WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна ефективність використання виробничих фондів сільського господарства і шляхи його підвищення - Курсова робота

Економічна ефективність використання виробничих фондів сільського господарства і шляхи його підвищення - Курсова робота

фондів сприяє збільшенню виробництва сільськогосподарської продукції, підвищенню продуктивності праці та фондовіддачі. Рівень економічної ефективності використання основних і оборотних фондів залежить від природноекономічних умов, забезпеченості господарств трудовими ресурсами та інших факторів.
Основними шляхами підвищення економічної ефективності використання основних і оборотних фондів є:
1. Поліпшення використання і підвищення родючості землі на основі хімізації і меліорації земель, охорони її від водної й вітрової ерозії, впровадження природоохоронних технологій та збереження навколишнього середовища.
2. Підвищення врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин, поліпшення якості продукції на основі застосування кращих сортів культур і порід тварин, а також інтенсивних технологій.
3. Впровадження комплексної механізації і автоматизації сільськогосподарського виробництва, ресурсозберігаючих та безвідходних технологій, що забезпечує раціональне і комплексне використання виробничих ресурсів, сировини і енергії. За рахунок усунення втрат на всіх стадіях сільськогосподарського виробництва, поліпшення зберігання й реалізації виробленої продукції продовольчий фонд країни можна збільшити на 20-25 %.
4. Раціональне використання машинно-тракторного парку за рахунок збільшення змінного і річного виробітку, підвищення ефективності і якості механізованих робіт на основі раціонального співвідношення силових і робочих машин, забезпечення їх комплектності і комплексності.
За даними Інституту аграрної економіки УААН, співвідношення силових і робочих машин є раціональним, якщо на 1000 грн. вартості тракторів припадає (залежно від спеціалізації господарств) 3-3,5 тис. грн. вартості сільськогосподарських машин. При цьому збільшення кількості енергонасичених тракторів передбачає вищу забезпеченість їх робочими машинами.
5. Якнайповніше використання продуктивного потенціалу худоби і птиці за рахунок забезпечення повноцінної годівлі та створення належних умов утримання.
Вартість будівель у галузях тваринництва становить близько половини вартості основних виробничих фондів. Підвищення економічної ефективності тваринницьких приміщень та їх обладнання забезпечується інтенсивним і повним використанням продуктивного потенціалу тварин.
6. Удосконалення структури основних виробничим фондів. Збільшення частки машин, обладнання, транспортних засобів і продуктивної худоби сприяє збільшенню виробництва сільськогосподарської продукції, зростанню фондовіддачі.
7. Забезпечення оптимального співвідношення основних і оборотних фондів. При нестачі матеріальних оборотних засобів у процесі сільськогосподарського виробництва знижується ефективність використання основних фондів. Так, нестача кормів у тваринництві призводить до зниження продуктивності тварин і фондовіддачі основних фондів галузі.
Співвідношення основних фондів і оборотних засобів залежить від зональних особливостей, спеціалізації виробництва, рівня фондозабезпеченості та інших факторів. Ефективність використання виробничих фондів може досягти найвищого рівня, якщо на 1000 грн. вартості основних фондів сільськогосподарського призначення припадає 500-750 грн. оборотних фондів. Таке співвідношення основних і оборотних фондів є оптимальним і сприяє підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва.
8. Зниження матеріаломісткості сільськогосподарської продукції. Цей показник характеризує питомі витрати матеріальних ресурсів на виробництво одиниці продукції. В окремих галузях визначається сумою матеріальних витрат (насіння, кормів, добрив, пального тощо) без амортизації з розрахунку на 1000 грн. вартості валової продукції.
Рівень матеріаломісткості характеризується також натуральними показниками: витрачанням кормів, медикаментів, добрив, електроенергії, пального та інших матеріальних ресурсів з розрахунку на одиницю окремих видів продукції.
Зниження матеріаломісткості має велике народногосподарське значення. Наприклад, у тваринництві України економія всіх видів кормів у розмірі 1 % рівнозначна виробництву понад 1 млн. тонн кормових одиниць, що достатньо для одержання 80 тис. тонн приросту живої маси великої рогатої худоби або понад 700 тис. тонн молока.
Основні напрями зниження матеріаломісткості продукції в господарстві такі:
- правильне нормування і раціональне витрачання сировини, матеріалів, пального, електроенергії та інших засобів виробництва;
- підвищення якості кормів, насіння, добрив, пестицидів, машин, знарядь та ін.;
- скорочення втрат кормів та інших предметів праці при виробництві, транспортуванні і зберіганні.
У складі матеріальних ресурсів сільськогосподарського виробництва значна частка у рослинництві належить насінню і добривам, а в тваринництві - кормам. Тому зниження матеріаломісткості продукції безпосередньо пов'язане з підвищенням урожайності сільськогосподарських культур, а також переважанням темпів зростання продуктивності тварин порівняно із споживанням кормів.
9. Прискорення оборотності оборотних засобів за рахунок впровадження скоростиглих порід тварин і сортів рослин, раціонального поєднання галузей з різною тривалістю виробничого циклу, забезпечення раціональної структури оборотних фондів для забезпечення найбільшого приросту сільськогосподарської продукції.
10. Впровадження нового економічного механізму господарювання, радикальна перебудова виробничих відносин на селі, яка повертає селянинові становище господаря на землі, зацікавленого в раціональному й економному використанні виробничих ресурсів, широкому застосуванні досягнень науки і техніки. У системі заходів щодо вдосконалення виробничих відносин і якісного оновлення продуктивних сил дедалі більшого значення набуває сприяння оренді як прогресивній формі господарювання.
Значного підвищення ефективності використання виробничих фондів можна досягти лише у спеціалізованих сільськогосподарських підприємствах, які забезпечують оптимальну кількість і відповідний склад основних фондів.
3.3. Зниження матеріаломісткості сільськогосподарської продукції.
Функціонування і розвиток матеріально-технічної бази сільського господарства закономірно супроводжуються зносом основних фондів і заміною їх новими. У зв'язку з цим зміцнення матеріально-технічної бази господарства вимагає певних витрат, або капітальних вкладень.
Капітальні вкладення - це кошти, які використовуються на придбання і будівництво нових, а також реконструкцію діючих основних фондів. За своїм значенням у процесі відтворення капітальні вкладення поділяються на інвестиції виробничого іневиробничого призначення. До перших відносять витрати на придбання сільськогосподарської техніки, устаткування та інвентарю, будівництво і обладнання тваринницьких приміщень, формування основного стада, закладення і вирощування багаторічних насаджень, на меліорацію земель та ін. За рахунок капіталовкладень невиробничого призначення в сільськогосподарських підприємствах будують об'єкти житлово-комунального

 
 

Цікаве

Загрузка...