WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Власність у системі економічних відносин - Курсова робота

Власність у системі економічних відносин - Курсова робота

приватизацією, а наділили цими повноваженнями приватні аудиторські фірми, тому в більшості випадків акти складалися в інтересах керівництва підприємств, окрім того принцип прав громадян України на придбання державного майна також порушувався, бо покупцями державного майна нерідко ставали особи без громадянства.Також порушувалася рівність прав участі громадян у процесі приватизації, оскільки вони отримували акції на вартість свого сертифікату по номіналу, а також на половину вартості приватизаційних сертифікатів по номіналу за грошові кошти, а не по аукційній ціні як усі інші громадяни.Окрім того всі працівники бюжжетної сфери, діти, пенсіонери, селяни не мали права взагалі отримувати частину приватизаційного майна по номіналу навіть на суму, що була зазначена у ваучері.Слід відзначити, що ці верстви населення складали більше половини населення країни, в той час, як керівники підприємств, що приватизуються мали ряд спеціальних льгот.У процесі приватизації державного майна кожному громадянину видавалися безкоштовні приватизаційні сертифікати, по яким громадянин міг отримати майно одним із нижченаведених способів:
1. Громадянин міг вкласти приватизаційний майновий сертифікат у підприємство, на якому він працював;
2. Громдянин міг вкласти приватизаційний сертифікат на аукціоні у невідомий об'єкт за невідому кілбкістб акцій і абсолютно непередбачуваних умовах;
3. Громадянин міг вкласти свій майновий приватизаційний сертифікат у будь - яку інвестиційну компанію або фонд, отримавши взамін немайновий сертифакат з надією отримати девіденди.Саме тому більшість громадян України продали свої ваучери, але значно нижче зазначеного у сертифакаті номіналу.
Крім того в умовах інфляції особливо гостро поставлена проблема оцінки державного майна.Згідно з діючим законодавством початкову ціну об'єкта приватизації визначають шляхом оцінки вартості основних фондів і урахуванням їх зносу, а також фактичної вартостіоборотних фондів.Таким чином при оцінюванні майна переслідувалася мета отримати максимальну виручку від продажу державного майна перш за все для покриття бюджетного дефіциту, а не для забезпечення умов для ефективного функціонування приватизованих підприємств, збереження і створення нових робочих місць.Це призвело до того, що більше половини промислових підприємств стали збитковими, а фінансовий стан усіх без виключення приватизованих підприємств значно погіршився.Громадяни ж, які обміняли сертифікати на акції втратили навіть мінімальні доходи від акцій приватизованих підприємств.У підсумку головна мета держави поповнити свій бюджет зазнала краху.Так, згідно з Програмою приватизації на 1990 рік, було заплановано направити в бюджет 1 млрд. 40 млн. гривень, а фактично бюджет отримав біля 300 млн. гривень, що призвело до згортання багатьох соціальних програм.Таким чином підсумком трансформації державної власності в Україні понад 10-ти річного періоду сталя криза соціально - економічного розвитку, ака ще більше поглибилася.За даними Держкомстату України виробництво ВВП за зазначений період скоротилося юільш ніж на 59,%.Виробництво промислової продукції - на 48,9%, товарів народного споживання - на 45%, сільськогосподарської продукції - 51,5%, а роздрібний товарообіг зменшився на 70,5%, що призвело до цілком закономірного результату - населення України скоротилося на 2,1 млн. чоловік.Такі вкрай негативні наслідки пояснюються тим, що протягом усього періоду відносини власності перебували в нерегульованому режимі, а результати роздердавлення і приватизації, і її ефективність оцінювалися кількісними показниками.Крім того аналізу ефективності приватизації не надавалося нележного значення,На мікроекономічному рівні ефективність трансформації власності має розглядатися з точки зору результатиіності підприємницької діяльності.На макроекономічному рівні ця ефективність має визначатися наступними факторами:
1. Зростання реального ВВП;
2.Рівнем соціального добробуту суспільства, що впливає на якість життя (рівнем освіти, тривалістю життя, рівнем реальної зарплати, станом обслуговуючої сфери, дривалістю робочого дня і т.д.), але визначити ефективність перебудови відносин власності можлива лише завдяки аналізу показників ефективності суб'єктів різних форм власності, які визначаються різними критеріями.Так, ефективність діяльності підприємств державної форми власності в ринкових умовах має вимірюватися ступенем виконання соціальних замовлень супільства.В той час, як для підприємств недержавної форми власності ці показники повинні вимірюватися кількісно бо кінцевою метою їх функціонування є отримання прибутку, тому тут вразовуються наступні фактори:
" Темпи приросту обсягів реалізації продукції;
" Темпи приросту прибутковості;
" Темпи приросту рентабельності виробництва.
Що ж стосується акціонерних товариств, то показники економічної ефективності їх господарської діяльності мають визничатися рівнем котування їх акцій на ринку цінних паперів.Таким чином лише спостерігання за зазначеними показниками діяльності господврювання суб'єктів різних форм власності допоможуть вирішенню гострих проблем української економіки, сприятимуть визначенню шляхів подолання негативних наслідків реформування економіки і стабілізації економічної ситуації в Україні.
Отже можна зробити висновок, що реформування відносин власності повинно бути направлене не на досягнення короткочасних ефектів, таких як, наприклад, поповнення держбюджету, а на розв'язання стратегічних питань виробництва і мотивації праці, залучення іноземних інвестицій, а також прискорення структурної перебудови економіки.
Що ж стосується другого, грошового етапу приватизації, то при його реалізації особливу увагу слід приділити посиленню контролю за діяльністю фінансових посередників, забезпеченнюгарантій прав акціонері і безпечності інвестицій, а також захисту прав інвесторів, що повинно призвести до цілісності і прозорості процесу приватизації.Окрім того найважливішим у процесі приватизації є постприватизаційний період, що повинен розвиватися у наступних напрямках:
" Удосконаленні матеріально-технічної бази виробництва, реальній зміні технічної пілітики для переобладнання підприємств;
" Підвищення рівня економічної освіти в Україні для виховання достойних господарських кадрів;
" Створення таких умов, щоб будь-яка форма власності могла виявити свої переваги і зайняти належне їй місце в загальному відтворювальному процесі.Звісно, виконати всі ці умови фонд держмайа України не в змозі, тому що у нього досить таких турбот, як управління державною власністю, проведення приватизаційного процесу,

 
 

Цікаве

Загрузка...