WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз і контроль за випуском та реалізацією продукції (на прикладі ПФ “Натурмолпродукт" - Курсова робота

Аналіз і контроль за випуском та реалізацією продукції (на прикладі ПФ “Натурмолпродукт" - Курсова робота

провести аналіз та контроль на підприємстві, зробити правильні висновки за результатами аналізу.
Перш за все, необхідно звернути увагу на Закони України, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які регламентують організацію ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. Нормативні документи, їх короткий зміст та можливість використання в аналізі, контролі та аудиті наведено в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1.
Економіко-правовий аналіз чинної нормативної бази аналізу, контролю та аудиту.
№ п/п Нормативний документ (назва, коли і ким затверджений) Короткий зміст Використання в аналізі, контролі, аудиті
1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" із змінами і доповненнями внесеними законом України від 11 травня 2000 р. № 1707-ІІІ від 8 червня 2000 р. № 1807-ІІІ від 22 червня 2000 р. " 1829-ІІІ. Закон визначає правові засади регулювання організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні Використовується при проведенні аудиту достовірності фінансової звітності, правильності визначення фінансових результатів господарської діяльності підприємства та ін.
2. Закон України "Про аудиторську діяльність" Цей Закон визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні. Використовується при проведенні аудиту на підприємствах, при створенні незалежного фінансового контролю
3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. Наводиться перелік рахунків бухгалтерського обліку із поділом їх на класи і субрахунки. Використовується при проведенні контролю і аудиту всіх господарських операцій підприємства
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 312 березня 1999 р. № 87 Цим Положенням (стандартом) визначається мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття і елементів. Використовують для проведення контролю і аудиту фінансової звітності, правильності визначення результатів діяльності підприємства
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2000 р. № 131, від 30.11.2000 р. № 304. Цим Положенням (стандартом) визначається зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей. Використовують при аудиті і контролі результатів діяльності підприємства, фінансової звітності, окремих операцій, зокрема операцій з готовою продукцією.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 24.02.2000 р. №37 від 14.06.2000 р. №131, від 30.11.2000 р. №304. Цим Положенням (стандартом) визначається зміст і форма звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей. Застосовують при аудиті і контролі фінансової звітності, окремих операцій, правильності визначення результатів діяльності. Правильності відображення результату від реалізації продукції.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджений наказом Міністерства України від 20 жовтня 1999 р. № 246. Ци м Положенням (стандартом) визначається методологічні засади формування інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності. Використовують при аудиті і контролі правильності ведення обліку товарів, готової продукції, інших запасів, і відображення результатів операцій з запасами в обліку.
8. Положення (стандарт) 15 "Дохід", затверджений наказом Мінфіну України від 29 листопада 1999 р. № 290. Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в обліку інформації про доходи підприємства та розкриття її у фінансовій звітності. Застосовують при проведенні перевірки достовірностей обліку доходів, фінансових результатів діяльності підприємства доходів від реалізації продукції, ін.
9. Положення (стандарт) 16 "Витрат", затверджений наказом Мінфіну України від 31 грудня 1999 р. № 318. Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в обліку інформації про витрати та її розкриття у звітності. Використовують при аудиті результатів діяльності, фінансової звітності, формування витрат, пов'язаних з виробництвом продукції
Також для аналізу діяльності підприємства можливе використання спеціальної літератури з питань аналізу, контролю і аудиту (Таблиця 1.2.)
Таблиця 1.2.
Спеціальна література з питань аналізу, контролю, аудиту
№ п/п Джерело Короткий зміст Використання для удосконалення аналізу
і аудиту
1. Крам лик М.І. Бухгалтерський облік та звітність в Україні: збірник нормативно-правових актів. Наведено Закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази та інструкції Мінфіну і НБУ, інших міністерств і відомств, які регулюють питання бухгалтерського обліку. Використовується в якості джерела нормативної бази при проведенні аналізу, контролю, аудиту.
2. Манів З.О., Луцький І.М., Економіка підприємства: Навч.посіб.-К.: Знання, 2004. -580 с. У посібнику викладено теоретичні і практичні основи формування і розвитку економіки підприємства. Показано шляхи і напрямки подальшого розвитку економіки. Використовується для аналізу діяльності підприємства, зокрема - при аналізі виробництва і реалізації продукції.
3. Савченко В.Я. Аудит: Навч. посібник. -К.: КНТЕХ, 2002
- 322с. У посібнику викладено теоретичні і методичні засади аудиторської діяльності на основі національних та міжнародних стандартів аудиту. Використовується при проведенні аудиту господарської діяльності підприємства - а саме, готової продукції та її реалізації.
4. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільїна С.Б., Бра дул О.М. Організація і методика проведення аудиту: навчально-практ. посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004, - 624с. У посібнику викладені теоретичні і практичні аспекти організації проведення аудиту. Використовують при аудиті продукції і її реалізації, правильності відображення цих операцій у обліку.
З наведених таблиць видно, що для проведення аудиту і аналізу діяльності підприємства існує широкий вибір як нормативної бази, так і спеціальної літератури,що удосконалює організацію проведення аудиторської перевірки і аналізу на підприємстві.
2.1. Мета, завдання та основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства.
Приватна фірма "Натурмолпродукт" створена на основі приватної власності на спільній частковій власності громадян України - засновників.
Діяльність приватно фірми регламентується Законами України: "Про власність", "Про підприємництво". "Про господарські товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншим чинним законодавством та установчими документами.
Приватну фірму "Натурмолпродукт" було створено з метою розширення виробництва товарів народного споживання, надання послуг, розширення числа робочих місць. Предметом діяльності підприємства є:
- закупівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, тваринницької сировини у населення за готівку;
- виробництво та

 
 

Цікаве

Загрузка...