WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві - Дипломна робота

Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві - Дипломна робота

директором наказ передаєтьсяу бухгалтерію. Форма цього документу наведена у додатку 1. Інспектор ВК попереджує керівника відділу, в який призначено працівника на роботу.
Чисельність працівників ( особистий склад ) визначається техпром-фін-планом організації та укладеними колективними угодами.
Залежно від участі в господарській діяльності розрізняють промислово-виробничий і непромисловий персонал. За характером виконуваних функцій промислово-виробничий персонал розподіляється на категорії: ро-бітники ( основного і допоміжного вироництва ), керівники, спеціалісти і службовці. Непромисловий персонал - це робітники і службовці капітального ремонту, транспортного і житлового господарства і культурно-побутових установ.
Рух кадрiв оформляється первинними документами: наказами про прийом, переміщення, звільнення.
В практиці обліку кадрів розрізняють списковий склад, середньосписковий, наявний.
Фактична чисельність всіх працівників організації визначається списковим складом.
В списковий персонал входять всі категорії постійних, сезонних та тимчасових працівників, прийнятих на роботу на період не менше 5 днів. Крім того, в списковий склад включаються також працівники, прийняті на роботу за основною діяльністю організації на період більше одного дня. Працівники включаються в списковий склад з дня їх зарахування на роботу. У списках працівників ІОЦ повинні бути присутні як фактично працюючі на даний період часу, так і відсутні на роботі за певною причиною.
В списковий склад підприємства включаються:
працівники, які фактично з'явилися на роботу, в тому числі ті , що не працювали по причині простою;
працівники, які знаходяться в службовому відрядженні;
працівники, які знаходяться в чергових відпустках;
жінки, які знаходяться у дикретних відпустках;
працівники, які не з'явилися на роботу через хворобу;
працівники, які не з'явилися на роботу у зв'язку з виконанням державних та суспільних обов'язків, по особистій поважній причині з дозволу адміністрації, особи, які здійснили прогул, а також працівники, яких засудили на строк від 3 до 15 діб;
працівники, які тимчасово відірвані від виробництва на сільскогоспо-дарські роботи, лісозаготовки та інше;
працівники, відряджені для підвищення кваліфікації, на сесії;
працівники, прийняті на роботу з випробувальним терміном;
працівники, прийняті на роботу за основною діяльністю організації на строк більше одного дня;
працівники організації, які працюють поза організацією, якщо вони отримують заробітну плату від цієї організації;
"надомні" робітники;
Середньоспискова чисельність працівників за звітний місяць визначається шляхом додавання кількості працівників за всі календарні дні звітного місяця, враховуючи святкові та вихідні дні, та ділення отриманої суми на число календарних днів звітного періоду.
Від спискового складу працівників слід відрізняти наявний, який показує, скільки чоловік з числа перебуваючих у списку з'явилося на роботу.
Вирішення даної задачі передбачає виконання ряду розрахунків, пов'язаних з визначенням кількості прийнятих працівників на роботу в організацію та вибувших з неї за певний період ( місяць ), а також наявність працівників в організації. При цьому кількісні показники розрахунків при необхідності можуть визначатися в розрізі різних групових ознак ( наприклад, категорій персоналу, професій, освіти ). Показники, які отримуються, потім переносяться у відповідні вихідні форми, для яких характерна велика їх кількість і різноманітність.
В процесі розв'язання задачі виконуються наступні операції по облі-ку і контролю:
- прийняття працівників на роботу;
- звільнення працівників з організації;
- наявність працівників на роботі;
- військового обліку;
- підготовки кадрів.
Підрахунок кількісних показників наявності та руху кадрiв по різним груповим ознакам виконується виборкою, сортуванням і додаванням первинних даних в межах тих чи інших групових ознак.
Основним недоліком даної інформаційної системи є те, що всі розрахунки ведуться за допомогою калькулятора, для перевірки достовірності даних потрібно ще раз все перерахувати, а це неефективно і займає багато часу. При обліку постійно потрібна інформація про наявність працівників, а пошук її дуже трудомісткий.
Розглянувши ситуацію, яка склалася, можна зробити висновок про необхідність удосконалення методу обліку наявності та руху кадрiв шляхом створення автоматизованого робочого місця ( АРМ ) інспектора відділу кадрів.
1.2. Аналіз існуючих варіантів розв'язання досліджуваної задачі.
Облік праці та заробітної плати, як вже було сказано, є одним з найбільш трудомістких ділянок облікової роботи. У попередньому підроз-ділі була розглянута існуюча технологія розв'язання задачі "Облік наявності та руху кадрiв", а також були вказані основні недоліки, притаманні ручному варіанту розв'язання задачі. Тому на основі вищесказаного можна зробити висновки про те що використання засобів обчислювальної техніки дозволить значно підвищити продуктивність та ефективність розрахункових операцій та операцій пошуку даних. Можливі наступні варіанти розв'язання даної задачі.
Так як на досліджуваному об'єкті використовуються ЕОМ типу ЄС, то можна запропонувати розв'язання задачі на обчислювальному центрі за допомогою цієї ЕОМ. Цей варіант передачає, що необхідна інформація підготовлюється робітником відділу кадрів на основі первинних документів і передається на обчислювальний центр ( ОЦ ), де оператор вводить інформацію у БД. Оброблена на ЕОМ інформація передається у відділ кадрів.
У цієї технології існують слідуючі недоліки:
- залежність від роботи ОЦ;
- розподілення праці між працівниками відділу кадрів і оброблювачами інформації. Оператор працює з інформацією, не розуміючи її значення, при цьому збільшується ймовірність помилок при вводі;
- жорстка регламентація процесів обробки інформації та строків отримання вихідних документів. Таким чином немає можливості переглянути БД в будь-який момент часу.
Розв'язання задачі за допомогою пакету прикладних програм (ППП) "АРМи для малих підприємств", а саме: АРМ "Кадри", "Комтех". Всю необхідну інформацію працівник ВК отримує в оперативному порядку на основі введених ним же даних.
Недоліки даної технології:
- висока вартість ППП;
- незастосовуваність всіх функцій, які реалізує даний пакет;
- витрати на доробку системи спеціалістами-розробниками під специ-фіку обліку кадрiв даного ІОЦ. Функціональні програми прив'язані до конкретної специфіки оргацізації. Вони або потребують доробки під вимоги даного ІОЦ, або мають дуже складну і не завжди ефективну систему налагодження;
- інтерфейс налагоджений не для даного користувача, тому необхідні додаткові витрати на навчання;
- використання таких програм або потребують участі програміста, або ставить відділ кадрів у постійну залежність від

 
 

Цікаве

Загрузка...