WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Вступ до фаху - економіст - Реферат

Вступ до фаху - економіст - Реферат

цілому, є економічні фірми (підприємства, організації).
Економічні підприємства як конкретна галузь економічної науки й навчальна дисципліна базується на пізнанні та свідомому використанні економічних законів та розвитку суспільного виробництва. Саме
виявлення конкретних форм прояву цих законів і закономірностей у господарській діяльності підприємства правомірно вважається загальним предметом згаданої дисципліни.
Отже, предмет "економіка підприємства" включає вивчення: теорії та практики господарювання на рівні підприємства; конкретних форм і методів господарювання, принципів формування й використання виробничого потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів; організації та ефективності господарсько-комерційної діяльності підприємства.
Це частина важливих предметів для економістів та інших професій. Загалом знання кожного предмета є особливим, для економіста і бухгалтера, юриста і фінансиста та інших спеціальностей.
Економічна теорія.
Економічна теорія є системою наукових поглядів на господарське життя суспільства, які дають всебічне уявлення про закономірності його розвитку. Вона не лише пояснює, як відтворюється суспільство, а й сприяє запобіганню повторення деяких негативних економічних явищ, дає можливість прогнозувати майбутній розвиток
Економічна статистика.
Інша галузь, яку мені потрібно знати - це статистика. Ми ще не вивчаємо цю дисципліну, але це в недалекомумайбутньому. Ще на початку 90-х років в Україні розпочалися глибинні соціальні й економічні зміни, спричинені формуванням ринкових відносин та оновлення системи управління природним господарством, як наслідок ведення обліку та статистичний аналіз в Україні наблизилися до міжнародних. Зросла потреба підготовки економістів, які б на сучасному рівні володіли фундаментальними і соціальними знаннями. Робота підприємців чи економістів в умовах формування ринкових відносин не може не позначитися на дедалі зростаючій ролі статистичної науки, оволодіння методологією якої є неодмінною умовою вивчення тенденцій попиту і пропозицій, наслідків підприємницької діяльності, прийнятті оптимальних рішень на всіх їх рівнях. Одним із основних розділів статистичної науки є соціально-економічна статистика, яка вивчає методологію побудови макроекономічних показників та їх аналіз на рівні народного господарства, країни чи регіону як єдиного цілого. Оволодіння методами статистичного вимірювання та аналізу складних суспільних явищ і процесів є невідмінним елементом підготовки висококваліфікованих підприємців, менеджерів, економістів.
4. ЩО Я ЗНАЮ ПРО СВОЮ МАЙБУТНЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ?
Економіка, будучи органічно пов`язана з матеріальними потребами людей, функціонуванням суб`єктів господарювання, формуючи базу світогосподарських зв`язків, справляє визначальний вплив на життя, соціальне самопочуття, духовний розвиток суспільства.
Економіка - це наука, яка вивчає поведінку людей з погляду відносин між їхніми цілями й обмеженими засобами, що допускають альтернативне використання.
Економіст підприємства володіє знаннями з теорії та практики господарювання на рівні підприємства; конкретним формам та методам господарювання, принципам формування й використання виробничого потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів; організації та ефективності господарсько-комерційної діяльності підприємства.
Предметом дослідження економіста підприємства є закономірності функціонування і розвитку підприємства в ринкових умовах.
В економіці є декілька галузей, які відповідають за свої функції. Це такі галузі макроекономіка, мікроекономіка, політекономія та інші. Це все що я знаю про свою майбутню професію. Я знаю що подальше моє навчання в цьому коледжі я буду вивчати ці предмети і після закінчення цього навчального закладу, я вже буду знати більше про мою професію економіста.
ВИСНОВОК
Основним завдання та обов'язками економіста є планування підприємства, дотримуючись єдиних законів, погоджених Міністерством праці та соціальної політики, забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення планування та подання до обліку первинних документів. Економіст повинен розробляти системи і форми підприємства, здійснювати контроль за плановими даними, складати кошториси праці, вести контроль над штатними одиницями, розробляти та вести аналіз планових та фактичних коштів. Економіст веде організацію роботи з підготовки пропозицій для власника чи керівника підприємства.
На кінець хочеться сказати, що Україна потребує висококваліфікованих спеціалістів у різних галузях, особливо - в економіці. Економіст має володіти різноманітними знаннями з теорії та практики господарювання на рівні підприємства; конкретним формам та методам господарювання, принципам формування й використання виробничого потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів; організації та ефективності господарсько-комерційної діяльності підприємства. Щоб бути економістом-професіоналом, потрібно не тільки мати знання і любити свою професію, але постійно вдосконалюватися, здобувати знання з різних суміжних областей людської діяльності, бути патріотом своєї держави і культурною людиною.
Література:
1. Економіка підприємства. Збірник практичних задачі і конкретних ситуацій: Навч. Посібник. / За ред. С.Ф.Покропивного. - К.: КНЕУ, 1999.
2. Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисциплін / О.Г.Швиданенко та інші - К.: КНЕУ, 2000.
3. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник / За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 457 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...