WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз і контроль за випуском та реалізацією продукції (на прикладі ПФ “Натурмолпродукт" - Курсова робота

Аналіз і контроль за випуском та реалізацією продукції (на прикладі ПФ “Натурмолпродукт" - Курсова робота

правильність відображення в обліку розкрадань запасів, правильність розрахунку збитків від розкрадань та своєчасність відшкодування завданого збитку. При цьому перевірці підлягають бухгалтерські записи по дебету субрахунка 947 "Нестачі і витрати від псування цінностей" (журнал 5) та на позабалансовому рахунку 072 "Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей".
Наступник станом аудиту є перевірка надходження продукції. Згідно з П9С)БО 9 "Запаси", в момент надходження запаси повинні бути уціненні за первинного вартістю. Аудитор перевіряє правильність визначення підприємством первинної вартості запасів, залежно від джерел їх отримання.
Аналітичний облік руху продукції ведеться бухгалтерією в кількісному і вартісному виразі. Аудитор повинен перевірити своєчасність і правильність документального оформлення продукції документами типової форми. При перевірці вибуття продукції аудитор може провести взаємну звірку видаткових документів підприємства з рахунками та інформацією покупців. Аудитор з'ясовує відповідність назви, сорту, якості, ціни проданої продукції з аналогічними показниками, вказаними в документах покупця.
Підприємство повинно дотримуватись для всіх одиниць обліку продукції лише одного методу для визначення собівартості продукції, що списується. Аудитор з'ясовує, який метод або методи регламентуються обліковою політикою підприємства і чи дотримується воно обраного методу.
Із наведених схем (див. схеми 3.1.; 3.2.) видно, що особливість аудиту готової продукції полягає в наступному.
У фінансовій звітності готова продукція відображається за найменшою із двох оцінок: або за первинною вартістю (фактична виробнича собівартість), або за чистою вартістю реалізації.
Аудитор повинен дослідити можливі випадки перевитрат сировини і матеріалів. Такі порушення можуть бути пов'язані з незаконним списанням матеріалів і сировини на виробництво, застосуванням завищених норм їх витрат, за рахунок чого можуть утворюватися записи сировини і матеріалів, як і в подальшого му будуть використані для виготовлення неврахованої продукції. Для цього застосовується контрольний запуск - прийом аудиту, який відображає фактичні витрати матеріальних цінностей на випуск продукції. Контрольний запуск здійснюють спеціалісти підприємства. Ця процедура оформлюється актом, в якому вказується кількість витрачених матеріальних цінностей їх якість, обладнання, режим його роботи в процесі запуску, кількість і якість готової продукції, відходи. Результати контрольного запуску розповсюджуються на кількість виробленої готової продукції за відповідний період за ними аудитор визначає достовірність списання матеріальних цінностей на виробництво.
Для того, щоб віднайти випуск неврахованої продукції, аудитор повенне зіставити кількість оприбуткованої продукції по документах складу (відомостях про передачу продукції на склад, рапортах про виготовлення продукції) з кількістю продукції, за виготовлення якої нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва (наряди, рапорти, маршрутні листи), кількістю матеріалів, витрачених на пакування продукції списаної тари (відповідні первинні витратні документи).
Аудитор ретельно перевіряє облік накладних на відпуск готової продукції, порядок їх видачі, для чого проводить взаємну перевірку з даними оплати рахунків покупців (журнал 3, відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями і замовниками, відомість аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами, відомість аналітичного обліку виданих та отриманих векселів).
Протягом місяці рух готової продукції, як правило, відображається за плановою собівартість або за відпускними цінами (обліковими) цінами. Тому аудитор повинне ретельно перевірити правильність визначення різниці між фактичною виробленою собівартістю і плановою собівартістю або обліковими цінами та відображенню цих відхилень в бухгалтерському обліку (якщо фактична виробнича собівартість вища планової (облікової ціни), то рахунок 26 "Готова продукція" дебетується на суму відхилень, якщо навпаки - фактична виробнича собівартість зменшується методом "сторно".
Крім того, аудитор повинен перевірити, що у випадку, коли готова продукція відвантажувалася за плановою собівартістю (обліковою ціною), меншою за фактичну собівартість, то собівартість реалізованої продукції збільшена на суму відхилень, в протилежному - зменшена методом сторно.
Суми витрат підприємств, пов'язаних з реалізацією готової продукції, відображаються на рахунку 90 "Собівартість реалізації", який має такі субрахунки:
- 901 "Собівартість реалізованої готової продукції";
- 902 "Собівартість реалізованих товарів";
- 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг"
Аудитор по винен перевірити, а при необхідності самостійноздійснити розрахунок фактичної собівартості відвантаженої та реалізованої продукції. Але слід враховувати. Що на більшості підприємств розрахунок фактичної собівартості відвантаженої та реалізованої готової продукції здійснюється з використанням середнього відсотка.
Але на підприємствах з великою номенклатурою продукції поточний облік руху готової продукції за кожним її найменуванням повинне здійснюватися за твердими обліковими цінами - відпускними, оптовими, роздрібними, плановими, договірними тощо. При цьому в кінці місяця окремо визначаються відхилення фактичної собівартості від вартості її за обліковими цінами, які відображаються у бухгалтерському обліку.
Після введення в дію змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (з 01.07.97) фактична собівартість реалізованої готової продукції має розраховуватись методом нарахування. За цим методом здійснюють розрахунки:
Св = (Фзал + Фпов + Фвип) : (Озал + Опов + Овип) . 100%, де
Св - питома вага фактичної собівартості у вартості готової продукції за обліковим цінами;
Фзал - сума залишку продукції на складі на початок місяці за фактичною собівартістю;
Фпов - фактична собівартість повернутої продукції від покупців, яка розраховується окремо;
Фвип - вартість випуску продукції за місяць за фактичною собівартістю;
Озал - сума залишку готової продукції на складі на початок місяця за обліковими цінами.
Опов - повернута готова продукція від покупців за обліковими цінами;
Овип - вартість випуску продукції за місяць за обліковими цінами.
Для обліку доходів" (виручки) від реалізації передбачено рахунок 70 "Доходи від реалізації і зокрема субрахунок 701 "Дохід від реалізації готової продукції".
Одним із важливих етапів перевірки є перевірка повноти відображення виручки, одержаної від реалізації продукції. Для цього з даними синтетичного обліку зіставляють дані первинних документів, що свідчать про відвантаження продукції. Аудитор повинне звірити заборгованість покупцям за одержаними авансами з аналітичними даними про відвантаження продукції.
Окремим об'єктом перевірки є встановлення правильності формування витрат, пов'язаних з реалізацією продукції, та їх розподіл між реалізованою та нереалізованою продукцією. Склад таких витрат формується відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
Особливо уважно слід перевірити правильність нарахування та сплати податку на додану вартість, порядок якого регулюється Законом України "Про

 
 

Цікаве

Загрузка...