення в сільське господарство використовуються за такими основними напрямами:
- на будівництво об'єктів виробничого і невиробничого призначення (тваринницьких приміщень, комплексів, майстерень, житла, культурно-побутових об'єктів);
- на придбання тракторів, транспортних засобів, сільськогосподарських машин і устаткування, які не входять до кошторису будов;
- на меліорацію земель, проведення культуртехнічних робіт і водогосподарське будівництво;
- на закладення садів, виноградників та інших багаторічних насаджень;
- на формування основного стада продуктивної і робочої худоби;
- на інші заходи, що передбачають створення основних фондів сільськогосподарських підприємств.
Розвиток економіки сільськогосподарських підприємств значною мірою визначається структурою капіталовкладень, яка характеризує пріоритетні напрями їх використання. В загальній сумі капітальних вкладень виробничого призначення в господарство колгоспу ТОВ "Високе" в середньому за 2000-2003 роки 79,0% становлять витрати на придбання тракторів, транспортних засобів, сільськогосподарських машин і знарядь; 23% - на будівництво і обладнання тваринницьких приміщень, механізованих ферм і комплексів; на електрифікацію сільського господарства - 0% (табл. 5).
Структура капіталовкладень виробничого призначення в господарство колгоспу ТОВ "Високе" (у відсотках)
Таблиця 5.
Об'єкти капіталовкладень Роки
2000
%
(грн.) 2001
%
(грн.) 2002
%
(грн.) 2003
%
(грн.)
1. 2. 3. 4. 5.
Капітальні вкладення. Всього 100
458 100
409 100
375 100
287
В тому числі:
- на будівництво і обладнання тваринницьких приміщень, механізованих ферм і комплексів; 28
128 23
97 21
78 19
56
- на електрифікацію сільського господарства; - - - -
- на закладення садів, виноградників та інших багаторічних насаджень; - - - -
- на придбання тракторів, транспортних засобів, сільськогосподарських машин, устаткування та реманенту, які не входять до кошторису будов. 72
330 77
312 79
296 81
231
В структурі капіталовкладень у господарство колгоспу ТОВ "Високе" відбулися значні зміни, зокрема значно зросла частка витрат на придбання тракторів, транспортних засобів сільськогосподарських машин і одночасно помітно зменшилась частка витрат на спорудження виробничих будівель. Співвідношення основних напрямів капіталовкладень повинне відповідати потребам сільськогосподарського виробництва і забезпечувати раціональну структуру основних виробничих фондів господарства.
Інвестиційна політика в агропромисловому комплексі спрямована на концентрацію капіталовкладень на таких напрямах, які найбільше сприяють зростанню виробництва продукції і підвищенню його ефективності. Так, за останні роки значно зросли питомі капіталовкладення, тобто витрати на придбання сільськогосподарської техніки з розрахунку на 1 га ріллі або посівів окремих культур, на 1 га меліорованих земель, на спорудження і обладнання одного скотомісця у тваринницьких приміщеннях, на 1 м2 площі виробничих будівель та ін. Це зумовлене подорожчанням будівельних матеріалів, зростанням цін на трактори, автомобілі та сільськогосподарські машини, використанням порівняно гірших за якістю земель.
Структура інвестицій в колгосп ТОВ "Високе" вдосконалюватиметься у напрямі збільшення капітальних вкладень у переробку продукції, соціальний розвиток села і будівництво доріг.
Усі джерела коштів на капіталовкладення у сільськогосподарських підприємствах поділяються на власні, залучені та бюджетні. В умовах самофінансування капітальні вкладення фінансуються за рахунок власних коштів сільськогосподарського підприємства, а при їх нестачі залучаються кредити банку.
Джерелами власних коштів, які використовуються на капітальні вкладення, є:
- прибуток,
- амортизаційні відрахування на реновацію,
- виручка від реалізації основних фондів та продажу худоби основного стада,
- страхові відшкодування по основних фондах,
- фонд розвитку виробництва,
- частина фонду соціального розвитку,
- інші власні кошти господарства.
До джерел капіталовкладень, що формуються за рахунок залучених коштів, належить насамперед банківський кредит. Він надається господарствам на певний період, за відповідну плату і за умови повернення його державі. Нині значно підвищується роль кредитів у формуванні інвестицій, які використовуються на придбання техніки, будівництво тваринницьких приміщень та переробних підприємств.
Важливе значення в розвитку матеріально-технічної бази сільського господарства має бюджетне фінансування. У державних сільськогосподарських підприємствах бюджетні асигнування є значним джерелом капіталовкладень у виробничу і соціальну сферу. За рахунок державного бюджету фінансується будівництво птахофабрик, комплексів з виробництва продуктів тваринництва, парниково-тепличних комбінатів, меліоративних систем, значної частини об'єктів житлового і культурно-побутового призначення.
Капіталовкладення виробничого і невиробничого призначення у сільськогосподарських підприємствах фінансуються переважно за рахунок власних коштів. Крім того, інвестиції в сільське господарство здійснюються і за рахунок кредитування. Державні і комерційні інвестиційні банки надають господарствам довгострокові і короткострокові кредити за умов додержання ними таких принципів кредитування як забезпеченість,строк використання, повернення, плата за користування позиченими коштами. В окремих випадках обумовлюється також цільовий характер кредиту.
Розвиток різноманітних форм власності і видів господарювання в агропромисловому виробництві зумовлює деякі зміни у формуванні джерел капіталовкладень. Політика інвестицій перебудовується в напрямі їх децентралізації, зменшення частки державних інвестицій та вдосконалення механізму їх розподілу, розширення ринкових джерел капіталовкладень.

 
 

Цікаве

Загрузка...