WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві - Дипломна робота

Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві - Дипломна робота

Загальна характеристика організаційного забезпечення.
Організаційне забезпечення - сукупність методів і засобів, що використовуються спеціалістами для підвищення ефективності управління як на стадії створення, так і на послідуючих стадіях життєдіяльності інформаційної системи. Воно базується на методології, що закладена в основу функціонування системи, відображає її особливості, включає правові акти, що регулюють діяльність людино-машинної системи.
Організаційне забезпечення комплексу задач "Облік наявності та руху кадрiв" забезпечує взаємодію персоналу підприємства з технічними засобами і між собою у процесі розв'язання комплексу задач.
При впровадженні інформаційної системи на підприємствах можуть суттєво змінитися функції та організація роботи працівників.
Суттєвих змін в організаційній структурі при автоматизації функцій працівників відділу кадрів не відбувається. Працівник виконує ті ж функції, але створюються нові умови роботи - робочі місця обладнують ПЕОМ, на базі яких створюються АРМи. При цьому комплекс машин і спеціалісти діють як єдине ціле і в межах вибраного технологічного процесу.
3.2.2. Технологічний процес.
Технологічний процес обробки інформації ( ТП ) представляє собою комплекс взаємозв'язаних операцій по перетворенню інформації з моменту її виникнення до моменту споживання її користувачами, у відповідності з поставленою ціллю.
ТП ділиться на технологічні операції, відрізняється їх складом і послідовністю виконання. Технологічна операція - це взаємозв'язана сукупність дій, що виконуються з інформацією на одному робочему місці у процесі її перетворення для досягнення загальної цілі ТП.
Схема технологічного процесу збору та обробки інформації наведена на рисунку 5.
Початком технологічного процесу збору та обробки інформації з обліку наявності та руху кадрiв є прийом інформації на робочому місці працівника відділу кадрів. Ця інформація представлена у формі документів на паперовпих носіях і перевіряється на наявність помилок. У випадку виявлення помилок, документи повертаються на виправлення. Якщо ж помилок немає, то здійснюється запуск системи.
Діалог користувача з системою організовується зо допомогою меню, яке складається із наступних пунктів: "Регістрація", "Робота", "Пошук", "Відомості", "Довідники", "Сервіс", "Вихід". Кожний з цих пунктів призначений для автоматизованого розв'язання визначених задач.
При виборі пункту "Регістрація" користувач може переглянути існуючі картки, які включають основну інформацію про працівників, відредагувати ці картки, а також створити нову картку і занести нові дані.
При виборі пункту "Робота" користувач має можливість переглянути, відредагувати та доповнити дані про переміщення або звільнення працівників.
При виборі пункту "Пошук" користувачеві надається можливість переглянути інформацію про працівників, відібрану за певними ознаками.
При виборі пункту "Відомості" користувачеві надається можливість сформувати відомості, переглянути їх на екрані і роздрукувати на папір.
Пункт "Довідники" головного меню призначений для перегляду, редагевання або добавлення масивів нормативно-довідкової інформації, тобто вісіх довідників.
При виборі пункту "Сервіс" є можливість отримати довідку з використання системи, а також занести в архів інформацію за поточний місяць чи відновити інформацію за минулі місяці з дискети або з ЖМД.
При виборі пункту "Вихід" робота з системою закінчується, але передбачена можливість відмови від виходу, якщо цей пункт був вибраний випадково.
3.2.3. Керівництво користувача.
1. Вступ.
Розділ "Керівництво користувача" призначений для вивчення , використання і засвоєння пакету програм по вирішенню задачі "Облік наявності та руху кадрiв". Далі цей пакет програм буде називатися ПП "Кадр".
У розділі наведені основні відомості для роботи у середовищі автоматизованої системи, поданий опис режимів і функцій ПП, порядку дій користувача.
Сукупність програмних засобів забезпечує виконання слідуючих функцій:
- ведення даних в ЕОМ і їх контроль;
- ведення БД;
- перегляд оперативних і довідкових масивів;
- формування вихідних документів;
- друк документів.
Для успішної роботи з даними пакетом користувач повинен мати навики роботи на ПЕОМ і професійно розбиратися у предметній області. Перед початком роботи користувачеві необхідно ознайомитися з даним документом, а також з інструкціями з експлуатації технічних засобів.
2. Призначення та умови застосування.
ПП "Кадр" призначений для автоматизації слідуючих функцій з обліку наявності та руху кадрiв:
- роботи з оперативними даними;
- роботи з довідниками;
- формування вихідних відомостей.
Для функцінування АРМ працівника відділу кадрів з обліку наявності та руху кадрiв необхідні наступні програмні та технічні засоби:
- персональна 32 - розрядна ЕОМ, сумісна з IBM PC / AT з об'ємом оперативної пам'яті не менше 8 Мбайт, накопичувачем на ЖМД типу "Вінчестер" об'ємом не менше 180 Мбайт, накопичувачем на ГМД об'ємом 1,44 Мбайт, відеотермінальним пристроєм, клавіатурою типу латинь/кирилиця, пристроєм типу "мишка";
- друкуючим пристроєм формату А3;
- операційна система MS-DOS версії 6.20;
- операційне середовище Windows версії 3.11;
- СУБД FoxPro для Windows версії 2.5.
3. Підготовка до роботи.
Впровадження ПП "Кадр" виконує програміст-розробник. Для цього він записує з дистрибутивної дискети на ЖМД необхідної програми і БД.
Програміст-розробник демонструє працездатність комплексу програм на контрольному прикладі. Якщо домовленість з розробником не передбачає впровадження пакету, то всі дії по впровадженню користувач виконує самостійно.
Для запуску системи необхідно виконати слідуючі дії:
- ввімкнути ПЕОМ;
- після завантаження операційної системи у командному рядку набрати з клавіатури ім'я файлу "kadr" і натиснути клавішу Enter .
4. Опис операцій.
Робота з ПП "Кадр" відбувається у діалоговому режимі за допомогою головного меню і підменю.
Рух по пунктам меню (підменю) відбувається за допомогою клавіш " ", " ", " ", " ", вибір пункту меню ( підменю ) відбувається за допомогою клавіші "Enter". Вихід із підменю всіх рівнів здійснюється натиском клавіші "Esc".
4.1. Регістрація.
Режим призначений для введення інформації з первинних документів і пергляд даних про працівників організації, створення нової картки працівника. При виборі цього режиму на екрані з'являється підменю, з якого можна вибрати потрібну функцію.
4.1.1. Нова картка.
Режим призначений для ведення інформації про нового працівника. При виборі цього режиму з'являється екранна форма документу "Особиста картка". Після вводу всіх реквізитів для збереження інформації потрібно натиснути клавішу "F9", інакше введена інформація не буде збережена.
4.1.2. Редагування картки.
Режим призначений для внесення змін в особисті картки

 
 

Цікаве

Загрузка...