WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Міжнародна економічна система та її головні елементи - Курсова робота

Міжнародна економічна система та її головні елементи - Курсова робота

відкритої економіки.
Предметом теорії міжнародної економіки є закономірності формування попиту і пропозицій на товари та фактори виробництва, які знаходяться в міжнародному обігу, і випливаючі з цього висновки для економічної політики країн. В рамках цього предмету міжнародна економіка охоплює не лише перші три ознаки, які були характерні для світового ринку (1) і для світового господарства (2-3), а й три зовсім нові ознаки (4-6). Отже, якщо ознака 1 є характеристикою світового ринку, ознаки 1-3 в сукупності характеризують світове господарство, то ознаки 1-6 разом є характеристиками міжнародної економіки вцілому.
Міжнародна економіка (international economics) - це частина теорії ринкової економіки, яка вивчає закономірності взаємодії господарюючих суб'єктів різної державної приналежності в області міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва і фінансування і формування економічної політики.
ПАРАМЕТРИ І СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Світова економіка - її стріктура, динаміка розвитку та інші характеристики, подібно стану розвитку національних економік, знаходить відображення в різноманітних статистичних показниках.
Перед тим як перейти до них, треба відмітити, що будь-який статистичний довідник починається з показникив, відбиваючих чисельність та якісні характеристики населення. Вивчення населення є предметом цілого сімейства демографічних наук, але для розуміння закономірностей розвитку світового господарства необхідно знати лише деякі з цих показників.
Відмічу, що у 1996 р. на земній кулі проживало 5 млрд 754 млн чоловік, а до 2010 р. ця цифра збільшиться до ?6,8 млрд. Щорічний темп приросту світового населення склал в період 1980 - 1996 рр. 1,6%, і за разрахунками буде мати тенденцію зниження до 1,2% у 2010 р. З загальної кількості жителей паланети 44,7% - жителі міст, інші - представники сільського населення. Середня тривалість життя людей коливається по країнах в границях від 38,5 років в Гвінєє - Бісау до 79,5 років в Японії.
Уявлення о розподіленні населення по регіонах і країнах, а також за тривалістю життя, дають карта 1 та пояснення до карти 1.
Карта 1
Середня тривалість життя населення по країнах світу та регіонах
Тривалість життя, роки
Менш ніж 55 70 - 74
55 - 64 75 і більше
65 - 69 Немає даних
Джерело: [3]
Пояснення до карти 1
Розподілення країн світу за середньою тривалістю життя
Тривалість життя Кількість країн ВНП,
млн дол. Населення, млн ВНП на душу населення, дол.
Менше 55 36 126,885 514 250
55-64 28 604,698 1,432 420
65-69 34 2 304,999 1,129 2,040
70-74 50 3 056,869 1,766 1,730
Від 75 і більше 47 23 395,280 905 25,840
Немає даних 15 17,992 8 2,360
Джерело: [3]
Узагальнюючим показником результатів господарської діяльності або стану економіки є показник обсягу валового внутрішнього продукту (ВВП) і показник динаміки його приросту. Існують різні методики підрахунку ВВП. Візьмемо дані, вираховані по так званому паритету покупецьких здібностей, виміряні в доларах США в цінах одного якогось року (тут 1993 р.). Світовий ВВП склав у 1995р. 31 трлн 479,7 млрд дол., або близько 31,5 трлн дол. Важливо такоє знати, якими темпами роске це показник. Статистика показує, що ВВП (в % до минулого року) збільшувался у 1990 р. на 2,1%, у 1996 р. - на 2,9%, у 1997 р. - на 3,2%, у 1998 р. - на 2,6%, у 1999 р. - на 3,1 і в 2000 р. - на 3,2% (див. діаграму 1).
За середніми показниками темпа росту світового ВВП, природньо, сховані різні темпи росту по країнам і регіонам, враховуючи від'ємні (які показують зменшення обсягу).
Наприклад, в Аргентині, ВВП скорочувався в 90-ті рр. В цілому на 0,3%, а в період з 1990 по 1996 рр. щорічно на 4,4%. В Чилі він збільшився відповідно на 4,1% та 7,2%. Найдинамічніший темп приросту ВВП (7,8%) показали країни АТР, в той час, коли в промислово розвинутих країнах в тому ж самому році він склав 2,8%.
Оскільки чисельність і густота населення в різних країнах значно відрізняється, важливо знати величину ВВП на душу населення.
Вцілому в світі в 1996 р. ця величина склала 5 130 дол., маючи, природньо, великий розкид по країнах (500 дол. в Мозамбікє та 34 480 дол. в Люксембурзі).
Уявлення про такий розкид дає таблиця 2.
Діаграма 1
Темпи приросту світового ВВП
Джерело: [3]
Таблиця 2
Величина ВВП на душу населення (в дол. США)
(розраховані за паритетом покупецьких здібностей)
№№ Країна ВВП,
дол. США №№ Країна ВВП,
дол. США
1 Люксембург 34 480 36 Китай 3 330
2 США 28 020 37 Індонезія 3 310
3 Швейцарія 26 340 38 Казахстан 3 230
4 Японія 23 420 39 Болівія 2 860
5 Австрія 21 650 40 Екв. Гвінея 2 690
6 Франція 21 510 41 Узбекистан 2 450
7 Канада 21 380 42 Шрі-Ланка 2 290
8 Германія 21 110 43 Україна 2 230
9 Великобританія 19 960 44 Вірменія 2 160
10 Італія 19 890 45 Гондурас 2 130
11 Австралія 19 870 46 Туркменістан 2 010
12 Швеція 18 770 47 Кіргізстан 1 970
13 Іспанія 15 290 48 Монголія 1 820
14 Португалія 13 450 49 Грузія 1 810
15 Греція 12 270 50 Нікарагуа 1 760
16 Словенія 12 110 51 Сінегал 1 650
17 Чілі 11 700 52 Того 1 650
18 Чехія 10 870 53 Пакистан 1 600
19 Сауд. Аравія 9 700 54 Індія 1 580
20 Аргентина 9 530 55 В'єтнам 1 570
21 Венесуела 8 130 56 Азербайджан 1 490
22 Уругвай 7 760 57 Молдавія 1 440
23 Словаччина 7 460 58 Бенін 1 230
24 ПАР 7 450 59 Кенія 1 130
25 Угорщина 6 730 60 Ангола 1 030
26 Турція 6 060 61 Уганда 1 030
27 Польша 6 000 62 Бангладеш 1 010
28 Естонія 4 660 63 Нігер 920
29 Румунія 4 580 64 Таджикістан 900
30 Білорусь 4 380 65 Чад 880
31 Болгарія 4 280 66 Нігерія 870
32 Росія 4 190 67 Замбія 860
33 Іорданія 3 570 68 Демокр. Респуб. Конго 790
34 Латвія 3 650 69 Руанда 630
35 Парагвай 3 480 70 Мозамбік 500
Джерело: [3]
Для розуміння характеру еволюції світового господарства важливим є аналіз структури ВВП як за виробництвом, зак і за використанням, а такоє динаміка зміни цієї структури по роках. Уявлення о розподілі світового ВВП дає діаграма 2
Діагрма 2
Галузевий склад світового ВВП, 1996 р. (у %)
Джерело: [3]
В епоху індустріального розвитку ознакою благополучного розвитку вважалось збільшення питома вага промисловості. Починаючи з середини ХХ ст. Ознакою динамічного розвитку стало збільшення питома вагасфери послуг, як матеріального, так і нематеріального характеру. На долю цього сектора на початку століття припадало ?45%, сьогодні - 63%. Збільшення обох секторів супроводжувалось зменшенням долі сільськогосподарського виробництва. Не вважаючи на вражуючі цифри приросту абсолютних обсягів виробництва продовольчої та сільськогосподарської сировини, питома вага сільського господарства зменшився з 18% на початку століття до 5% в кінці його. Сьогодні за питомою вагою аграрного сектора в ВВП роблять висновок про ступінь зрілості національних економік. Максимальну питому вагу цей сектор займає в Африці (30%), а мінімальну - в Північній Америці, Європі та Австралії (6%). З таблиці 3 можна побачити розподілення країн світу за часткою аграрного сектору в ВВП.
Статистика дозволяє також прослідкувати використання ВВП в світі вцілому, розподілення його на приватне і державне споживання, інвестиції і експорт.
В 1995 році приватне споживання склало близько 18,8 трлн дол., державне - близько 4,6 трлн дол.

 
 

Цікаве

Загрузка...