WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Зміни у співвідношені сил найбільш розвинутих індустріальних держав на рубежі XIX-XX ст. - Реферат

Зміни у співвідношені сил найбільш розвинутих індустріальних держав на рубежі XIX-XX ст. - Реферат

концерни.
Темпи та строки індустріалізації залежали від конкретних історичних умов кожної країни, вихідного рівня промислового перевороту, загальносвітового економічного розвитку. Так, V Великобританії завдання індустріалізації почали розв'язувати під час промислового перевороту. В інших розвинених країнах індустріалізація проходила після промислового перевороту та була його продовженням. Індустріальний розвиток було перервано першою світовою (1914 - 1918 рр.) та другою світовою (1939 - 1945 рр.) війнами.
У кінці XIX - на початку XX ст. індустріалізація відбувалася на грунті технічноїреволюції, що ознаменувалася впровадженням у виробництво наукових винаходів, змінами в техніці та технології. Змінилася енергетична база економіки. Пара була витіснена електрикою. Почалася електрифікація виробництва, транспорту, побуту. Цьому сприяло використання машин для отримання електричного струму: динамомашини Е. Сіменса (1876 р.) та генератора Т. Елісона (1883 р.). електродвигуна для обертання агрегатів. Запроваджувалися нові досягнення з галузі електротехніки: електроплавлення сталі (1877 р.). електролітичний спосіб отримання кольорових металів (кінець 80-х років), лампа розжарювання (1876 р.), електрозварювання (1877 р.), передача електроенергії на відстань (1891 р.).
Істотний вплив на зміну структури економіки мав винахід нових способів виплавлення сталі - бесемерівського (1856 р.), мартенівського (1864 р.), томасівського (1878 р.). У 80 - 90-х роках було винайдено нові двигуни. Серед них динамомашина, двигун внутрішнього згоряння (1893 р.), парова турбіна (1894 р.), водяна турбіна (перша гідроелектростанція на річці Ніагара в США в, 1898 р.). З'явилися нові види транспорту: автомобіль (1885 р.), тепловоз (1891 р.), аероплан (1903 р.), а також вагон-холодильник (.1868 р.), телефон (1876 р.), фонограф (1877р.), лінотип (1880 р.), фотоплівка (1881 р.), кінематограф (1893р.), гусеничний трактор (1900р.), паровий екскаватор, пристрої для автоматичного навантажування. Винаходи в галузі хімії дали поштовх до появи виробництва синтетичних барвників, лікарських та парфумерних синтетичних сполук. Для розвитку металообробної промисловості важливе значення мало використання автоматичних верстатів.
Структурні зрушення останньої третини XIX - початку XX ст. зумовили зміни у галузевій структурі машинної індустрії. Її Провідними галузями стало виробництво електроенергії, продукції органічної і неорганічної хімії (соди, добрив, сірчаної кислоти тощо), добувної, металургійної, машинобудівної, хімічної, транспортної промисловості. Розвивалися нові галузі: сталеварна, нафтодобувна і нафтопереробна, електротехнічна, алюмінієва, будівельна і будівельних матеріалів, автомобільна. Ускладнилася структура машинобудування. Найбільш динамічно розвивалося транспортне виробництво та верстатобудування. За умов масового виробництва зросло значення стандартизації. Старі галузі, такі як текстильна, харчова, суднобудівна, розширювалися та модернізувалися.
Динаміку світового індустріального розвитку та структурні зрушення протягом останньої третини XIX ст. і до першої світової війни характеризують такі дані:
Показник 1876 - 1880 1900 1913
1. Населення, %
Весь світ 100 100 100
США 3 4,8 5,7
Великобританія 2 2,3 2,4
Німеччина 3,2 3.5 3,9
Франція 2,8 2,4 2,4
Японія - - -
Росія 2,5 2,8 3,1
2. Індекси промисловою розвитку
(1880 р. - 100 %)
Весь світ 100 230 360
США 100 315 590
Великобританія 100 150 190
Німеччина 100 260 400
Франція 100 155 230
Японія 100 (на 1870 р.) 240 320
Росія 100 360 590
3. Індекси світового розвитку
обробної промисловості 100 220 370
4. Частка країн у світовому виробництві
окремих видів продукції
4.1. Видобуток вугілля, млн т 300 750 1300
Країни, %
США 9,8 32,1 39,1
Великобританія 36,6 30 22
Німеччина 8,8 14,5 14,6
Франція 4,4 4,4 3,1
Японія 0,3 1 1,6
Росія - - -
4.2. Виробництво чавуну, млн т 18,5 40,5 79,2
Країни, %
США 9,2 34 38,8
Великобританія 32,7 22,2 13,4
Німеччина 7 20,9 24,3
Франція 6,4 6,6 6,5
Японія - 0,002 0,18
Росія - - -
Показник 1876-1880 1900 1913
4.3. Виробництво сталі, мли т 4,2 29,3 76,3
Країни, %
США 16,9 34,8 41
Великобританія 47 16,7 10
Німеччина 4,7 22,5 24,1
Франція 1,9 5,4 6.1
Японія - 0,003 0,3
Росія - - -
5. Протяжність залізниць, тис. км
Всього 370 790 1105
Європа 170 285 345
Америка 175 400 570
Азія 15 60 110
6. Частка країн у світовому промисло
вому виробництві, % на 1880 р.
США 28 31 35,8
Великобританія 28 18.6 14,1
Німеччина 13,2 16.6 15,7
Франція 9 7,1 6,4
Росія 3,6 5,6 5,5
За динамікою промислового розвитку склалося три типи промислово розвинених країн: американський - з відносно високими, німецький - з середніми, англійський - з найнижчими темпами розвитку промислового виробництва.
Для промисловості були характерні порівняно високі темпи щорічного приросту: 1872 - 1890 рр. - близько 3 %, 1890 - 1913 рр. - від 4 до 5 %. Нерівномірно розвивалися окремі галузі, з них випереджаючими темпами важка промисловість. Так, видобуток вугілля з 1870 до 1900 р. зріс в 2,5 раза, за 1890 - 1913 рр. - в 1,8 раза, видобуток нафти - відповідно в 28 і 2,7 раза, виплавлення сталі - в 60 і 3 рази, споживання бавовни збільшилося майже у 2 рази. Зросла частка важкої промисловості країн.
Змінилася частка країн у світовому промисловому виробництві. Закінчився період "євроцентризму". З кінця XIX ст. США вийшли на перше місце в світі за обсягом промислової продукції. Її вартість перевищувала вартість продукції англійської промисловості. Великобританія втратила роль "фабрики світу", відстала від США і Німеччини - спочатку за темпами економічного розвитку, а потім і за абсо-лютними показниками. Німеччина випередила Великобритайію, Францію та посіла друге місце після США.
У зв'язку з інтенсивним зростанням промисловості змінилася її частка в структурі господарства провідних індустріальних держав. Так, у США вартість продукції промислового виробництва переважала вартість сільськогосподарського в 1880 р. у 2 рази, в 1900 р. - в 3 рази.
Після громадянської війни 1861 - 1865 рр. були сприятливі політичні умови для економічного зростання. Конгрес США проводив політику підтримки індустріального розвитку. Оточення слабкорозвиненими країнами, мирні умови існування давали змогу вільно розвивати господарство, не витрачаючи значні кошти на воєнні потреби.
Економічні успіхи мали географічну основу. Протяжність морського узбережжя, що досягала 18 тис. миль, надавала переваги для розвитку мореплавства, рибальства, зовнішньої торгівлі. Озера і річки з каналами з'єднували різні штати в одне економічне ціле.
До господарського обігу

 
 

Цікаве

Загрузка...