WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві - Дипломна робота

Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві - Дипломна робота

на магнітних дисках ( МД ) - це масиви "Кадр", "Переміщення", "Звільнення", які містять дані про працівників, про їх переміщеннята звільнення.
Перелік та опис вихідних повідомлень АРМ працівника відділу кадрів приведені у таблиці 1.
Форми вихідних повідомлень приведені у додатках 4-8.
Таблиця 1
Перлік і опис вихідних повідомлень.
Назва вихідного
повідомлення Іденти-фіка-тор Форма подання і вимоги до неї Періодич- ність видання Терміни видання і допусти-
мий час затримки Корис-тувачі інфор-мації
1 2 3 4 5 6
Машинограма кількості прийнятих працівників по видам прийому і категоріям за місяць
VD1
Документ 1 раз на місяць або по мірі необхідності 1- ше число кожного місяця Відділ кадрів
Машинограма наявності та руху кадрiв за категоріями і статтю за місяць
VD2
Те саме
Те саме
Те саме
Те саме
Машинограма прийнятих працівникі по професіям і структурним підрозділам за місяць
VD3
- " -
- " -
- " -
- " -
Машинограма кількості звільнених працівників за причинами звільнення і категоріями персоналу за місяць
VD4
- " -
- " -
- " -
- " -
Продовження табл. 1
1 2 3 4 5 6
Машинограма кількості звільнених працівників у розрізі професій і структурних підрозділів
VD5
- " -
- " -
- " -
- " -
Масив "Кадр" KADR Масив
на МД При впровадженні ІС - " - - " -
Масив "Переміщення" PEREM Те саме Те саме - " - - " -
Масив "Звільнення" UVOL - " - - " - - " - - " -
Перелік і опис самостійних структурних одиниць інформації вихідних повідомлень:
кількість прийнятих працівників по виду прийому та категоріям за місяць розраховується у вихідному документі VD1 з точністю до 1,0;
всього прийнятих працівників по категоріям за місяць розраховується у вихідному документі VD1 з точністю до 1,0;
всього прийнятих працівників на початок місяця по категорії розраховується у вихідному документі VD2 з точністю до 1,0;
всього прийнятих працівників по категорії за місяць розраховується у вихідному документі VD2 з точністю до 1,0;
всього звільнених працівників по категорії за місяць розраховується у вихідному документі VD2 з точністю до 1,0;
всього працівників на кінець місяця по категорії розраховується у вихідному документі VD2 з точністю до 1,0;
всього працівників на початок місяця в організації розраховується у вихідному документі VD2 з точністю до 1,0;
всього прийнято за місяць працівників в організації розраховується у вихідному документі VD2 з точністю до 1,0;
всього звільнено за місяць працівників в організації розраховується у вихідному документі VD2 з точністю до 1,0;
всього на кінець місяця працівників в організації розраховується у вихідному документі VD2 з точністю до 1,0;
всього прийнятих працівників по професії і категоріям за місяць розраховується у вихідному документі VD3 з точністю до 1,0;
всього прийнятих працівників за місяць у структурному підрозділі по категоріям розраховується у вихідному документі VD3 з точністю до 1,0;
всього звільнених працівників по причині звільнення за місяць по категоріям розраховується при у вихідному документі VD4 з точністю до 1,0;
всього звільнено працівників в організації за місяць по категоріям розраховується у вихідному документі VD4 з точністю до 1,0;
всього звільнено працівників конкретної професії по структурним підрозділам за місяць розраховується у вихідному документі VD5 з точністю до 1,0;
всього звільнених працівників по професіям за місяць розраховується у вихідному документі VD5 з точністю до 1,0;
2.1.3. Вхідна інформація.
У ролі вхідної інформації виступають:
- первинні документи, які надходять від працівника ( диплом, паспорт, трудова книжка ) і які формуються у відділі кадрів ( накази про прийом, переміщення та звільнення );
- довідники із загальної БД ( структурних підрозділів, категорій, посад, професій, видів прийому, причин звільненя, спеціальностей, освіт, військового обліку, сімейного стану, статі ).
Перелік і опис вхідних повідомлень наведені у таблиці 2.
Таблиця 2
Перелік і опис вхідних повідомлень.
Назва вхідного
повідомлення Ідентифі-катор Форма
подання Термін і частота
надходження
Наказ про прийом на роботу PRIKAZ 1 Паперовий документ При зарахуванні на роботу
Паспорт PASP Те саме Те саме
Диплом DIPL - " - - " -
Трудова книжка TRUD_KN - " - - " -
Наказ про переміщення PRIKAZ2 - " - При переміщенні на іншу роботу
Наказ про звільнення PRIKAZ3 - " - При звільнені з роботи
Довідник "Категорія" SPR_KAT МД При необхідності
Довідник "Структурний підрозділ" SPR_SP Те саме Те саме
Довідник "Професія" SPR_PRO - " - - " -
Довідник "Спеціальність" SPR_SPE - " - - " -
Довідник "Прийом" SPR_PR - " - - " -
Довідник "Стать" SPR_POL - " - - " -
Довідник "Посада" SPR_POS - " - - " -
Довідник " Причина звільненя" SPR_PRI - " - - "-
Довідник "Освіта" SPR_OBR - " - - " -
Довідник "Сімейний стан" SPR_SEM - " - - " -
Перелік і опис структурних одиниць інформації вхідних повідомлень наведені нижче:
назва відділу береться з БД ( довідник "Структурний підрозділ" );
номер документу береться з документів PRIKAZ1, PRIKAZ2, PRIKAZ3;
дата прийому на роботу береться з документу PRIKAZ1;
дата переміщення - з документу PRIKAZ2;
дата звільненя - з документу PRIKAZ3;
табельний намер береться з документу PRIKAZ1, а також вводиться користувачем з клавіатури;
ПІБ береться з документу PASP;
назви посад, категорій, професій беруться відповідно з довідників SPR_POS, SPR_KAT, SPR_PRO;
вид прийому береться з довідника SPR_PR;
причина звільнення береться з довідника SPR_PRI.
2.2. Алгоритм розв'язання задачі.
2.2.1. Інформація, що використовується.
При розв'язані задачі з обліку наявності та руху кадрiв використовують масиви оперативної і нормативно-довідкової інформації, що зберігаються на жорсткому магнітному диску (ЖМД). Масиви оперативної інформації вмі-щують у собі інформацію про працівників, їх вік, стать, адресу, стаж робти і т.д., переміщення працівників, куди, на яку посаду, звільнення працівників, коли звільнили, за якою причиною.
При роботі з АРМ працівника відділу кадрів використовуються наступні масиви оперативної інформації: KADR, PEREM, UVOL, DIPLOM.
Інформація в оперативний масив KADR заноситься в момент прийому працівника на роботу. Масив KADR вміщує табельний номер працівника, ПІБ, код посади, код структурного підрозділу, код статі, код сімейного стану, код освіти, код виду прийому, дату народження, домашню адресу, серію паспорту, оклад, код відмітки про військовий облік, номер наказу про прийом, дату прийому.
Масив PEREM вміщує номер наказу про переміщення або призначення на іншу посаду, табельний номер, дату переміщення, код структурного підрозділу, код посади,

 
 

Цікаве

Загрузка...