WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна ефективність використання виробничих фондів сільського господарства і шляхи його підвищення - Курсова робота

Економічна ефективність використання виробничих фондів сільського господарства і шляхи його підвищення - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
Дисципліна: "ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА"
Тема: "Економічна ефективність використання виробничих фондів сільського господарства і шляхи його підвищення"
ЗМІСТ
Стор.
Вступ. 3
1. Наукові основи ефективного використання фондів сільського господарства. 4
1.1. Економічна суть виробничих фондів сільського господарства. 4
1.2. Показники рівня забезпеченості й економічної ефективності використання основних та оборотних виробничих фондів. 6
2. Рівень забезпеченості господарства виробничими фондами і економічна ефективність їх використання. 9
2.1. Природноекономічні умови розвитку сільськогосподарського виробництва. 9
2.2. Динаміка забезпеченості і структура виробничих фондів. 16
2.3. Економічна ефективність використання основних і оборотних фондів. 20
3. Шляхи поліпшення використання виробничих фондів 25
3.1. Удосконалення структури основних виробничих фондів. 25
3.2. Раціональне співвідношення основних і оборотних фондів. 25
3.3. Зниження матеріаломісткості сільськогосподар-ської продукції. 28
Висновки. 34
Список літератури. 35
Вступ.
Розв'язання проблеми збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та поліпшення її якості вимагає радикальних перетворень економічних відносин, прискорення науково-технічного прогресу і соціальної перебудови села. Нині вже здійснюється поступовий перехід до розвитку агропромислового виробництва на снові різних форм власності і видів господарювання в умовах ринкової економіки.
Інтенсифікація сільського господарства неможлива без зростання вкладень у виробництва та більш ефективного використання ресурсів підприємств. Матеріально-технічна база агропромислового комплексу зміцнюватиметься за рахунок створення систем високопродуктивних машин, поліпшення якості техніки, обладнання і всіх засобів виробництва, що надходять у господарства.
Зростання розмірів виробничих фондів, що функціонують у сільському господарстві, є важливим фактором підвищення економічної ефективності виробництва, а отже, й поліпшення добробуту населення. У цьому зв'язку слід зазначити, що ефективність інвестицій у сільське господарство безпосередньо залежить від обґрунтованості та компетентності рішень про напрями їх реалізації. Наукові знання про найновіші технології сільськогосподарського виробництва, майбутній попит на продукцію та ділову кон'юнктуру мають першорядне значення у вирішенні проблем економічного розвитку. Компетентність, рівень кваліфікації, знань і вміння керівників та спеціалістів сільського господарства відіграють велику роль у зростанні продуктивності праці, збільшенні обсягів виробництва. Економічна підготовка спеціалістів сільського господарства має забезпечити підвищення наукового рівня та ефективності господарювання.
В Україні необхідно створити принципово нову методологію прогнозування і планування підготовки спеціалістів сільського господарства, щоб досягти радикальних змін в організації і формах їх використання.
Спеціалісти сільського господарства повинні бути компетентними, мати найсучасніші знання про умови виробництва, передову техніку, прогресивні технології, форми організації праці і вміти реалізовувати їх. В умовах переходу до ринкових відносин вони повинні навчитись працювати самостійно, передбачати перспективи збільшення виробництва продукції, поліпшення її якості. З розвитком підприємництва і конкуренції тільки висококваліфіковані спеціалісти в змозі реалізувати самостійність, надану сільськогосподарським підприємствам чинним законодавством, сприяти перетворенню трудівників на справді вільних і незалежних виробників. Лише за таких умов можливий перехід до ринкових відносин з урахуванням особливостей національно-історичного розвитку економіки країни.
1. Наукові основи ефективного використання виробничих фондів сільського господарства.
1.1. Економічна суть виробничих фондів сільського господарства
Існування і розвиток людського суспільства неможливі без виробництва матеріальних благ і нагромадження багатства, які забезпечують відповідний рівень добробуту населення. Виробництво продукції в сільському господарстві здійснюється на основі органічної єдності таких факторів як земля, трудові ресурси, засоби і предмети праці.
Засоби праці - це річ або комплекс речей, за допомогою яких людина діє і впливає на предмети праці в процесі виробництва. Вони включають знаряддя праці (машини і обладнання, транспортні засоби, інструмент, прилади, двигуни тощо), виробничі будівлі і споруди, продуктивну худобу, багаторічні насадження, дороги, лінії електропередач, мости, канали та інше. Засоби праці безпосередньо не створюють масу сільськогосподарської продукції, в процесі виробництва зберігають свою натуральну форму і діють протягом багатьох виробничих циклів.
Предмети праці - це природна речовина, на яку людина спрямовує свою діяльність у процесі праці з метою пристосування її для особистого або виробничого споживання. В сільському господарстві основними предметами праці є насіння, добрива, корми, молодняк тварин, пальне, медикаменти тощо. В процесі виробництва вони повністю споживаються і формують масу готової продукції.
Засоби і предмети праці в сукупності становлять засоби виробництва, які є матеріальною основою сільського господарства і важливою складовою частиною його продуктивних сил. У процесі господарської діяльності засоби виробництва продуктивно споживаються і беруть безпосередню участь у формуванні вартості сільськогосподарської продукції.
Засоби виробництва сільського господарства, виражені в грошовій формі, становлять його виробничі фонди. Вони є соціально-економічною формою функціонування засобів виробництва. Виробничі фонди як економічна категорія відображають виробничі відносини з використання засобів виробництва в сільському господарстві.
Земля в сільському господарстві є головним засобом виробництва, але сьогодні вона не має грошової оцінки і тому до складу виробничих фондів сільськогосподарських підприємств не враховується. Відповідно до Земельного кодексу України землі передаються в певних випадках у власність за плату, набувають при цьому грошової оцінки і стають важливою складовою частиною виробничих фондів господарств.
Виробничі фонди сільського господарства залежно від економічного значення в процесі виробництва, характеру обороту і способу перенесення вартості на створюваний продукт поділяються на основні і оборотні. При цьому засоби праці набувають економічної форми основних фондів, а предмети праці - оборотних фондів.
Основні виробничі фонди-це засоби виробництва, які протягом тривалого часу беруть участь у процесі виробництва, зберігають натурально-речову форму і поступово, частинами переносять свою вартість на створюваний продукт.
Оборотні виробничі фонди - це засоби виробництва, які повністю споживаються протягом одного виробничого циклу, втрачають натурально-речову форму і повністюпереносять свою вартість на готовий

 
 

Цікаве

Загрузка...