WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Прибуток як економічна категорія - Реферат

Прибуток як економічна категорія - Реферат

резервного капіталу розкрито вище.[12]
У наступному розділі ми детальніше розглянемо джерела формування оборотних коштів підприємства, зокрема, вплив прибутку на розширення обігових коштів.
Розділ 3. Значення прибутку у діяльності підприємства
Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, використовується самостійно і направляється здебільшого на подальший розвиток. Ніякі органи, в тому числі і держава, не мають права втручатися в процес використання чистого прибутку підприємства. Ринкові умови господарювання визначають пріоритетні напрямки використання прибутку, зокрема, розвиток конкуренції, необхідність розширення виробництва,його вдосконалення, задоволення матеріальних і соціальних потреб трудових колективів. У відповідності з цим, по мірі надходження, чистий прибуток підприємства направляється на фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, а також робіт по створенню, освоєнню і впровадженню нової техніки, на вдосконалення технології і організації виробництва, на модернізацію обладнання, покращення якості продукції, технічне переоснащення, реконструкцію діючого виробництва. Крім того, чистий прибуток є чи не єдиним надійним і безпечним джерелом поповнення оборотних коштів. Також прибуток направляється на сплату відсотків за кредити, які були одержані для поповнення недостатку власних оборотних коштів, на придбання основних засобів.
Поряд з фінансуванням виробничого розвитку прибуток, що залишається на підприємстві, направляється на задоволення споживчих і соціальних потреб, що створює стимулюючі умови для зростання виробництва. Так, з цього прибутку виплачуються одноразові заохочення і виплати тим, хто виходить на пенсію, дивіденди по акціям і вкладам членів трудового колективу у майно підприємства. Виробничі витрати на оплату додаткових відпусток понад установлених законом розмірів, оплата житла, надання матеріальної допомоги здійснюються за рахунок прибутку також.
Чистий прибуток підприємств крім перерахованих вище цілей, направляється і на сплату різних штрафів і санкцій у випадку порушення підприємством чинного законодавства. Ця умова стимулює підприємство до дотримання законодавства, створення резервних фондів для більшої фінансової стійкості. Крім того, в умовах переходу до ринкових відносин також виникає потреба резервування коштів у зв'язку з проведенням ризикованих операцій. Крім покриття можливих ризиків і збитків фінансовий резерв може використовуватись для додаткових витрат по розширенню виробництва і соціальному розвитку, розробці і впровадженню ноу-хау, для приросту оборотних коштів і ліквідації їх дефіциту. З розширенням спонсорської діяльності прибуток може бути направлений на благодійні цілі і надання фінансової допомоги членам трудового колективу.[11]
Отже, наявність чистого прибутку, який створює стимулюючий вплив до ефективного ведення господарства, є важливим фактором подальшого розвитку, зміцнення і розширення підприємницької діяльності.
Висновок
Роблячи висновок, перш за все потрібно вказати на очевидну надзвичайно важливу роль прибутку як на рівні окремого підприємства, для якого він є чи не єдиною та достатньою ціллю ведення підприємницької діяльності, так і на макроекономічному рівні, тобто на рівні держави, для якої прибуток підприємств має бути головним джерелом надходження коштів до бюджетів різних рівнів. В кінцевому результаті прибуток підприємств впливає на фінансове і політичне становище держави та загальний добробут населення країни.
Крім того, варто зазначити, що прибуток досить складне та багатогранне явище. Структура та склад прибутку, які були описані в першому розділі, дають підстави стверджувати, що цій економічній категорії потрібно приділяти багато уваги при управлінні підприємницькою діяльністю, адже прибуток виступає не лише як ціль господарської діяльності, а і як критерій визначення ефективності ведення господарства, стану продуктивності праці, якості продукції. Разом з тим, прибуток здійснює стимулюючий вплив на зміцнення комерційного розрахунку. Важливе значення має не лише наявність прибутку, а і його величина, яка повинна бути достатньою для задоволення усіх потреб підприємства та здійснення видатків для безперешкодного відновлення виробничого процесу. За рахунок прибутку фінансується матеріальне оновлення та вдосконалення виробничих фондів, збільшення фонду заробітної плати. На величину прибутку впливає цілий комплекс макроекономічних та мікроекономічних чинників. Їх вплив дуже складний та суперечливий, проте в умовах становлення ринкової економіки в Україні зниження собівартості продукції та технічне вдосконалення мають носити першочергове значення на шляху максимізації прибутку.
Попри життєво важливе значення прибутку для підприємства, прагнення будь-якими шляхами отримати високий прибуток з ціллю збільшення фонду оплати праці призводить до зростання обсягу грошової маси в обігу, яка не забезпечена товарними ресурсами. Звідси - подальший ріст цін, інфляції, емісії грошей. Таким чином, абсолютне збільшення прибутку підприємства не завжди об'єктивно відображає підвищення ефективності виробництва в результаті трудових досягнень колективу. Для реальної оцінки рівня прибутковості потрібно користуватися методами комплексного аналізу прибутку за технічними факторами.
Вирішальне значення прибуток має і для розширення обігових коштів на підприємстві, без наявності прибутку в достатній кількості не можливо здійснювати збільшення обсягів виробництва, яке має бути також економічно обґрунтованим, не можна в цій ситуації стверджувати і про фінансову стабільність підприємства.
Тож, як ми бачимо, багатоаспектне значення прибутку з переходом економіки держави на основи ринкового господарства збільшується.
Література:
1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"" від 22.05. 1997;
2. Бородіна Є.І., Голікова Ю.С. "Фінанси підприємств", Москва 1995;
3. Василик О.Д. "Теорія фінансів", Київ, 2000.
4. Грідчіна М.В., Захожай В.Б. "Фінанси (теоретичні основи )", Київ, 2002;
5. Дробозіна Л.А. "Загальна теорія фінансів", Москва, 1995;
6. Кириленко В.І., "Мікроекономіка", Київ, 1998;
7. Кірейцев Г.Г. "Фінансовий менеджмент", Київ, 2002;
8. Ковальова А.М. "Фінанси", Москва, 2002;
9. Мочерний С. В. "Економічна теорія", Київ, 2001;
10. Опарін В.М. "Фінанси (Загальна теорія)", Київ, 2001;
11. Павлова Л.П., "Фінанси підприємств", Москва, 1998;
12. Піндайк р., Рабінфельд., "Мікроекономіка" Санки-Петербург, 2002;
13. Поддєрьогін А.М. "Фінанси підприємств", Київ, 1999;
14. Поляк Г.Б., Павлова Л.П. "Фінанси підприємств", Москва, 2001;
15. Соколова О. В. "Фінанси, гроші, кредит", Москва, 2000;
16. Шим Дж. К., Сигел Дж. Г. "Фінансовий менеджмент", Москва, 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...