WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Облік робочого часу працівника - Курсова робота

Облік робочого часу працівника - Курсова робота

матеріалів. Обробку матеріалів починають з обчислення тривалості елемента операції прийому. Шляхом віднімання з послідуючого запису попередній, знаходять тривалість прийому.
Ряд значень тривалості прийому складає хронометражний ряд (хроноряд).
При проведенні хронометражу можуть бути допущені неточності в записах, відхилення нормальних умов виконання прийому.
Заміри по яким є зауваження в листі спостережень, повинні бути виключені із хроноряду.
Для того, щоб встановити правильність проведених спостережень або так звану ступінь розсієння хронометражного ряду, визначають фактичний коефіцієнт стійкості по кожному хроноряду, тобто відношення максимальної тривалості елементу до мінімальної, і порівнюють його з нормальними ( допустимими ) коефіцієнтами.
Якщо фактичний коефіцієнт стійкості хроноряду менше нормального або йому рівний, то хроноряд потрібно рахувати стійким, якщо фактичний коефіцієнт стійкості перевищує допустимий ( нормальний), то хроноряд вважається нестійким.
Метод мікроелементного нормування
Для визначення раціональної тривалості ручних операцій та прийомів використовують метод мікроелементного нормування.
При цьому дії та рухи розчленовують на мікроелементи,що виконуються робітниками у робочому процесі як технологічні ( основні ) і переміщувальні. Кожен елемент ручної операції поділений на мікроелементи ( взяти, перемістити або розумової дії ). Кожен мікроелемент зкладаеться з окремих мікродій які можуть бути за тривалістю виконання рішучі або пристосовні.
Розчленовуючи прийом на мікроелементи і використовуючи на них розроблені нормативи часу, можна сконструювати норму часу на прийом не спостерігаючи за робітником у робочому процесі. Норми часу на мікроелементи встановлені у тисячних долях хвилини.
Розділ 4.ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
Відповідно до описаних вище способів аналізу використання робочого часу досліджуємо вибране робоче місце. Спочатку проведемо фотографію робочого дня (додаток 1).
ІФРД.
Обробку результатів, одержаних при дослідженні методом індивідуальної фотографії робочого дня, будемо проводити за таким алгоритмом:
1. Визначаємо тривалість кожної операції, шляхом віднімання поточного часу наступної операції від поточного часу попередньої операції. Розрахований час заносимо в колонку "Тривалість".
2. Виконуємо індексацію витрат робочого часу. Індекси записуємо в графу "Аналітична характеристика витраченого часу".
3. Виконуємо зведення результатів спостереження (стор.4).
4. Визначаємо аналітичні коефіцієнти, що характеризують використання робочого часу виконавця.
Питома вага оперативного часу у тривалості спостереження, що характеризується коефіцієнтом К1.
Питома вага зупинок з причин залежних від робітника. Для цього потрібно знати нормативний час регламентованих перерв, який визначається як 5 % від загального часу зміни (Тр.п.н.= 480 o 0,05 = 24 хв.). Тоді К2 буде :
Питома вага втрат робочого часу незалежних від працівника характеризується коефіцієнтом К3 :
5. Визначаємо можливе зростання продуктивності праці за рахунок усунення втрат робочого часу:
залежних від працівника:
незалежних від працівника:
загальна зміна:
ПП = ПП1 + ПП2 = 0,9 + 0,44 = 1,34 %.
6. Визначаємо проектований раціональний оперативний час:
Тр.= Топ + (Тр.п.ф.-Тр.п.н.) + Твза + Твн = 446 + (17-24) + 11 + 2 = 452 хв.
7. Визначаємо проектовану норму виробітку:
8. Коефіцієнт завантаженості робіт:
З огляду на всі отримані показники робимо висновки:
I. Найбільшою можливістю підвищити продуктивність праці є вивільнення одного працівника для забезпечення інших тарою. Тоді б значно скоротилася б допоміжна операція.
II. Службову розмову потрібно проводити на початку зміни, для уникнення втрат робочого часу з причин не залежних від працівника.
Хронометраж ( додаток 2).
Обробку будемо проводити в такій послідовності:
Визначаємо тривалість прийомів шляхом віднімання поточного часу наступної операції від поточного часу попередньої операції. Результати записуємо в графу "Тривалість".
Перевіряємо отримані хронометричні ряди на збіжність. Вона визначається як відношення максимального та мінімального значення відповідного ряду.
Всі ряди збіжні, оскільки їх значення менші критичних, які визначаються за таблицями, в залежності від середньої тривалості процесу. Тому не потрібно коригувати жоден з хронометричних рядів.
В висновках записуємо знайдені суму ряду, максимальне та мінімальне значення, а також моду середня значення ряду.
Визначаємо тривалість операції (То.р.+ Тд.р.). У розрахунок приймаємо моду або середнє значення з кожного ряду. Те з них яке меньше.
Т = 10''+54''+15'' = 1' 19''
Визначаємо ТОНР:
Раціональна НЧ - сума мінімальної тривалості операції розраховується як сума манамальних тривалостей окремих прийомів.
НЧрац.= 8''+54''+15''=77''.
Зміна продуктивності праці при можливій нормі часу, яка дорівнює раціональній.
ТОНР при цьому буде:
Після обробки даних хронометражу робим висновки:
в результаті проведеного дослідження стало видно, що при виконанні робітником лише своєї основної роботи (без допоміжних робіт по доставленню ящиків до місця розфасування) технічно обгрунтована норма виробітку може збільшитися до 343 ящиків за зміну (при раціональній нормі часу 352 ящики за зміну). Насправді у нас формується лише 209 ящиків за зміну (при нормі, розрахованій в обробці ІФРД, 212 ящ./ зміну). Що в півтора рази менше.
щодо даних отриманих при вивченні хронометражу, то останні дві операцій робітник виконує майже ідеально, оскільки мода в цих рядах дорівнює мінімальному значенню, отже робітник здебільшого раціонально виконує ці операції. Перша ж операція не достатньо відпрацьована, оскільки мінімум і мода доволі сильно відрізняються (8'' і 10'' відповідно). Тому тут є резерв для підвищення продуктивності праці, зокрема її можна підняти на 2,5 %.
БСМ.
Метод базової системи мікроелементів передбачає розбиття робочой операції на складові частини та визначення з таблиць їх тривалостей. Вибираємо для дослідження першу операцію з тих, що є в хронометражі. А саме, перенесення ящика з підлоги на стіл для наповнення його дріжжами.
Розбиваємо цю операцію (див. табл.2).
Таблиця 2
№ п/п Назва підоперації Тривалість, тис.долі хвилини
1. Повернути корпус на 90°. 15
2. Зробити крок. 20
3. Нахилитися. 15
4. Витягнути руки. 7
5. Взяти ящик. 10
6. Випростуватися. 15
7. Повернути корпус на 90°. 15
8. Зробити крок з ящиком. 20
9. Поставити ящик на

 
 

Цікаве

Загрузка...