WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз конкуренції на ринку туризму в Україні - Курсова робота

Аналіз конкуренції на ринку туризму в Україні - Курсова робота

гарантує постійні надходження в бюджет, зміцнення вже існуючих міжнародних зв'язків і встановлення нових.
Збільшення оплачуваної відпустки, зростання особистого доходу, підвищення рівня освіти, прагнення до пізнання іншої культури - важливі чинники, що впливають на розвиток світового туристського ринку.
" не дивлячись на політичну і економічну кризу, в туристському секторі наголошується зростання показників туристської діяльності;
" спостерігається велика конкуренція серед регіонів в залученні туристів;
" відбувається активне просування капіталів окремих туристських компаній на іноземні ринки;
" відбувається концентрація товарів і виробництва послуг в туризмі;
" в туризмі активно використовується комп'ютерна техніка. У зв'язку з цим можна намітити основні риси розвитку туризму в майбутнє XXI століття:
o подальше зростання показників міжнародної туристської діяльності;
o постійний вплив економічної і політичної ситуації в світі на туризм;
o визначальними чинниками туризму стануть соціодемографічні зміни, електронна інформація і комунікаційні системи;
o поляризація діяльності туристських операторів, зайнятих як глобальним, так і середнім і малим бізнесом;
одним з найпопулярніших регіонів перебування, мабуть, стане Південна і Південно-Східна Азія.
Туристична галузь, хоч і дуже повільними кроками, починає збільшувати свої показники. Але не можна зупинятися на досягнутому. Саме від того, яким шляхом піде зараз розвиток галузі, залежить все її майбутнє зокрема та майбутнє економіки, а, отже, і життя України в цілому.
Список літератури
1. Закон України "Про туризм" (N 324/95-ВР) від 15.09.1995 р.
2. Указ Президента України "Про підтримку розвитку туризму в Україні ("№127/2001) від 2.03.2001 р.
3. А.П Голіков. Український туризм "Галицькі контракти", №22, травень 2004 р.
4. Д.Прейгер,І.Малярчук "Розвиток іноземного туризму в Україні в контексті розбудови міжнародних транспортних коридорів" // Економіка України", № 6 (червень) 2001 р. , с.20-28
5. В. Цибух. "Конкурентоспроможність української економіки : орієнтири макрополітики в кризових умовах" // "Економіка України" №4 (квітень) 2004 р., с.4 -14
6. В.Цибух "Туризм в Україні" // "Економіст", №6 (June) 2000 р., с.34-35
7. Марина Каплан "Рай в шалаше" // "Комп&ньоН", №44(196) 30 жовтня - 3 листопада 2000 р. , с.62 - 65
8. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання. - К.: Знання України, 2002.
9. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 1999.
10. Бовсуновская А.Я. География туризма: учебное пособие. - Д., 2002.
11. Голіков А.П. Вступ до економічної та соціальної географії: підручник. - К.: Либідь, 1996.
12. Квартальнов В.А. Иностранный туризм. - М.: Финансы и статистика, 1999.
13. Немоляева М.Э., Хадорков Л.Ф. Международный туризм: вчера, сегодня, завтра. - М.: Международные отношения, 1985.
14. Панирян Г.А. Международные экономические отношения: экономика туризма. - М.: Финансы и статистика, 2000.
15. Пузаков Е.П., Честикова В.А. Международный туристический бизнес. - М.: Экспертное бюро-М, 1997.
16. Юрківський В.М. Країни світу: довідник. - К.: Либідь, 1999.
17. Гостиничный и туристический бизнес: учебник. - М.: Тандем, 1998.
18. Економіка зарубіжних країн: підручник / Філіпенко А.С., Вергун В.А та інші. - К.: Либідь, 1996.
Додатки
Аналіз роботи суб'єктів туристичної діяльності України за 2002-03 рік
(за даними форми .№ 1-ТУР)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ СУБ'ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Протягом 2002 року чинними були 5 367 ліцензій на туристичну діяльність.
Звіти за формою № 1-ТУР (к) "Звіт про діяльність туристичної організації" подали 3 909 (72,8 %) суб'єктів туристичної діяльності.
З числа суб'єктів туристичної діяльності, що звітували
- фактично надавали туристичні послуги 3 134 підприємств (58,4 % чинних ліцензій);
- не надавали туристичні послуги (подали звіти з "нульовими" показниками) 775 підприємств (14,4 % чинних ліцензій), в т. ч. 205 підприємств м. Києва, 128 підприємств АР Крим, 70 підприємств м. Севастополя, 45 підприємств Харківської області, 45 підприємств Львівської області, 44 підприємства Одеської області, решта 238 підприємств припадає на інші 21 регіон України.
Не подали звіти 1 458 суб'єктів туристичної діяльності (27,2 % чинних ліцензій). Найбільша їх кількість в м. Києві (446 підприємств), АР Крим (275 підприємств), в областях Одеській (217 підприємств), Дніпропетровській (92 підприємства), Донецькій (71 підприємство), Львівській (65 підприємств), Херсонській (77 підприємств).
2001 р. 2002 р. Темп приросту 2002/2001
Кількість чинних ліцензій, одиниць 4173 5367 + 28,6 %
Кількість підприємств, що надавали послуги, одиниць 2652 3134 + 18,2 %
Всього за 2002 р. суб'єкти туристичної діяльності України обслужили майже 2,0 млн. екскурсантів та 2,3 млн. туристів, в т. ч. за видами туризму:
- іноземних (в'їзних) туристів - 417,7 тис. осіб, (18 % від загального числа);
- зарубіжних (виїзних) туристів - 302,6 тис. осіб, (13 %);
- внутрішніх туристів - 1 млн. 545 тис. осіб, (69 %).
В цілому по Україні за 2002 р. спостерігається зростання основних показників роботи суб'єктів туристичної діяльності у порівнянні до 2001 р.
Назва показника 2001 р. 2002 р. Темп приросту
Кількість суб'єктів туристичної діяльності, що надавали послуги (одиниць) 2 652 3 134 +18,2 %
Всього обслужили туристів (осіб) 2 175 090 2 265 317 +4,2 %
В т. ч.
- іноземних (в'їзних) туристів(осіб) 416 186 417 729
+0,4 %
- внутрішніх туристів (осіб) 1 487 623 1 544 956 +3,9 %
- зарубіжних (виїзних) туристів(осіб) 271 281 302 632 +11,6 %
Кількість екскурсантів (осіб) 1 874 233 1 991 688 +6,3 %
Обсяг наданих послуг (тис. грн.) 1 206 668 1 386 132 +14,9 %
Платежі до бюджету (тис. грн.) 126 787 136 177 +7,4 %
Обсяг послуг в середньому на 1 підприємство (тис.грн.) 455 442 - 2,8 %
Платежі до бюджету в середньому на 1 підприємство (тис.грн.) 48 43 - 9,5 %
Середньооблікова чисельність працівників (осіб) 37'956 39'706 +4,6 %
Обсяг послуг в середньому на 1 працівника (тис. грн.) 31,8 34,5 + 8,5 %
Платежі до бюджету в середньому на 1 працівника (тис. грн.) 3,3 3,4 + 2,5 %
Кількість туроднів обслуговування (одиниць) 14'701'543 14'146'885 - 3,8 %
Середня тривалість подорожі (діб) 6,8 6,2 - 7,8 %
Середня вартість 1 подорожі (путівки) (грн.) 555 612 + 10,3 %
Середня вартість 1 туродня (грн.) 82 99 + 20,4 %

 
 

Цікаве

Загрузка...