WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Хронометраж виробничої операції - поняття та зміст роботи - Реферат

Хронометраж виробничої операції - поняття та зміст роботи - Реферат


Реферат з економіки праці
на тему:
Хронометраж виробничої операції - поняття та зміст роботи
План
1. Виробнича операція поняття та класифікація
2. Хронометраж як метод дослідження виробничих операцій
1. Виробнича операція поняття та класифікація
Під час нормування праці виробничий процес поділяється на операції та їх елементи. Виробнича операція - це частина виробничого процесу, що виконується стосовно певного предмета праці одним робітником або групою робітників на одному робочому місці. Елементами операції є: установка, технологічний і допоміжний переходи, позиція. Установка - це одноразове закріплення оброблюваної заготовки або деталі. Позиція характеризується фіксованим положенням предмета праці, де він підлягає технологічному впливу устаткування. Перехід - це частина операції, що характеризується незмінністю установки та позиції, режиму роботи устаткування та інструменту.
Під час виконання виробничої операції працівник застосовує певні трудові прийоми, дії, рухи.
Трудовий рух - це одноразове переміщення робочого органу людини - руки, ноги, корпуса тощо (наприклад, протягнути руку до інструмента, взяти інструмент).
Трудова дія - сукупність трудових рухів, що виконуються без перерви одним або кількома робочими органами людини за незмінних предметів і засобів праці (наприклад, взяти деталь).
Трудовий прийом - сукупність трудових дій, що виконуються за незмінних предметів і засобів праці і становлять технологічно завершену частину операції (наприклад, установка заготовки в пристосування).
Отже, сукупність прийомів, об'єднаних з урахуванням технологічної послідовності або спільності факторів, що впливають на час виконання завдання (наприклад, установка деталі в пристосування і зняття її після оброблення), утворюють комплекс трудових прийомів.{1.С.-15}
Залежно від особливостей виробництва об'єктами нормування можуть бути: обсяг роботи за певний період - годину, зміну, місяць (наприклад, на видобувних та апаратурних процесах, допо міжних роботах на промислових підприємствах); зона обслуговування (для багатоверстатників у текстильній промисловості, на обробних процесах з багатоверстатним обслуговуванням у машинобудуванні); чисельність персоналу (обслуговування потужних технологічних, енергетичних, транспортних систем тощо).
Для розрахунку норм праці потрібна чітка класифікація затрат часу.
Класифікацію затрат часу можна здійснювати щодо працівника, роботи устаткування, тривалості виробничого процесу.
Структура змінного робочого часу (Т3 р) являє собою співвідношення часу роботи та часу перерв, або нормованого і ненормо-ваного робочого часу. Час роботи (Тр) - це час, протягом якого працівник здійснює трудовий процес на своєму робочому місці протягом зміни. Він складається із часу продуктивної роботи (Тп р) і часу непродуктивної роботи (Тр н).
До непродуктивної роботи належить усунення або виправлення браку, що виник з вини самого працівника, виконання роботи для власних потреб тощо.
Продуктивна робота характеризується виконанням обов'язків, передбачених регламентом (прямих і суміщуваних). Вона включає підготовчо-завершальну та оперативну роботу й обслуговування робочого місця.
Під час підготовчо-завершальної роботи виконуються певні завдання на початку та наприкінці зміни, такі як одержання змінного завдання та нарядів; ознайомлення із завданням, виробничий інструктаж, одержання і повернення робочих креслень, технологічних карт, інструментів, пристроїв; одержання, огляд і здавання матеріалів, заготовок, деталей і вузлів; налагоджування обладнання, установлення пристроїв та інструментів на початку зміни та зняття їх наприкінці зміни; випробування обладнання та оброблення пробних деталей; здавання готової продукції або роботи.
Оперативна робота - це безпосереднє виконання змінного завдання. Час, витрачений на неї (Топ), складається з часу виконання основних прийомів (Т0) і допоміжних (Тд).
Виконуючи основні прийоми (основний час), працівник здійснює перетворення предметів праці.
Допоміжні прийоми (допоміжний час) полягають у таких діях: працівник установлює предмет праці на верстат або стіл для оброблення, знімає його звідти; управляє обладнанням та здійснює переходи, пов'язані з виконанням завдання; вимірює предмети праці тощо. .{3.С.-22}
Час обслуговування робочого місця (Тоб) складається з часу організаційного обслуговування (Торг) та часу технічного обслуговування (Ттех). Час організаційного обслуговування використовується для огляду робочого місця та його впорядкування, розкладання інструменту на початку зміни та прибирання наприкінці її, чищення та змащування обладнання.
Час технічного обслуговування використовується на догляд обладнання у процесі виконання певної конкретної роботи, зокрема налагодження обладнання, заміна зношеного інструменту тощо.
2. Хронометраж як метод дослідження виробничих операцій
Необхідні затрати робочого часу на виконання окремих елементів операцій визначають за допомогою хронометражу вивчення і вимірювання окремих елементів операції, що циклічно повторюються. Для фіксації відтинків часу використовують секундоміри, хроноскопи, кінокамери, відеомаг-нітофони, осцилографи, що забезпечують точність вимірів 0,1 с і навіть 0,05 с (останні три види апаратури).
Хронометраж використовується не тільки для нормування праці, він може стати у пригоді при вдосконаленні процесу праці, вивченні передових прийомів І методів праці, при перевірці чинних норм праці та виявленні причин їх невиконання окремими робітниками, при визна-ченні необхідної чисельності бригади та раціонального розподілу обсягу робіт між її членами. Результати спостереження найчастіше записуються цифрами, хоч інколи разом з цим способом застосовується індексний і графічний способи
запису. .{6.С-115}
Точність вимірів робочого часу приймається залежно від тривалості елементів операції, що вивчається. Якщо ця тривалість не перевищує 10 с, то приймається точність до 0,1 с, коли ж вона більша за 10 с, то точність може бути до 95 с.
Спостереження рекомендується починати приблизно після години від початку зміни. На початку робочого дня людина не одразу знаходить свою найкращу форму, пересічно годину триває період "впрацьовування" поступового виходу на рівень нормальної для цієї людини продуктивності праці. Бажано виміри зробити і невдовзі перед закінченням робочого дня, щоб мати уявлення про працездатність робітника протягом зміни.
Хронометражне спостереження проводять у чотири етапи: а) підготовка до спостереження; б) його проведення; в)обробка результатів спостереження; г) їх аналіз.
Підготовка до проведення спостереження починається з вибору об'єкта спостереження, який залежить від його мети. Якщо метою спостереження є нормування праці, то за об'єкт треба обирати робітника або бригаду, результати роботи яких (рівень виконання норм виробітку, продуктивність праці) знаходяться між пересічними для групи робітників (бригад),які виконують цю операцію, і найкращими результатами. Зрозуміло, при вивченні передових прийомів і методів праці за об'єкт спостереження обирається
найкращий робітник, а коли метою спостереження є виявлення причин невиконання норм, об'єктами хронометражу будуть відстаючі робітники.
При проведенні хронометражу з метою нормування праці необхідна попередня підготовка робочого місця, на якому проводиться спостереження. Під час неї фактичний стан устаткування, інструменту, джерел енергії, організації та обслуговування (забезпечення всім необхідним) робочого місця аналізується, порівнюється зі стандартами, технічними та організаційними умовами, положеннями, вимогами/ Наприклад, потужність устаткування повинна бути на рівні проектної, місце має бути забезпечене потрібним інструментом у повній номенклатурі тощо. Потреба у такій підготовці пояснюється тим, що норма праці повинна розроблятися лише за найраціональніших організаційно-технічних умов. В усіх інших випадках спеціальна підго-товка робочого місця перед спостереженням не потрібна, бо саме його організація та обслуговування, наявність якихось особливостей можуть бути причиною високої або низької продуктивності праці.
Основним документом хронометражу є хронокарта. На її лицьовому боці досить докладно записуються дані про робітника (об'єкт спостереження) його прізвище, спеціальність, загальний

 
 

Цікаве

Загрузка...