WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Система національних рахунків і баланс народного господарства, як моделі макроекономіки - Реферат

Система національних рахунків і баланс народного господарства, як моделі макроекономіки - Реферат

з інших країн за певний період (квартал, рік). Якщо надходження з-поза кордону перевищують платежі, то баланс буде активним, а за перевищення платежів над надходженнями - пасивним. За активного сальдо платіжного балансу збільшуються надходження іноземної валюти в країну, зростають валютні резерви держави. Пасивне сальдо призводить до відтоку іноземної валюти з країни і зменшення валютних резервів.
Стан платіжного балансу країни визначається її економічним потенціалом, особливостями структури економіки, участю економічних агентів країни в міжнародній кооперації, зв'язками зі світовим ринком позичкових капіталів, станом державного регулювання економіки й зовнішньоекономічних відносин. Тому платіжний баланс, точно відображуючи економічний стан країни, широко використовується для прогнозування й макроекономічного регулювання.
Складання платіжного балансу, розробка методологічної та методичної бази для його аналізу та прогнозування, а також опрацювання економічних способів впливу держави на стан платіжного балансу покладено на Національний банк України.
За формою платіжний баланс є зведеним статистичним звітом за певний період, в якому відображено всі реальні економічні стосунки між резидентами й нерезидентами держави. Він свідчить про результати експортно-імпортних операцій зтоварами, послугами і капіталом; трансфертних операцій; про стан валютних коштів; про факти зміни прав власності; про різні вимоги й зобов'язання; накопичення або витрату валютних резервів тощо.
Для складання платіжного балансу використовується широке коло інформаційних джерел та експертних оцінок на базі застосування сучасної електронної обчислювальної техніки і нових інформаційних технологій за такими основними напрямками:
- розробка інтегрованої інформаційної системи статистичної інформації з платіжного балансу;
- застосування системи контролю за вірогідністю даних стосовно зовнішньоекономічної діяльності держав, а також коректного відображення у звітності курсових співвідношень основних валют у розрахунках;
- визначення методичних питань щодо належного відображення зовнішнього боргу, удосконалення інформаційних потоків про міжнародні кредитні угоди;
- методичне обгрунтування й відповідне використання експертних оцінок і розрахунків, даних спеціальних обстежень для характеристики окремих позицій платіжного балансу;
- методологічне опрацювання питань проведення систематичного аналізу і прогнозування платіжного балансу відповідно до стандартів Міжнародного валютного фонду, адаптація вихідних даних та запровадження аналітичних розробок.
Платіжний баланс базується на принципах бухгалтерського обліку: кожна економічна операція має подвійний запис- на кредит за однією статтею та на дебет за іншою. Це правило ще раз підтверджує те, що більшість економічних операцій за своєю суттю є обміном економічними цінностями. У разі, коли має місце безоплатне передавання економічних цінностей (товарів, послуг або фінансових активів), для відображення цієї операції подвійним записом запроваджується особлива стаття "трансферти" - спеціально для обліку операцій, проведених на безоплатній основі.
Отже, сума кредитових проводок має збігатись із сумою дебетових, а загальне сальдо завжди має дорівнювати нулю. Але практично досягти такого балансу просто неможливо. Розбіжності між сумами кредитових та дебетових проводок називаються "чистими помилками та упущеннями" й відображаються у відповідній балансуючій статті (табл. 1).
У більшості країн платіжні баланси розробляються за схемою, яку рекомендовано Міжнародним валютним фондом. За характером операцій платіжні баланси включають такі розділи: рахунок поточних операцій; рахунок капіталів та фінансових операцій; резервні активи.
У платіжному балансі зі знаком "плюс" відображається експорт товарів та послуг, одержані доходи та трансферти, зменшення фінансових активів, збільшення зобов'язань; зі знаком "мінус" - імпорт товарів і послуг, сплачені доходи та трансферти, збільшення фінансових активів, зменшення зобов'язань.
Таблиця 1
ДИНАМІКА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ (млн дол. США)
Статті
1994
1995
1996
РАХУНОК ПОТОЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
БАЛАНС ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
ТОВАРИ (сальдо)
Експорт товарів
Імпорт токарів
БАЛАНС ПОСЛУГ
Експорт послуг
Імпорт послуг
ДОХОДИ (сальдо)
Надходження
Виплати
ПОТОЧНІ ТРАНСФЕРТИ (сальдо)
Надходження
Виплати
РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ 3 КАПІТАЛОМ ТА
ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ 3 КАПІТАЛОМ
Капітальні трансферти
ФІНАНСОВИЙ РАХУНОК
ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ
в Україну
з України
ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
Зарубіжні цінні напери
Вітчизняні цінні папери
ІНШІ ІНВЕСТИЦІЇ
Активи
Пасиви
Середньострокові та довгострокові кредити
одержані
погашені (графік)
Інший короткостроковий капітал
РЕЗЕРВНІ АКТИВИ
Помилки та упущення
БАЛАНС
-1163
-1366
-2575
13894
-16469
1209
2747
-1538
-344
56
-400
547
583
-36
735
97
97
638
159
-8
1033
-3026
4059
21
1586
-1565
4038
-546
428
0
-1152
-1190
-2702
14244
-16946
1512
2846
-1334
-434
247
-681
472
557
-85
878
6
6
872
267
-10
-12
16
1099
-1574
2673
3506
4561
-1055
-833
-488
274
0
-1185
-1122
-4296
15547
-19843
3174
4799
-1625
-572
103
-675
509
619
-110
946
5
5
941
521
5
-1
199
1090
-821
1911
1140
1951
-811
771
-873
239
0
Поточні операції. Баланс поточних операцій включає такі статті: баланс товарів та послуг (торговельний баланс), чисті доходи, поточні трансферти. Рахунок поточних операцій є важливою частиною платіжного балансу, оскільки він забезпечує інформацію про стан попиту на імпорт та експорт, що суттєво може впливати на обмінний валютний курс. Крім того, цей розділ балансу забезпечує інформацію про те, що станеться з правом країни на іноземне майно у довгостроковому періоді.
Зміст кожної позиції у платіжному балансі потребує спеціального розгляду. Торговельний баланс розраховується на підставі даних митної статистики, оскільки вона повніше відображає експортно-імпортні потоки, враховуючи і дрібний опт.
Для складання статті "Послуги" використовуються дані банківської звітності, Міністерства статистики, додаткова інформація від окремих

 
 

Цікаве

Загрузка...