WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Власність у системі економічних відносин - Курсова робота

Власність у системі економічних відносин - Курсова робота

житлові будинки і квартири, грошові кошти, цінні папери, підприємства і інше майно.Приватна власнісь створюється і помножується за рахунок пеідприємницької діяльності, ведення власного господарства, отримання доходів від коштів, вкладених у акції, облігації, кредитні установи.Характерною ознакою приватної власності є передача майна у спадок.
За характером накопичення виділяють дві форми приватної власності: трудову і нетрудову,в рамках яких, в свою чергу, існують свої специфічні форми.Трудова власність формується за рахунок заробітної плати, підприємницької діяльності, доходів від вкладів у акції або облігації, тобто власність на створений продукт виникає як результат праці її господаря.Трудова власність формується на базі першого закону власності, тобтоза натурального і простого товарного виробництва. Привласнення тут відбувається або безпосередньбо через працю, або через обмін продуктами своєї праці на ринку.
Нетрудова власність має найрізноманітніші джерела формування: законну і незаконну, легальну і нелегальну. Нетрудова власність формується із трудової відповідно другого закону привласнення, де товарний обіг є початковим способом привласнення, яке здійснбється тут через інші форми - товарний обіг і розподіл доходів. Наприклад, головним джерелом приватної власності, що зараз формується у країнах СНД, виступає хабарництво, корупція, приватизація дердавної власності, тіньова економіка, а також підприємницька діяльність.Приватна власність формується у процесі поділу праці, розвитку продуктивних сил і організаційно-трудових відносин, що обумовлює виникнення рінинх форм виробництва в інтересах певних кіл.Відомо, що передуюча капіталізму рабовласницбка і феодальна власність також виступала приватною формою власності. однак робітник юридично залежав від свого господаря. При капіталізмі ж робітник відокремлюється від засобів виробництва і є юридично вільним.
Початкова стадія розвитку капіталізму характеризувалась домінуванням індивідуальної приватної власності. Це було пов'язано з тим, що масштаби виробництва були порівняно невеликими.І тільки після того, коли машини самі почали виробляти машини, посилився процес концентрації виробництва і зросли його масштаби.Це призвело до утворення монополій і монополістичних союзів у промисловості.Таким чином індивідуальна приватна власність перетворюється на монополістичну. Окрім індивідуальної та монополістичної приватної власності існує також партнерська приватна власність, що є перехідною формою до кооперації.
Що ж можна віднести до об'єктів приватної власності? Перш за все це домашні господарства (виробляють продукцію і надають послуги для власних потреб), легальні приватні підприємства (до них відносять підприємства будь-якого розміру - від індивідуального кустарного виробництва до крупних виробничих одиниць), нелегальні приватні підприємства (виробляють товари і надають послуги без спеціального дозволу влади, тобто виступають структурною одиницею тіньової економіки), будб-який вид використання приватного майна або особистих заощаджень (здача в оренду приміщень, грошові операції між приватними особами і т.д.).
Для існування приватної власності необхідне виконання чотирьох умов:
1. Наявність повної свободи започаткування підприємства і початку будь-якої виробничої діяльності;
2. Гарантування законами виконання договірних зобов'язань (у разі порушення укладеного договору потерпілий має право звернутися до суду і притягти порушника до виконання його зобов'язань);
3. Абсолютна безпечність приватної власності (недоторканість її об'єктів повинна гарантуватися законодавчо);
4. Стимулювання приватних капіталовкладень.
Суспільна власність являє собою різновид приватної власності, за якої суб'єктом власності виступає держава або колектив людей, тобто суспільна власність означає суспільне привласнення засобів і результатів виробництва.Вона влючає дві форми власності: державну і колективну.
Колективна власність - це така форма власності, за якої права власника на майно здійснює колектив людей, які спільно володіють даним об'єктом власності.У свою чергу колективна власність має кілька видів.У країнах СНД ними є орендна, кооперативна, акціонерна власність, власність господарських товариств і асоціацій, а також суспільних організацій і об'єднань.
Кооперативна власність є надбанням усіх членів кооперативу, які поєднали свою працю і кошти для здійснення суспільної діяльності.Власність виникає через внески її членів, а також шляхом отримання доходів від реалізації продукції.Розподіл доходу відбувається згідно з паєвою долею членів кооперативу.
Орендна власність виникає як результат оренди трудовим колективом майна державного підприємства.На умовах користування і розпорядження ним протягом певного часу.Орендатор отримує тимчасові права власника, за що і вносить орендну плату, але юридично власником майна залишається орендодавець.Але якщо орендна власність формується врезультаті оренди майна приватною особою, то вона не відноситься до колективної форми власності.
Акціонерна власність - поширений у ринковій економіці різновид колективної власності.Вона формується ірезультаті випуску акцій і їх продажу засносникам або всім бажаючим або усім бажаючим.Об'єктом власності є або фінансовий капітал, або інше майно. Власність суспільних об'єднань і релігійних організацій формується за рахунок власних коштів, пожертувань громадян або шляхом передачі державою свого майна.Об'єктами даного виду власності є споруди, будинки, грошові кошти, установи і підприємства, сторені за власний рахунок, а також грошові кошти. Суб'єктами виступають церква, спортивні організації, профспілки та інші.
Народна власність в результаті переходу майна державного підприємства до трудового колективу або викупу орендованого майна. Вона може існувати в рнізних формах, залежно від джерел викупу. Якщо,наприклад, джерелом був прибуток, то формується неподільна власність трудового колективу.Якщо ж власність була викуплена за рахунок особистих коштів робітників, то формується пайова власність і кожен з робітників одержує певний відсоток з прибутку, який визначається розміром його паю.
Становлення державної форми власності відбувалося на базі феодальної державної власності.У сучасному світі немає жодної країни, де б держава активно не займалась господарською діяльністю.Державна форма власності застосовується у тих сферах економіки, у яких об'єктивно існує велика потреба у прямому централізованому управлінні та вкладенні державних інвестицій.Державна форма власності виникає також і врезультаті необхідності державної

 
 

Цікаве

Загрузка...