WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Система національних рахунків і баланс народного господарства, як моделі макроекономіки - Реферат

Система національних рахунків і баланс народного господарства, як моделі макроекономіки - Реферат

міністерств та відомств, довідки з посольств та експертні оцінки.
До статті "Доходи" (відповідно до міжнародної практики) включають не тільки дані про трудові надходження та виплати, дивіденди з прямих та портфельних інвестицій, проценти на залучений капітал, а також і проценти, що мають бути сплачені у звітному періоді. Таким чином, ідеться не тільки про фактично сплачені проценти, а й про виконання графіка відповідних платежів. Саме вони дають уявлення щодо реальних прибутків та витрат від наданого та залученого капіталу.
Стаття "Трансферти" відображає некомпенсовану передачу Україні матеріальних та фінансових цінностей із-за кордону. У платіжному балансі виокремлюють поточні та капітальні трансферти. Поточні трансферти збільшують рівень доходу та споживання товарів і послуг країни-реципієнта і зменшують дохід та потенційні можливості країни-донора. Поточні трансферти відображають на рахунку поточних операцій та складають за даними банківської звітності, інформації з агентства міжнародної технічної допомоги та ОЕСД.
Рахунок капіталів та фінансових операцій. Цей розділ включає: прямі та портфельні інвестиції, іноземні кредити, капітальні трансферти. Він описує рух капіталу між країнами. Відтік капіталу спричиняє купівля іноземних активів (стаття платежів), а приплив - купівля іноземцями національних активів (стаття надходжень).
Резервні активи. Оскільки валюти більшості країн не використовуються як міжнародні валютні резерви, то ці країни змушені (фінансувати дефіцит платіжного балансу,постачаючи іноземним урядам та центральним банкам власні валютні резерви. Дефіцит платіжного балансу асоціюється з втратою даною країною валютних резервів; активне сальдо - з приростом цих резервів. Коли ми говоримо про пасивне чи активне сальдо платіжного балансу, то фактично маємо на увазі надлишок або дефіцит у офіційному балансі резервів для операцій. Цей баланс охоплює статті рахунку на поточних операціях плюс статті рахунку капіталу. Оскільки платіжний баланс має врівноважуватися, то офіційний баланс резервів для операцій дає нам чисту суму валютних резервів, що переміщуватимуться між центральними банками для фінансування міжнародних операцій. Центральний банк особливо заінтересований у виявленні потоків руху валютних резервів, оскільки вони мають значний вплив на монетарну політику і, зокрема, на пропозицію грошей.
БАЛАНС РИНКУ ПРАЦІ
Баланс ринку праці характеризує рух робочої сили і складається з відповідних балансів ринку праці територій. Реформування економіки, зміна форм власності впливатимуть на вивільнення працівників з галузей економіки і в послідуючі роки.
Збільшиться частка незайнятого населення, яка перебуватиме на обліку в державній службі зайнятості. На початок року вона становила 1413 тис. осіб (відповідно у 1997 р. - 392.2 тис., у 1998 р. - 677.9 тис. осіб). В послідуючі роки збільшиться рівень зареєстрованого безробіття з 4.62% працездатного населення у працездатному віці до 6-7%. Рівень прихованого безробіття значно перевищуватиме його офіційний рівень.
Кількість зареєстрованих безробітних збільшиться з 1265,8 тис. осіб на кінець 1998 року до 1700 тис. чоловік на кінець 1999 року.
Баланс ринку праці є основою для складання Програми зайнятості населення.
Таблиця 2
Баланс ринку праці, тис. осіб
Показник
Роки
1997 звіт
1998 очікуване
1999
прогноз
1. Кількість незайнятих осіб, які перебували на обліку в
державній службі зайнятості - всього
1455.2
2422.4
3300
2. Кількість незайнятих осіб, які перебували на обліку, на початок
року
392.2
677.9
1413
3. Звернулося з питань працевлаштування протягом року -
всього, у тому числі
вивільнені з галузей економіки
звільнені з причин плинності кадрів
випускники навчальних закладів
раніше зайняті в домашньому господарстві
інші категорії незайнятого працездатного населення
1063
259.8
439.9
77.6
66.3
219.4
1744.5
618:8
639.9
133.8
110
242
1887
760
610
150
130
237
4. Працевлаштовано незайнятих громадян
303.5
372.6
450
5. Знято з обліку для самостійного вирішення участі у трудовій діяльності та з інших причин
473.8
636.8
860
6. Кількість незайнятих осіб, які перебували на обліку, на кінець
року
з них - безробітні
677.9
637,1
1413
1265.8
1990
1700
7. Рівень зареєстрованого безробіття (у % до працездатного населення у працездатному віці)
2.33
4.62
6.2
Таблиця 3
Баланс грошових доходів і видатків населення України, (млн. грн)
Роки
Показник
1997
звіт
1998 очікування
1999 прогноз
Доходи
Оплата праці робітників та службовців, включаючи робітників кооперативів та суб'єктів підприємницької діяльності
25478
28500
30400
Грошові доходи від колективних сільськогосподарських підприємств
122
115
120
Надходження виторгу від продажу продуктів сільського господарства
1496
1690
1880
Пенсії та грошова допомога
12374
13200
14330
Стипендії
144
170
180
Доходи від продажу іноземної валюти
6184
8500
10200
Сальдо грошових переказів
115
175
190
Інші доходи
4156
4700
5100
Всього грошових доходів;
50069
57050
62400
Видатки і заощадження
Купівля товарів і оплата послуг - усього,
у тому числі у всіх торгових системах і сільськогосподарських підприємствах
оплата послуг та інші витрати
31876
21275 10601
35700
24770 10930
38280
25480 12800
Обов'язкові платежі та добровільні внески
5223
7000
7800
Приріст заощаджені, у вкладах та придбання іноземної валюти
2585
2100
2760
Видатки населення на придбання іноземної валюти
7757
10600
11000
Інші видатки
491
850
960
Всього грошових видатків і заощаджень
47932
56250
60800
Перевищення доходів над видатками (+) або видатків над доходами (-)
+2137
+800
+1600
Використана література
1. Грощі та кредит: Підручник/За ред. Професора Б.С.Івасіва.-К.: КНЕУ, 1999.-404 с.
2. Пруссова Л.Г. Экономика. Тренинг курс. Учебно-методическое пособие-К.: ТОВ "УВПК"ЕксОб", 1999.-632с.
3. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки. - Львів: "Українські технології", 1999. - 640 с.
4. Дідівська Л., Головко Л. Державне регулювання економіки. - К.: Знання-Прес, 2000. - 209 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...