WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз і контроль за випуском та реалізацією продукції (на прикладі ПФ “Натурмолпродукт" - Курсова робота

Аналіз і контроль за випуском та реалізацією продукції (на прикладі ПФ “Натурмолпродукт" - Курсова робота


Курсова робота з економічного аналізу:
Аналіз і контроль за випуском та реалізацією продукції (на прикладі ПФ "Натурмолпродукт").
Зміст
Вступ.
Розділ І. Система управління виробництвом та реалізацією продукції.
1.1. Сутність та класифікація продукції в системі управління підприємством.
1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури.
Розділ ІІ. Організаційно-економічна характеристика ПФ "Натурмолпроукт"
2.1. Мета, завдання та основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства.
2.2. Облікова політика на ПФ "Натурмолпродукт".
Розділ ІІІ. Економічний аналіз та аудит в системі управління виробництвом та реалізацією продукції.
3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу виробництва продукції та її реалізації.
3.2. Розробка та апробація економічного аналізу виробництва та реалізації продукції за 2002-2003 роки.
3.3. Основні концепції зовнішнього аудиту виробництва та реалізації продукції.
Висновки.
Список використаної літератури.
Додатки.
ВСТУП
Продукція, яка випускається для потреб населення представлена у великому асортименті. Економісти стверджують, що в світі виготовляється понад 120 мільйонів видів продукції. Україна виготовляє менше четвертої частини асортименту продукції світового рівня.
Тому діапазон для розширення асортименту і більш повного забезпечення споживача різноманітними товарами і задоволення потреб народного господарства не обмежений.
Метою створення малих і середніх підприємств має бути збільшення випуску нових виробів і розширення їх асортименту. Особливою, слід звернути увагу на асортимент продукції, для забезпечення власного виробництва якої є відповідна матеріальна база.
В Україні є надзвичайно великий асортимент товарної продукції зарубіжного виробництва. Часом, ця продукція, маючи привабливий вигляд, за якісними показниками далеко не відповідає нинішнім вимогам і значно гірша за вітчизняну продукцію. Тому підвищення якості і конкурентоспроможності має великий вплив на економіку і імідж підприємства.
Слід зазначити, що вітчизняний ринок поступово заповнює продукція власного виробництва, витісняючи зарубіжного товаровиробника. За останні два роки Україна має позитивний баланс щодо імпорту-експорту. Це свідчить про те, що якість продукції і їх ціна стають більш конкурентоспроможнішими, відповідають вимогам сьогодення і завойовують зарубіжний ринок.
Тому, я вважаю, проведення аналізу і контролю за випуском продукції і її реалізацією є важливим на кожному підприємстві, незалежно від форм власності.
Завданням даної курсової роботи є висвітлення сутності продукції на підприємстві, та на прикладі конкретного підприємства розробити методику економічного аналізу виробництва і реалізації продукції.
1.1. Сутність та класифікація продукції в системі управління підприємством
Мета діяльності будь-якого підприємства - забезпечити виробництво продукції, необхідної для задоволення потреб населення і держави.
Виробництво є головною ланкою суспільного розвитку і базується на споживчих потребах людини. У результаті виробництва праця матеріалізується у вигляді конкретного продукту (продукції, виробу).
Готова продукція - це продукція, що повністю закінчене обробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії технічного випробування (якщо вимагають відповідні її особливості), відповідає технічним умовам і стандартам, не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана на склад. (Схема 1.1.).
Схема 1.1. Взаємозв'язок між виробництвом, залишками і реалізацією продукції.
Продукція, що виготовляється, протягом певного часу перебуває на різних стадіях технологічного процесу, тобто виробничого циклу. Цей етап прийнято називати незавершеним виробництвом, а продукцію на етапі виробництва - напівфабрикатом.
Залежно від галузі виробництва існують різні види результатів праці. Зокрема, у промисловому виробництві результатом праці є готова продукція.
Готова продукція на промисловому підприємстві проходить такі операції:
- випуск продукції з виробництва і здача її на склади;
- зберігання продукції на складах підприємства;
- відпуск продукції на місці одногороднім і відправка (відвантаження) іногороднім покупцям;
- відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів для збуту продукції (наприклад, тара власного виробництва);
- реалізація продукції (одержання грошей від покупців за відпущену продукцію).
Незалежно від форм власності і методів організації виготовлення продукції на підприємстві, продукція є товаром, який спрямований для обміну на інші потрібні підприємству і його персоналу товари через грошовий еквівалент.
Продукція, яка випускається для потреб народного споживання, розподіляється на дві великі групи, які класифікуються, як:
1. група А - засоби виробництва;
2. група В - предмети споживання.
Засоби виробництва в свою чергу поділяються на засоби праці та предмети праці. Предмети споживання - на продовольчі і непродовольчі товари.
Між виробництвом засобів виробництва і виробництвом предметів споживання залежно від галузі виробництва має бути встановлена науково обґрунтована відповідна пропорція на рівні держави, оскільки вона є регулятором загальнодержавної економічної політики, враховуючи зовнішню торгівлю. І зовнішні економічні взаємовідносини. Такі показники науково обґрунтовуються за кожною із основних галузей народного господарства держави, і вони є орієнтиром, стратегічним напрямком в розвитку економіки. Базою для цього є наявний економічний потенціал, природно-ресурсні можливості, науковий потенціал.
Для визначення обсягу виробництва продукції використовують натуральні і вартісні показники.
Натуральні показники - це конкретні фізичні одиниці - штуки, тони, метри і т.д. Обсяг продукції у вартісному вираженні на більшості підприємств різних галузей виробничої сфери визначаються показниками: валової, товарної, чистої і реалізованої продукції.
Валова продукція - це вся продукція у вартісному вираженні незалежно від ступеня її готовності; її визначають за формулою:
ВП = ТП + (НЗВп - НЗВк) + (Іп - Ік); грн.
де:
ВП - валова продукція;
ТП - товарна продукція;
ГЗВп і НЗВк - відповідно вартість залишків незавершеного виробництва та початок і кінець планового періоду, грн..;
Іп, Ік - вартість інструменту для власних потреб відповідно на початок і кінець планового періоду, грн..
У ринкових умовах господарювання більш широке застосування має показник товарної продукції.
Товарна продукція - це загальна вартість усіх видів готової продукції, напівфабрикатів і запасних частин, що реалізуються на сторону. Робіт і послуг виробничого характеру для реалізації різних споживачів, тара, що не входить в оптову ціну виробу.
Визначають товарну продукцію за формулою:
ТП = , де
ТП - товарна продукція;
Ці- оптова ціна одиниці виробу і-о виду, грн..;
Nі - випуск і-го виробу в нашу тральних одиницях;
n - кількість видів продукції, що виготовляє підприємство;
Р - вартість робіт і послуг на сторону.
Товарна продукція є практично скрізь засновуваним вартісним показником, який дає змогу підсумувати

 
 

Цікаве

Загрузка...