WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Власність у системі економічних відносин - Курсова робота

Власність у системі економічних відносин - Курсова робота

підприємств перекладаються на суспільство.Окрім того ринкова і планова економіки базуються на різних стимулах і мотивах діяльності.У ринковій економіці цими стимулами є економічні інтереси суб'єктів власності, що реалізуються через конкуренцію і ціноутворення.У державній економіці власність функціонує через адміністративний примус.Звідси випливає, що перехід від командно - адміністративної економіки до ринкової може відбутися лише за умови трансформації форм власності за рахунок роздержавлення економіки і приватизації державного майна.Необхідність проведення цього процесу полягає в тому, що проблема фінансування окремих галузей господарства і підприємств стоїть особливо гостро і лягає на плечі всього населення.Що ж таке роздержавлення? Під цим поняттям слід розуміти процес передачі державою функцій прямого господарського управління юридичним і фізичним особам.Головною метою роздержавлення є децентралізація управління та побудова змішаного типу економіки внаслідок переходу від командно - адміністративних методів управління до економічних, а також внаслідок трансформації форм власності.Таким чином процес роздердавлення передбачає реалізацію наступних умов:
" Створення недержавного сектору економіки з різноманітними типами господарств.
" Звільнення державних господарств від адміністративно-командного управління.
" Проведення приватизації.
Приватизація - це процеспередачі права власності на підприємства та інше майно, що раніше належало державі, колективам робітників, громадянам або приватним особам, що проводятьвиробництво на принципі недержавних форм власності.
Оскільки надмірна централізвція економіки перешкоджає демократизації, то у другій половині 20 століття роздердавлення пабуло статусу загальносвітової тенденції.До 80-х років 20 століття, керівники соціалістичних і багатьох розвинутих капіталістичних країн світу головну роль у розвитку економіки відводили державним підприємствам, але у період розвитку НТП потреба у централізованому управлінні відпала.Результативність підприємств державного сектора знизилась знову таки за рахунок негнучких авторитарних методів управління.Знаходячись поза конкуренцією вони були настільки неефективними, що перетворилися на тягар для економіки країн.
Так, передумовою активізації процесу роздержавлення і приватизації у Великобританії було погіршення фінансових показників діяльності державних підприємств.У Франції цей процес був викликаний необхідністю підвищити конкурентоспроможність економіки.Японія ставила за мету здійснення тих самих завдань, а також збільшення підприємницької ініціативи.Таким чином у розвинутих країнах Заходу головним хмістом процесу роздержавлення стали часткова децентралізація управління, скорочення частини державної власності та державного сектору в економіці, тобто подолання державного монополізму у сфері економічних відносин.
У нових індустріальних країнах метою роздержавлення були: зростання виробництва шляхом залучення недержавних інвестицій, підвиження ефективності державного сектора, розгортання конкуренції, усунення державного монополізму та інше.
Бувші соціалістичні країни стали на шлях переходу від планового до ринкового господарства перевадно у 80-90-х роках.Ринкова трансформація безумовно в перше чергу потребувала витіснення державної власності приватною шляхом приватизації першої і створення нових приватних підприємств.У колишніх соціалістичних країнах удердавлення економіки підривало можливість демократизації та перешкоджало перетворенню соціальних відносин, тому головним завданням трансформації суспільства у ці роки стало роздержавлення, яке мало свою специфіку, зумовлену наступними чинниками:
" Процес роздержавлення почався не з виробничої галузі (енергетика, транспорт і т.д.), а з інфраструктури та соціальної та обслуговуючої сфер.
" Високою питомою вагою державної власності на основні фонди.
" Повною відсутністю ринку капіталу, зумовлену відсутністю ринку капіталу, зумовлену відсутністю національного акціонерного капіталу.
Метою роздержавлення в постсоціалістичних країнах є скасування монопрлії держави в усіх сферах суспільного життя, створення недержавного сектора економіки, досягнення рівності умов для фенкціонування підприємств усіх форм власності, надання їм повної самастійності у слануванні та реалізації продукції.
" Заміна адміністративно організованих господарських зв'язків ринковими відносинами, встановлення ринкового господарства з всіма характерними для нього методами регулювання конкуренції та інше.
" Створення системи акціонерної форми господарювання.
Трансформація відносин власності в Україні означає перехід від адміністративно-командної економіки, для якої характерна монополія державної власності на засоби та результати виробництва, до ринкової і є найактуальнішою проблемою сучасності, бо від її вирішення залежить стан і перспективи економічного розвитку країни, а також відносини України з іншими державами світу.Трансформація відносин власності і структурна їх перебудова розпочалася в Україні наприкінці 1991 року з прийняттям Верховною Радою Концепції роздердавлення і приватизації підприємств, землі і житлового фонду.На основі цієї концепції було прийнято ряд законів, таких як, наприклад, закон "Про власність" (1991 рік), "Про приватизацію державного майна" (1992 рік), "Про приватизацію невеликих державних підприємств" (1992 рік).Метою цих нормативних актів є створення соціально орієнтованої ринкової економіки, заснованої на різних формах власності.
Отже,трансформація відносин власності в Україні базується на приватизації державних підприємств, яка поділяється на два етапи: масова приватизація підприємств за приватизаційні майнові сертифікати і приватизація інвестиційно привабливих об'єктів за грошові кошти.
На першому етапі приватизації спостерігалася негативна тенденція падіння промислового виробництва, наявність високого рівня інфляції та криза у фінансово - кредитній системі.Більш того, помилки допущені при розробці законодавчо - нормативної бази призвели до багаточисельних порушень і зловживань, передусім з боку фанансових посередників.Навіть законність приватизації була порушена, тому що приватизаційний майновий сертифікат протягом всього свого існування протизаконно знаходився у вільному продажі.Це заважало можливості фінансовим посередникам-банкам, інвестиційним фондам та кампаніям зосереджувати їх у себе.З іншого боку законність у процесі здійснення приватизації порушувалвсь і при проведенні конкурсів по продажу об'єктів приватизації.Державні органи не проводили оцінку майна підприємства перед

 
 

Цікаве

Загрузка...