WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Власність у системі економічних відносин - Курсова робота

Власність у системі економічних відносин - Курсова робота

забезпечення надходження коштів від приватизації до держбюджету, тому налагодження ефекривної роботи підприємств різних форм власності в постприватихаційний період повинно стати головним завданням економічної політики держави.
Таким чином для вдосконалення механізму трансформації відносин власності долільно булою сконцентрувати увагу на наступних проблемах:
" Вдосконаленні нормативної і законодавчої бази приватизації;
" Забезпечення захисту прав акціонері законодавством;
" Забезпечення постприватизаційної підтримки підприємств.
Отже, проаналізувавши процес становлення приватизації в Україні і його наслвдки, можна зробити наступні висновки:
" Найважливіші економічні і соціальні проблеми не можуть швидко вирішитися шляхом ліквідаціх державної власності і передачі її у руки приватних осіб;
" Не слід відводити визначальну роль іноземному капіталу і вважати його двигуном приватизації;
" Особливу увагу слід приділити формуванню конкурентного середовища і сприятливих умов для ведення господарської діяльності підприємств;
" Грошові надходження від приватизації слід вкладати у виробництво, а не направляти їх на погашення бюджетного дефіциту.
За своєю прироюою відносини власності є складною категорією, тому і виступають об'єктом дослідження башатьох економічних наук.Вони зачіпають інтереси усіх суб'єктів ккономіки і тому є основним елементом, що поєднує суспільні відносини у цілісну систему.Саме Тому категорія власності є ключовою в багатьох економічних науках.Вона використовувалася із стародавніх часів і з початку свого виникнення була предметом вивчення цивільного права, іле у процесі станослення суспільного виробництва та ускладнення зв'язків між суб'єктами господарювання почала набувати економічного змісту, який проявляється в економічних відносинах між людьми. Останні, в свою чергу, змінюються у відповідності з розвитком продуктивних сил. Ця відповідність є одним із економічних законів, недотримання якого веде до змін у відносинах власності, що складають основу будь-якої економічної системи.Саме вони визначають політичний устрій країни, тип її економіки, соціально-економічні зв'язки між її громадянами і відносини країни з іншими державами.Економічний зміст відносин власності проявляється через ставлення людей один до одного, до речей у процесівиробництва, розподілу і споживання матеріальних благ і послуг.Окрім процесу суспільного виробництва відносини власності характеризують різноманітні сфери суспільного життя, тому повинні розглядатися не тільки в економічному, а й у правовому, соціальному, політичному, і суспільно-історичному аспектом.
Відомо, що будь-яка національна економіка включає три типи економічних відносин:
" Техніко-економічні відносини, що визначаються рівнем розвитку продуктивних сил і станом техніки і технологій, співвідношенням попиту і пропозиції товарів на тих чи інших ринках, але вони не визначаються відносинами власності;
" Соціально-економічні відносини, або відносини власності як співвідношення привласнення економічних ресурсів і споживчих благ у сферах виробництва, обміну, розподілу і споживання;
" Організаційно-економічні відносини, що визначаються відносинами власності і виражаються у формах і характері організації виробництва на мікро- і макроекономічних рівнях.
Отже за категорією "власність" стоїть надзвичайно складна система суспільних відносин, як економічних, так і соціальних, які настільки взаємопов'язані, що їх складно роз'єднати.
Проблема власності є однією з найскладніших у політекономії і економтеорії. В понятті власності чітко виражений зв'язок з мотивами і інтересами людей. Таким чином проблема власності безпосередньо пов'язана із співвілношенням мотивів привласнення людей і природно-історичним процесом розвитку капіталістичного способу виробництва.Таким чином виникає питання: в якій мірі суспільний розвиток є пезпосереднім результатом інтересів і мотивів окремих людей або класів.Ще Карл Маркс стверджував, що саме закони еволюції життя на землі, які включають і економічні закони розвитку суспільства, на певному етапі формують інтереси і мотиви діяльності людей, які сприяють суспільному розвитку. Тобто можна зробити висновок, що розвиток відносин власності є джерелом розвитку продуктивних сил, а отже і суспільства в цілому.Саме власність характеризує спосіб поєднання факторів виробництва і робочої сили, а потім і привласнення результатів праці.Саме тому вивчення власності як сутніснох основи будь-якої системи господарювання є основним для розуміння проблем економіки і господарської практики.
По-перше, власність є фундаментом всієї системи суспільних відносин. Від характеру встановлених форм власності залежить характер розподілу, обміну і споживання.
По-друге, від власності залежить становище окремих груп, класів суспільства, а також можливості їх доступу до використання всіх факторів виробництва.
По-третє, власність є результатом історичного розвитку. Її форми змінюються зі зміною способів виробництва, причому двигуном цих змін є розвиток продуктивних сил. Саме тому взаємодія всіх форм власності здійснює позитивний вплив на весь хід розвитку суспільства.
Список використаної літератури:
1.Валовой "Экономика: менеджмент, маркетинг".
2."Экономика" под ред. Архипова.
3." Экономика" под ред. Булатова.
4."Экономика для юристов" под ред. Валового.
5."Экономика по курсу экономическая теория" под ред. Булатова.
6."Экономика переходного периода" под ред. Радаева.
7.Шульга "Экономика СНГ: 10 лет реформирования".
8."Экономикс" под ред .Покрытана и др.
9."Экономическая теория" под ред. Видяпина.
10. "Экономическая теория" под ред. Базылева.
11. "Экономическая теория" под ред.Камаева.
12. "Экономическая теория" под ред.Николаева.
13. "Экономическая теория" под ред.Соловых и др.
14. "Экономическая теория в вопросах и ответах" Белоусов.
15. "Экономическая теория на пороге 21 века" под ред.Осипова, том 2.
16. "Экономическая теория национальной экономики и мирового хозяйства " под ред. Грязнова.
17. Экономическая энциклопедия, Абалкин.
18."Фининсовая консультация" 2001 год, № 21-22.
19."Диалог" 2001 №9.
20."Экономист 1999 год, №11.
21."Диалог" 199 год, №3 март.
22."Економічний часопис" 2001 №4.
23."Економіка України" 2001 №9 ст.43.
24.Державний інформаційний бюллетень про приватизацію" 2001 №2, ст. 27-32.
25."Академічний огляд.Економіка та підприємництво" 2000, №21 ст.29-33.
26."Дзеркало тижня" 2000, №13, ст.1,8.

 
 

Цікаве

Загрузка...