WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз і контроль за випуском та реалізацією продукції (на прикладі ПФ “Натурмолпродукт" - Курсова робота

Аналіз і контроль за випуском та реалізацією продукції (на прикладі ПФ “Натурмолпродукт" - Курсова робота

реалізація молочних виробів;
- закупівля та реалізація сільськогосподарської та тваринницької продукції;
- переробка сільськогосподарської і тваринницької продукції, в тому числі виготовлення продуктів харчування (переробка молока);
- торгівельна діяльність (оптова, роздрібна, постачальницька, закупівельно-збутова);
- торгівельна діяльність у сфері роздрібної та оптової торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих товарів;
- посередницька діяльність та проведення бартерних операцій;
- інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.
Основними видами продукції, що виробляються в даний час на підприємстві:
- кисломолочні сири;
- вершкове масло в асортименті;
- творог знежирений для подальшої переробки;
- фасування в вакуумних упаковках та картонних коробках.
Господарська діяльність підприємства, відносини з юридичними особами та громадянами здійснюється на договірній основі. Фірма планує свою діяльність і перспективи розвитку, виходячи з попиту на готову продукцію та послуги по переробці молока. Основу планів складають договори з споживачами готової продукції, що виробляється. Фірма формує ціни на продукцію самостійно, згідно калькуляцій, а у випадках, передбачених законодавством - встановлює відповідно до державних цін. Оптова ціна формується виходячи з собівартості продукції, прибутку та податку на додану вартість, причому рівень прибутку може коливатись, в залежності від попиту на продукцію, що виробляється. Таке формування ціни забезпечує більш швидку реалізацію готової продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Основною сировиною для виробництва є молоко, закупка, якого проводиться по районах Чернівецької області як у населення, так і в сільськогосподарських товаровиробниках.
Продукція, що виробляється реалізується в Чернівецькій області та за її межами.
Динаміка основних показників діяльності ПФ "Натурмолпродукт" показано в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1.
Динаміка основних показників діяльності ПФ "Натурмолпродукт"
Показники 2001 2002 2003
Виробництво продукції 2279,1 1174,2 1516,9
Дохід від реалізації продукції 1917,4 1189,7 1527,2
Продовження таблиці 2.1.
Собівартість реалізованої продукції 2007,6 1058,7 1619,1
Витрати 53,8 132,5 784,7
Прибуток (збиток) (144,0) (0,8) (100,0)
Коефіцієнт загальної ліквідності 0,35 0,26 0,24
Показник абсолютної ліквідності 0,00 0,00 0,00
З наведеної таблиці бачимо, що підприємство "Натурмолпродукт" за 2001-2003 роки отримує збитки в результаті господарської діяльності. Як бачимо, витрати на виробництво продукції значно переважають заходи від її реалізації. Таким чином, можна сказати, що продукція є нерентабельною. Показники ліквідності показують, що платоспроможність підприємства, тобто здатність підприємства вчасно розрахуватись зі своїми боргами дуже низька, зокрема показники абсолютної ліквідності за всі роки становлять 0,00, в той час, коли нормальною вважається ситуація на підприємстві, коли коефіцієнт загальної ліквідності не менший 2,5, а показник абсолютної ліквідності - не менше 0,5.
Можна зробити висновок, що підприємство не здатне покрити свої зобов'язання. Тому завданням даного дослідження є встановлення причин збиткової діяльності підприємства, за рахунок випуску яких видів продукції підприємство може отримати більший прибуток, випуск яких видів є нерентабельним.
2.2.Облікова політика на ПФ "Натурармолпродукт"
Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" (ст. 8) підприємством надано право самостійно визначити облікову політику з урахуванням вимог Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Метою облікової політики є створення інформаційної системи, яка обслуговує керівництво підприємства на певний відрізок часу х врахуванням діючого законодавства та інших факторів.
Облікова політика затверджується керівництвом підприємства в наказі. Для складання фінансової звітності відповідно до чинних нормативних актів та подання її користувачам, керівництво підприємства обирає принципи, методи і процедури обліку таким чином, щоб достовірно відобразити фінансовий стан і результати діяльності підприємства.
Отже, під обліковою політикою розуміють сукупність способів ведення бухгалтерського обліку, прийняту підприємством.
На ПФ "Натурармолпродукт" наказом про облікову політику запроваджено таку номенклатуру справ в цілому по підприємству:
- Постанови уряду, накази Мінфіну, інструкції та інші методичні вказівки по веденню бухгалтерського обліку;
- Річний бухгалтерський звіт з додатковими;
- Звіти про сплату податків;
- Книги реєстрації: прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, платіжних доручень;
- Касова книга;
- Головна книга;
- Особові рахунки працівників підприємства з оплати праці та інші примірники довідок про доходи працівників;
- Листи тимчасової непрацездатності, звіти по соціальних платежах та медичному страхуванню;
- Договори (на оренду, охорону, матеріальну відповідальність, на закупку сировини та з іншими постачальниками, на торгівлю готової продукції, інші);
- Передові договори з працівниками підприємства;
- Матеріали інвентаризацій;
- Акти документальних перевірок;
- Інші документи.
Фінансова та статистична звітність, згідно з обліковою політикою, подається в такі терміни:
* Баланс підприємства та звіт про фінансові результати:
а) квартальний - до 25 числа наступного за звітним періодом місяця;
б) річний - до 20 лютого наступного за звітним року.
* Звіт про рух грошових коштів:
а) річний - до 20 лютого наступного за звітним року.
Відповідальність за своєчасне складання фінансової звітності покладено на головного бухгалтера.
Підставою для проведення будь-якого бухгалтерського запису є первинний або складений на основі первинних документів зведений документ, який підтверджує здійснення господарської операції.
Усі первинні документи, які підтверджують фактиздійснення господарських операцій подають до бухгалтерію у відповідні терміни, зокрема:
1) надходження на витрачання грошових коштів - у день здійснення операції;
2) надходження та вибуття матеріальних цінностей, сировини та матеріалів, готової продукції, товарів - в день здійснення операції.
3) Товарні звіти - щоденно;
4) Касові звіти - щоденно;
5) Суми, які видані під звіт - на слідуючий день;
6) Банківські документи - щоденно передаються в бухгалтерію.
Підприємство застосовує план рахунків бухгалтерського обліку та інструкцію щодо його застосування. Із загального переліку першого та другого порядків з метою максимального та адекватного відображення майнового та фінансового стану підприємства в обліковому процесі використовують відповідні та необхідні рахунки.
На ПФ "Натурмолпродукт" дотримуються таких методичних принципів бухгалтерського обліку:
1. До кінця поточного року амортизацію основних засобів проводити за нормами і методами передбаченими податковим законодавством. Починаючи з 01.01.2001 року амортизацію основних засобів і нематеріальних активів нараховувати прямолінійним методом. Переоцінку основних засобів проводити у разі суттєвого відхилення

 
 

Цікаве

Загрузка...