WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки - Курсова робота

Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки - Курсова робота

землі та її економічна оцінка.
Перехід сільського господарства України до ринкових відносин неможливий без створення ринку землі та її економічної оцінки. Тут і надалі ринок землі та її економічну оцінку слід розглядати не з позиції обов'язковості вільної купівлі-продажу землі, а знаходження науково обгрунтованих методів для оптимальної оцінки землі в грошовому виразі. З розвитком ринкових відносин це дасть можливість перейти до вільної купівлі-продажу землі, але (під суворим контролем державних органів та в обмежених розмірах) науково обгрунтувати визначення стартової ціни під час аукціонних торгів та передачі землі під заставу при одержанні кредитів в земельних та інших банках.
Адже земля є найбільш цінним для її володаря. Наприклад, вартість землі типової ферми в центральній частині штату Айова США (160 га) становить близько 800000 доларів, або 5000 доларів за 1 гектар ріллі. В той же час вартість типових фермерських споруд (будинок. Гараж, зернові бункери, складські приміщення, сарай для ВРХ та ін.) оцінюються в розмірі від 27000 до 75000 доларів.
Зважаючи на те, що в багатьох країнах світу земля є товаром і об'єктом купівлі-продажу, то в даній розробці використані існуючі методики та моделі обрахування ціни землі в розвинутих країнах з урахуванням специфічних умов землеволодіння та землекористування в Україні. Тому насамперед розглянемо, які фактори впливають на ціну землі в країнах ринковою економікою, оскільки земельні угіддя є товаром і можуть продаватись на аукціоні, обмінюватись на інші товари, здаватись в оренду або заставлятись при одержанні кредитів. До цих факторів у першу чергу мали б бути віднесені:
Банківська норма проценту.
Чим вища банківська норма проценту, тим нижча ціна землі. І навпаки, чим нижча банківська норма проценту, тим вища ціна землі, тим вигідніше вкладати гроші в землю, а не під проценти в банк. При низьких процентах вигідним стає і банківський кредит для купівлі землі. Ось чому ціна на землю по роках може значно коливатись, на що впливають кризові явища в економіці та стабільність валютно-фінансової системи. Так, висока норма проценту у 80-х роках у багатьох штатах США сприяла зниженню цін на землю.
Майбутні врожаї стратегічних культур
Чим вища якість землі, тим вищі будуть врожаї. За умов прогнозування збільшення майбутньої урожайності стратегічних культур ціна на землю в момент її купівлі-продажу зростає. Звичайно, безгосподарність або незнання технологій при оцінці урожайності культу та визначенні ціни на землю до уваги братись не повинні.
Прогнозовані ціни на вирощену в майбутньому продукцію
При оцінці цього фактору треба враховувати як внутрішні, так і зовнішні фактори. До внутрішніх факторів слід віднести перш за все можливу цінову підтримку та стратегічні культури урядом та законодавством України. Прогнозування зовнішніх факторів пов'язане із можливістю вільної купівлі-продажу землі іноземними юридичними особами та можливістю запровадження в України вільного ціноутворення на сільськогосподарську продукцію з урахуванням кон'юнктури світових ринків. Якщо прогнозовані ціни на майбутні врожаї зростатимуть, то зростатиме і сучасна ціна земельних угідь.
Прогнозовані втирати на виробництво стратегічної сільськогосподарської продукції.
Вони включають всі науково обгрунтовані витрати, пов'язані із отриманням майбутнього врожаю. У випадках продажу земельних ділянок (ферм) із будівлями та технологічним обладнанням прогнозуються і амортизаційні витрати. В разі купівлі-продажу землі перевага повинна надаватись земельним ділянкам разом із будівлями та технологічним обладнанням.
Віддаленість земельних ділянок від центрів комунікацій та комунікаційних мереж.
Цей фактор у ціновому виразі враховується не тільки в матеріально-грошових витратах на виробництво та збут майбутньої продукції, але й у ціні землі при необхідності її продажу в майбутньому. Найбільш точну цінову оцінку вищезазначеного фактора може враховувати тільки аукціонна торгівля.
Фактор дисконту.
Цей фактор зкориговує (дисконтує) вартість надходжень чистих заробітків та майбутню ціну продажу землі залежно від норми банківського проценту протягом усього періоду експлуатації земельних угідь (ферми).
Майбутня вартість землі.
Цей фактор пов'заний із специфічністю такого товару, як земля. А специфічність полягає в тому, що після експлуатаційного періоду із дотриманням факторів підвищення родючості земля не зношується, а її знову можна продати для подальшої експлуатації іншими суб'єктами господарювання.
Агровиробнича якість землі (бонітетна оцінка землі).
Цей показник враховує якість землі, яка визначена за агрономічнимивластивостями (вміст і запаси гумусу, елементів живлення, гранулометричний склад, поправки на клімат, еродованість, гідроморфність, солонцюватість, каменястість). Бонітування грунтів за агрономічними властивостями було проведене в 1993 році за завданням Кабінету Міністрів України і бал бонітету конкретної ділянки землі є самим об'єктивним показником ї якості.
Враховуючи вищевказані фактори, є рекомендованими два методичні підходи до визначення ціни землі:
" перший, який враховує агровиробничу якість землі (бонітетну оцінку землі).
,
де Ц - ціна землі, яка з метою порівняння із цінами в розвинених країнах визначається в доларах США;
20 - чистий дохід з 1 га пшениці (ц), який складає 1/3 природно-економічного потенціалу озимої пшениці з 1 га ріллі (за даними науковців 60 ц/га) при 41 балу бонітету;
Б - бонітетна оцінка землі;
41 - середньозважений бал бонітету землі в Україні;
С - ціна 1 ц пшениці (С=12 доларів за 1 ц);
R - банківська норма проценту.
Зазначимо, що при визначенні ціни землі слід брати ті культури, вирощування яких найбільш прибуткове і характерне для даної природно-економічної зони. Наприклад, для штату Айова (США) такими культурами є соя, кукурудза, а для зони Лісостепу України можуть бути пшениця, цукровий буряк та соняшник.
Розрахункові стартові ціни землі за допомогою представленої формули наведені в таблиці.
Таблиця 1: Стартова ціна землі в Україні в залежності від природно-економічних умов господарювання (за бонітетом землі).
Група господарств залежно від бонітету землі Бал бонітету Прогнозований чистий дохід, дол./га Ціна (Ц), доларів за 1 га орної землі (r=0.04)
1 20 117 2925
2 30 175 4375
3 40 234 5850
4 50 292 7300
5 60 351 8775
6 70 410 10250
7 80 468 11700
8 90 527 13175
" другий підхід враховує надходження чистого доходу в результаті експлуатації землі та майбутню прогнозовану ціну землі після виходу економіки України з кризи:
Ціна землі Сума надходжень чистого доходу за n років з урахуванням банківського процента Майбутня прогнозована ціна землі з урахуванням банківського процента
де PV - чистий дохід з 1 га ріллі;
n - кількість років експлуатації землі (n=20);
FV - майбутня прогнозована ціна землі після виходу економіки України з кризи.
Визначається експертним шляхом, або враховуючи існуючу ціну на аналогічні землі в розвинутих країнах світу. Так, наприклад, в штаті Айова (США), подібному природно-економічними умовами до України, середня ціна 1 га ріллі за останні 10 років складає близько 3439 доларів, в Гамбурзі (ФРН) - 12692-35384 долари. Таким чином, з урахуванням умов ринку землі в США за

 
 

Цікаве

Загрузка...