WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічний аналіз - Контрольна робота

Економічний аналіз - Контрольна робота

Він показує наскільки ошадливо використовуються матеріали в процесі виробництва, чи немає їхньої перевитрати в порівнянні з встановленими нормами. Якщо коефіцієнт більше 1, то це свідчить про перевитрату матеріальних ресурсів на виробництво продукції, і навпаки, якщо менше 1, то матеріальні ресурси використовувалися більш ошадливо.
Окремі показники матеріалоємності застосовуються для характеристики ефективності використання окремих видів матеріальних ресурсів (сировиноємність, металоємність, паливоємність, енергоємність і ін.), а також для характеристики рівня матеріалоємності окремих виробів.
Питома матеріалоємність може бути обчислена як у вартісному вираженні (відношення вартості всіх спожитих матеріалів на одиницю продукції до її оптової ціни), так і в натуральному або умовно-натуральному вираженні (відношення кількості або маси витрачених матеріальних ресурсів на виробництво одного виду продукції до кількості випущеної продукції цього виду).
Основна увага приділяється вивченню причин зміни питомої витрати сировини на одиницю продукції і пошуку резервів її скорочення. Кількість витрачених матеріальних ресурсів на одиницю продукції може змінитися за рахунок якості матеріалів, заміни одного виду іншим, техніки і технології виробництва, організації матеріально-технічного постачання і виробництва, кваліфікації працівників, зміни норм витрати, відходів і втрат і т.д. Ці причини встановлюються по актах про впровадження заходів, повідомлень про зміну нормативів витрат від упровадження заходів і ін.
Вартість сировини і матеріалів залежить також від їхньої якості, внутрішньогрупової структури, ринків сировини, зростання цін на них у зв'язку з інфляцією, транспортно-заготівельних витрат і ін.
Вплив ефективності використання матеріальних ресурсів на об'єм виробництва продукції можна визначити з різним ступенем деталізації. Чинниками першого рівня є зміна суми використаних матеріальних ресурсів і ефективності їх використання:
ВП = МВ МВІ, ВП = МВ / МЕ,
де МВ - витрати матеріальних ресурсів на виробництва продукції;
МВІ - матеріаловіддача.
Для розрахунку впливу чинників на об'єм випуску продукції за першою моделлю можна застосовувати методи ланцюгових підстановок, абсолютних різниць, відносних різниць, індексні й інтегральний методи, а за другою моделлю - тільки прийом ланцюгової підстановки або інтегральний метод.
Якщо відомо через що змінилася матеріаловіддача (матеріалоємність), неважко підрахувати, як змінився випуск продукції. Для цього необхідно збільшення матеріаловіддачі за рахунок і-го чинника помножити на фактичну суму матеріальних витрат. Зміна об'єму виробництва продукції за рахунок чинників, що визначають матеріалоємність, встановлюється за допомогою прийому ланцюгової підстановки.
Одним з показників ефективності використання матеріальних ресурсів є прибуток на гривню матеріальних витрат. Підвищення його рівня позитивно характеризує роботу підприємства. У процесі аналізу необхідно вивчити динаміку даного показника, виконання плану за його рівнем, провести міжгосподарські порівняння й установити чинники зміни його величини. Для цього можна використовувати наступну факторну модель:
П/МВ = (П/В)х(В/ТП)х(ТП/МВ), або
П/МВ = (П/В)х((В/ТП) (МВ/ТП)), або
П/(ДВхМВ) = (П/В) ((МВхДВ)/В),
де П/МВ - прибуток на гривню матеріальних витрат;
ТП/МВ - матеріаловіддача;
МВ/ТП - матеріалоємність;
МВ ДВ - матеріальні витрати у вартості реалізованої продукції.
Задача 1.
Таблиця 1
Показники План Звіт Виконання Відсоток
Запуск готової продукції в т.ч. по асортименту: 32300 32500 200 0,62%
Виріб А 10140 9890 - 250 - 2,46%
Виріб Б 6650 6780 130 1,95%
Виріб В 11200 11000 -200 - 1,79%
Виріб Г 4310 4830 520 12,06%
Реалізація готової продукції 33100 32800 -300 - 0,91%
1. Виконання плану з випуску продукції: перевиконано на 200 (0,62%);
Виконання плану з обсягу реалізації продукції: не виконано на 300 (0,91%).
Таким чином, план з випуску продукції перевиконано на 0,62%, але не вся продукція була реалізована - не реалізовано 0,91% від плану.
2. Виконання завдань по асортименту відображено в таблиці.
Виріб А: не виконано на 250 (2,46%);
Виріб Б: перевиконано на 130 (1,95%);
Виріб В: не виконано на 200 (1,79%);
Виріб Г: перевиконано на 520 (12,06%).
3. План з випуску продукції перевиконано на 0,62%, але не вся продукція була реалізована - не реалізовано 0,91% від плану. Різниця у відсотках пояснюється: по-перше, наявністю готової продукції на складі (тобто, реалізується не тільки продукція, вироблена в плановому періоді); по-друге, не вся вироблена в плановому періоді продукція реалізується в цьому ж періоді.
4. Вплив факторів: Основні фактори, що впливають на обсяг реалізації продукції - це обсяг виробництва, швидкість реалізації, ціна реалізації. Чим більше обсяг виробництва, швидкість реалізації та ціна реалізації тим більше обсяг реалізації готової продукції.
5. Основний висновок: збалансування обсягу виробництва за всім асортиментом. Пропозиції: 1) забезпечити виконанняплану по всьому асортименту продукції, що випускається; 2) оптимізувати роботу складу та торгових агентів; 3) визначити та використовувати оптимальну ціну реалізації продукції ( у співвідношенні до кількості продажів).
Задача 2.
Таблиця 2
Показники План Звіт Виконання Відсоток
1. Товарна продукція в оптових цінах підприємства (тис. грн.) 16610 16850 240 1,44%
2. Середня кількість ПВП 1400 1365 - 35 - 2,5%
3. В тому числі робітників 1190 1182 - 8 - 0,67%
4. Загальна кількість відроблених робітниками людино-днів (тис.) 362 351 - 11 - 3,03%
5. Загальна кількість відроблених робітниками людино-годин (тис.) 2720 2680 - 40 - 1,47%
1. За товарною продукцією: перевиконано на 240 тис. грн. (1,44%);
За середньою кількістю ПВП: не виконано на 35 чол. (2,5%);
За кількістю робітників: не виконано на 8 чол. (0,67%);
За загальною кількістю відроблених робітниками людино-днів: не виконано на 11 тис. людино-днів (3,03%);
За загальною кількістю відроблених робітниками людино-годин: не виконано на 40 тис. людино-годин (1,47%).
2. Продуктивність праці одного працюючого за рік:
за планом: Пп. рік = 16610/1190 = 13,96 тис. грн.
фактично: Пф. Рік = 16850/1182 = 14,26 тис. грн.
Відсоток виконання плану: 102,14%.
Продуктивність праці одного працюючого за день:
за планом: Пп. день = 16610/362000 = 0,0459 тис. грн. = 45,9 грн.
фактично: Пф. день = 16850/351000 = 0,0480 тис. грн. = 48,0 грн.
Відсоток виконання плану: 104,58%.
Продуктивність праці одного працюючого за годину:
за планом: Пп. год. = 16610/2720 = 6,11 грн.
фактично: Пф. год. = 16850/2680 = 6,29 грн.
Відсоток виконання плану: 102,94%.
Різниці у відсотках пояснюються різним виконанням плану по обсягу товарної продукції, загальній кількості відпрацьованих людино-днів та по загальній кількості відпрацьованих людино-годин.
3. а) Чим більше чисельність робітників, тим більше випускається товарної продукції;
б) Чим більше кількість днів, відроблених одним робітником, тим більше випускається товарної продукції;
в) Чим більше тривалість робочої зміни, тим більше випускається товарної продукції;
г) Чим більше годинна виробітка робітника, тим більше випускається товарної продукції.
4. При збільшенні чисельності робітників на 1 обсяг виробництва може збільшитись на 14,26 тис. грн. на рік.
При збільшенні кількості днів відроблених одним робітником на 1 обсяг виробництва може збільшитись на 48 грн.
При збільшенні тривалості зміни на 1 годину обсяг виробництва може збільшитись на 6,29 грн. за зміну.
При збільшенні годинної виробітки робітника на 1 грн. обсяг виробництва може збільшитись на 2680*7,29 = 19537,2 тис. грн. за рік.

 
 

Цікаве

Загрузка...