WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Національний капітал та іноземні інвестиції в Україні: проблеми взаємодії - Курсова робота

Національний капітал та іноземні інвестиції в Україні: проблеми взаємодії - Курсова робота

сировинних галузей (металургії, електроенергетики, паливної промисловості) збільшилась із 21 до 50% від ВВП, тоді як машинобудування і харчової промисловості - зменшилася більш як на 40%, а легкої промисловості - у вісім разів (до 1.5%).
Стосовно вибору стратегічних цілей інвестування доводиться констатувати, що державні економічні програми та концепції не містять системи підпорядкованих цілей (дерева цілей), визначених економічними інтересами держави. Цілі забезпечення державної економічної політики (зокрема, перелік пріоритетних галузей) підміняються в них індикаторами (наприклад, фінансовими), які, по суті, не є самоціллю і повинні лише сигналізувати про відхилення від цілей. Бракує також аналізу відповідності вибраних інструментів державного регулювання економікою заявленим цілям, сумісності окремих засобів регулювання тощо.
Законодавчі особливості здійснення інвестиційної діяльності в Україні .
Правове середовище.
Нестабільність законодавства пов'язана з частим внесенням змін до чинних законів під тиском лобістських груп у парламенті та уряді. Як не парадоксально, але в 2002 році законодавство було стабільним, бо парламент не займався законотворчою діяльністю. Стабільність же законодавства доконечно залежить від остаточного ухвалення Цивільного кодексу. Для покращення інвестиційного клімату насамперед потрібні закони, що випливають із Земельного кодексу; новий закон, який стимулював би розвиток акціонерної форми власності та зростання вартості акціонерного капіталу; вдосконалений закон про емісійні цінні папери та фондовий ринок, котрий забезпечив би створення надійної системи виконання угод та обліку прав власності на акції; ліквідація необгрунтованого поділу акцій на випущені в документарній і бездокументарній формах; функціонування одного центрального депозитарію корпоративних цінних паперів; закон про реєстрацію прав власності на нерухомість; закон про недержавне пенсійне забезпечення та інше. Ефективна судова система неможлива без забезпечення фінансової основи для її утримання та розвитку, бо інакше судді й надалі будуть приймати ухвали залежно від платоспроможності сторін.
ВИСНОВКИ.
Умови економічної невизначеності, в яких змушені діяти інвестори, спричинять вплив тих чи інакших факторів ризику на їхні майбутні прибутки. Інвестиційні ризики загрожують зменшенням прибутків порівняно з можливими або навіть збитками. Тому при прийнятті рішень з питань щодо інвестиційної діяльності керівництво фірм, банків або інвестфондів має обов'язково враховувати вплив інвестиційних ризиків.
В даній контрольній роботі інвестиційні ризики схарактеризовано відповідно до двох різних класифікацій. За одною з них, що грунтується на вужчому розумінні поняття "інвестиційні ризики", їх поділяють на три великі групи :
інвестиційні ризики від вкладення коштів у виробничу і невиробничу сфери економіки;
інвестиційні ризики від діяльності фірми на фінансовому ринку;
кредитні ризики.
За іншою класифікацією до інвестиційних ризиків відносять і політичний, і загальноекономічний, і правовий, і технічний, і фінансовий, і екологічний, і маркетинговий ризики, і ризик учасників проекту, пов'язаний з усіма неочікуваними подіями в управлінні та фінансовому стані партнерів.
Для кількісної оцінки інвестиційних ризиків застосовуються різні статистико-математичні методи, в яких обчислюють показники ефективності проекту в умовах несприятливих для інвестицій подій. Такими показниками є середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації.
Висновки
З вищенаведеного можна зробити висновок , що найбільш доходними і стабільними є інвестиції в цінні папери з фіксованим процентом , які випускає уряд і місцеві органи влади . В Україні ж до останнього часу переважали банківські депозити , зі зменшенням банківського відсотку акценти змістились в бік державних цінних паперів . Вцілому за деякіх умов ( завершення приватизації , стабілізація грошової одиниці ) перспективними напрямками інвестицій стануть інвестиції у акції піприємств . Для компаній які здійснють довготермінове страхування виходом зі становища моглоб бути інвестування вільних коштів в будівництво , зокрема житла , це надало б можливість захистити зібрані кошти від інфляції на довгому періоді .
Висновки
Отже, капітал має велике значення як для кожного підприємця окремо, так і для всієї економіки загалом. І на кожний даний момент для капіталу зайнятого в певній сфері виробництва характерне певне співвідношення між функціональними його формами. Абсолютний обсяг капіталу підприємства визначається насамперед оптимальним розміром підприємства даної сфери, а значить величиною виробничого капіталу. Так, для роздрібної торгівлі або побутових послуг великого капіталу не потрібно, тоді, як, наприклад, машинобудування потребує великих капіталів, бо оптимальний розмір підприємства тут значно більший. Чим довший процес виробництва, тим більше повинен бути виробничий капітал.
Список використаної літератури:
1. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/ Г. Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О. Каніщенко. - К.: Вища школа, 1994.
2. Крачило М.П. Основи економічної теорії. - К., 1997.
3. Пруссова Л.Г. Основи ринкової економіки: Виробничо-практичне видання. - К.: РВО Поліграфкнига, 1993.
4. Рыночная экономика. Учебник. Теория рыночной экономики. Часть 1. Микроэкономика/ В.Ф. Максимова - М.: Соминтэк, 1992.
Примітки
1. Платіжний баланс України. Методичний коментар. Національний банк України.
2. Дані Держкомстату України та Національного банку України.
3. Дані Держкомстату України.
4. Дані Держкомстату по іноземних інвестиціях збігаються з данимиНаціонального банку за винятком 2001 року. Автор більше довіряє платіжному балансу, на підставі якого можна зробити висновок, що в 2001 році прямі інвестиції значно зросли в порівнянні з 2000 роком.
5. http://www.ucipr.kiev.ua
6. Інвестиційний клімат в Україні: міфи і реальність //www.ucipr.kiev.ua/
7. Урядовий кур'єр , 29 грудня 2002 р.
8. Цінні папери України , 3 жовтня 2002 р., № 37.
9. Компаньон. 2002. № 38.
10. Дані Держкомстату України.
11. www.icps.kiev.ua/
12. Сивый В., Балыка С. Управление хозяйственным риском // Бизнес информ. - 1998. - № 12. - С.23-27.
13. Устенко О.Л. Теория экономического риска : Монография. - К.: МАУП, 1997. - 164 с.
14. Щукін Б.М. Інвестиційна діяльність:Методичний посібник. - К.: МАУП, 1998. - 68 с.
1. . Бланк А.И. Інвестиційний менеджмент , К., Ітем 1995
2. Страховий портфель , М., Сомінтек 1996
3. Харченко Н.В. Інвестиційна діяльність страхових компаній . Фінанси України 1996 № 7 .
Список використаних джерел:
1. "Україна на роздоріжжі", К-99.
2. "Трансформація моделі економіки України", за ред. Гейця, К-99.
3. "Економічна стратегія держави у нестабільних ринкових економічних системах", Жаліло, не видавалась.
4. Мережа Інтернет. (www.nfsa.kiev.ua , www.bank.gov.ua , www.xyz.com.ua , тощо)

 
 

Цікаве

Загрузка...