WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Обґрунтування доцільності виробництва підсилювача звукової частоти - Курсова робота

Обґрунтування доцільності виробництва підсилювача звукової частоти - Курсова робота

загальну суму квадратів відхилень (таблиця 1.2, стовпець 11)
(1.10)
д) визначаємо коефіцієнт узгодженості (конкордації) за формулою:
(1.11)
Визначену розрахункову величина W порівнюємо з нормативною WH.
Якщо W WH, визначені дані заслуговують на довір'я та придатні до викорис-тання. Для електровимірювальних і радіотехнічних виробів WH=0.77. У нашому випадку 0.82>0.77.
Використовуючи отримані від кожного експерта результати рангування параметрів(таблиця 1.2), проводимо попарне порівняння всіх параметрів і ре-зультати заносяться в таблицю 1.3.
Таблиця 1.3 Попарне порівняння параметрів.
Параметри Експерти Підсумкова оцінка Числове значення коефіцієнта переваги ( )
1 2 3 4 5 6 7
Х1 і Х2 < < < < < < 0.5
Х1 і Х3 = > < = = 1.0
Х1 і Х4 < = = < < > > > > = > > 1.5
Х2 і Х4 > > > < < < < < 0.5
Х3 і Х4 < = < < < < < < 0.5
В даний час найбільш широко використовуються наступні значення кое-фіцієнтів переваги (аij)
де xi і xj параметри, які порівнюються між собою.
На основі числових даних aij таблиці 1.2 складаємо квадратну матрицю (таблиця 1.4).
Таблиця 1.4 - Розрахунок вагомості параметрів.
Xi Параметри Xj Перша ітерація Друга ітерація Третя ітерація
X1 X2 X3 X4 Bi
Bi
Bi
X1 1.0 0.5 1.0 0.5 3.0 0.187 11 0.178 41.74 0.184
X2 1.5 1.0 1.5 0.5 4.5 0.281 18.25 0.296 61.875 0.273
X3 1.0 0.5 1.0 0.5 3.0 0.187 11 0.178 41.74 0.184
X4 1.5 1.5 1.5 1.0 5.5 0.343 21.25 0.345 81.625 0.359
Всього 16 1 61.5 1 226.98 1
Розрахунок вагомості (пріоритетності) кожного параметра проводиться за наступними формулами:
(1.12)
(1.13)
де Вi вагомість і-го елемента за результатами оцінок всіх експертів; ви-значається як сума значень коефіцієнтів перевага (аij) даних усіма експертами по і-му параметру.
Результати розрахунків заносяться в таблицю 1.4.
Відносні оцінки вагомості ( ) розраховуються декілька раз, доки наступне значення буде незначно відхилятися від попереднього (меншу 5%). На другій і наступних ітераціях значення коефіцієнта вагомості ( ) розраховується так:
(1.14)
де визначається
(1.15)
Відносна оцінка, яка отримана на останній ітерації розрахунків, приймається за коефіцієнт вагомості ( ) і-го параметру.
1.4. Оцінка конкурентоспроможності виробу.
Для аналізу конкурентоспроможності візьмемо ще декілька аналогів (окрім базового) проектуємого виробу, та визначимо їх загальні показники якості відносно нашого базового виробу. Далі, знаючи Вартість аналогів, можна буде побудувати графіки залежності узагальненого показника від їх ціни, та побу-дувавши кореляційну пряму, визначити верхню межу вартості проектуємого виробу.
Для аналізу візьмемо наступні аналоги нашого виробу.
1. Підсилювач "Одисей-010"(базовий).
2. Підсилювач "Лорта-50У-202С".
3. Підсилювач "Radiotechnika-55С".
Параметри та одиничні показники якості аналогів приведені в таблиці 1.5.
Таблиця 1.5 - Параметри та одиничні показники якості аналогів
Показники "Одисей-010" "Лорта-50У-202С" "Radiotechnika-55С" Проектуємий
1. Маса 7,2 1 5 1,44 5 1,44 6 1,2
2. Коефіцієнт гармонік 0,05 1 0,5 0,1 0,05 1 0,01 1,6
3. Номінальна вихідна потужність 60 1 50 0,83 80 1,33 90 1,5
4. Відносний рівень шуму. -95 1 -70 0,73 -95 1 -105 1,1
Звідси,
Новий виріб перевищує базовий за конкурентоспроможністю.
1.5. Розрахунок собівартості виробу.
1.5.1 Калькуляція собівартості.
Розрахунок собівартості виробляється за методикою викладеної в [З], по затвердженому переліку витрат і з урахуванням серійного характеру виробниц-тва.
1.5.1.1 Сировина та матеріали.
Витрати на придбання матеріалів по кожному найменуванню визначаємо виходячи з технічної норми витрати і ціни з урахуванням транспортно-заготівельних витрат.
Результати розрахунку зведені в таблицю 1.6
Таблиця 1.6 Витрати на матеріали
Матеріал Стандарт чи марка Одиниця виміру Норма витрат Ціна за одиницю, грн. Сума, грн
Сталь
Лист Б-ПН-2.00 ГОСТ.
19904-79/ К270-В5-П-10КП
ГОСТ 28250-89
Лист 2,02мх х1м
0,114м2
148
8,35
Лист Б-ПН-1.00 ГОСТ 1 9904-79/ К270-В5-ІІ-10кп ГОСТ 28250-89
Лист
2,02м х х1м
0,118м2
84
4,91
Стрічка 035-ІІ-79НМ Г'ОСТ 10168-75
М
.3
2,75
8,2
Круг 6-вІІ ГОСТ74 17-75 / 45-В-Т ГОСТ 1051-73
М
0,17
24
4,08
Кольорові метали Лист Д16.БТ.3.00 ГОСТ 21631-76 Лист 0,4мх 0,8м 1 4,32 4,32
Лист Д16.БТ.2.00 ГОСТ 21631-76 Лист 0,4мх 0,8м 1 2,80 2,80
Лист АМц.М1 ГОСТ 21631-76 Лист 0,4мх 0,8м 0,1 4,4 0,44
Лист АМц.М2 ГОСТ 21631-76 Лист 0,4мх 0,8м 1 6,68 6,68
АЛ9 ГОСТ 21488-76 Кг 0,210 16,4 3,45
Стрічка ДПРНТ 1,00 МІ ГОСТ 1173-77
м 0,32 3,20 1,03
Пластмаси
Полістірол УПМ-0612Л-06 ГОСТ 28250-89 Кг 0,06 4,6 2,76
Стрижень текстолитовий 1с 18х550. сорт 1 ГОСТ 5385-74 Шт 0,06 18,50 1,11
Дріт
ПЕТВ-2 0.200 ОСТ.160505.001-80 м 26 0,12 3,2
ПЕТВ-2 0.5 ОСТ.160505.001-80 м 11 0,17 1,87
ПЕТВ-2 0.4 ОСТ. 160505. .00.1 -80 м 0,5 0,16 0,08
Дріт монта-жний
МГШВ ТУ 16-505. 473-73 м 4 0,3 1,2
Лакоткань
ЛКМС-105-0,10 ТУ16-90Н37.0012.002
м 0,1
3,00
0,30
Трубка Ф-4Д0.5 ГОСТ 22056-76 м 0,1 0,35 0,035
Припай ПОС-61 ГОСТ 21931-86 кг 0,04 16 0,64
Клей БФ-4 ГОСТ 12 172-76 кг 45 0,005 0.23
Лак УР-231 ТУ6-10863-84 кг 0,05 5,75 0,29
Каніфоль соснова ГОСТ 101 13-84 кг 0,05 1,00 0,05
Спирт етиловий ГОСТІ 8300-72 Л 0,02 8,00 0,16
Усього, гри 56,19
Невраховані матеріали (5%) , грн 2,81
Транспортне заготівельні витрати (5%), грн 2.81
РАЗОМ, грн 61,81
Ціни, визначені по прайс-листам фірми "ЗТЕП" і дійсні на. Грудень 2000 року.
1.5.1.2 Витрати на покупні вироби і напівфабрикати.
Витрати на покупні вироби і напівфабрикати визначені у відповідності зі схемою електричною принциповою і переліком елементів. Розрахунок витрат1 поданій статті робиться аналогічно розрахунку витрат на придбання матеріалів. Даними, для розрахунку є кількість виробів і їхня ціна. Результати зведені в таблицю 1.7.
Таблиця 1.7 Витрати на покупні вироби і напівфабрикати
Виріб Стандарт чи марка Кільк., шт Ціна, гри Сума, грн
Транзистори КТ315Б СБО.336.030 ТУ 4 0,13 0,52
КТ819ГМ аАО.336.030 ТУ 2 1,85 3,70
КТ818ГМ аАО. 336.029 ТУ 2 1,85 3,70
КТ361К СБО.336.031 ТУ 2 0,13 0,26
КТ502Е СБО.390.006

 
 

Цікаве

Загрузка...