WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Вступ до фаху - економіст - Реферат

Вступ до фаху - економіст - Реферат


Вступ до фаху
ВСТУП
Економіка є сферою життя суспільства, яка охоплює виробництво благ, обмін ними, розподіл і споживання їх. При цьому обов'язково треба враховувати, по-перше, що економіка не може бути реальністю без людей. По-друге, це не тільки і не просто люди, а й продукти їхніх думок (наука, технологія). Невід'ємною складовою економіки є природне середовище, на яке впливають і пристосовують для своїх потреб люди
Господарська діяльність за своїм змістом складна і багатоманітна. Землероб оре землю, сіє зерно, збирає врожай; скотар вирощує худобу, пасе її, отримує певні продукти скотарства; кравець міряє і ріже сукно, шиє одяг; будівельник зводить стіни, ставить вікна і двері, фарбує, робить опалення. Проте цими технічними операціями економічна діяльність не вичерпується. У ній є і соціальні явища, а саме: землеробу, скотарю, кравцю, будівельнику необхідні різноманітні інструменти, сировина, паливо тощо, за допомогою яких вони, з одного боку, здійснюють свою діяльність, а з іншого - всім їм як живим істотам потрібні одяг, житло, їжа. Для цього вони обмінюються ре-зультатами своєї діяльності між собою, розподіляючи тим самим створені блага, і тільки після цього споживають їх. Такі відносини називаються економічними і становлять важливу складову економіки.
Я обрала своєю майбутньою професією - професію економіста. Чому я хочу стати економістом, що знаю про цю спеціальність, які риси потрібні сучасному економісту? - це ті питання, на які спробую дати відповідь.
1. ЧИМ ОБУМОВЛЕНО МІЙ ВИБІР СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Мій вибір зумовлений такими мотивами: в кожній країні є люди, які піднімають економіку своєї держави. Економіка України знаходиться на дуже низькому рівні. Це і стало головною причиною по якій я вибрала спеціальність економіста. Хочеться, щоб в нашій країні функціонували сучасні підприємства, в яких було цікаво працювати і приносити собі та державі користь.
Також мені здається, що професія економіста вимагає різноманітних знань та навичок: вміти аналізувати, користуватися математичними знаннями, порівнювати якісь економічні явища та процеси, вміти знаходити правильне рішення у нестандартних ситуаціях. Це дуже цікавим і привабливим є для мене.
2. ЯКІ ЯКОСТІ ПО-ВАШОМУ ПОВИНЕН МАТИ
СУЧАСНИЙ ЕКОНОМІСТ
В першу чергу це має бути справжній знавець своєї справи. До набору якостей справжнього професіонала я б відніс такі якості як наполегливість, кмітливість, спостережливість, велике працелюбство, любов до справи, якою займаєшся. Сучасний економіст повинен бути грамотний, мати великі організаторські здібності, знати всі економічні закони та вміти їх застосовувати на практиці, бути ввічливому, вміти спілкуватися з людьми, запроваджувати нові свої пропозиції, вільно володіти усіма даними підприємства, також мати комп'ютерні знання.
Також важливими рисами для ефективної роботи в колективі є вміння знаходити спільну мову з різними людьми: з керівництвом, з підлеглими. Вміти берегти як свій час і сили, так і інших своїх колег.
Логічне мислення вкрай необхідне для сучасних економістів, адже потрібно бути послідовним у своїх діях, робити правильні висновки із зібраних даних, вміти проводити економічний аналіз, узагальнювати знання і приходити до правильного рішення.
Також сучасний економіст має бути відкритим до нових знань. Тільки так можна постійно йти в ногу з часом, встигати розвиватися разом із шаленими змінами, які переживає світовий та національний ринки, людський прогрес.
Також сучасний економіст має ділитися зі своїми колегами новими знаннями та думками, щоб давати змогу й іншим вдосконалюватися та бачити свої недоліки зі сторони.
Сучасний економіст має бути самокритичним, але в ніякому разі не має боятися приймати нові важливі рішення, пропонувати розв'язок тієї чи іншої економічної проблеми новими, нетрадиційними шляхами.
3. ЯКИМ ГАЛУЗЯМ ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ В КОЛЕДЖІ ВИ ВІДАЄТЕ ПЕРЕВАГУ ДЛЯ ВОГО ФОРМУВАННЯ, ЯК СПЕЦІАЛІСТА
ТА ІНТЕЛІГЕНТА?
Для кожної професії, яким вивчають в навчальних закладах є важливі предмети. На мою думку для професії економіста є важливими такі предмети: математика для економістів, іноземна мова, інформатика, економіка підприємства та багато інших. Ці предмети мені подобаються найбільше в нашому коледжі і тому я коротко їх охарактеризую.
Вища математика.
Сучасна математична освіта фахівців економіки потребує не лише знань таких математичних дисциплін як "Вища математика", "Математичне програмування", "Економетрія", але й навичок розв`язування відповідних задач з використаням обчислювальної техніки. Багаторічний досвід викладання цих дисциплін студентам економічних спеціальностей різних форм навчання та спілкування з висококваліфікованими фахівцями доказує, що внаслідок різноманітних об`єктивних чи суб`єктивних причин значна частина студентів потребує починати навчання з удосконалення початкового математичного рівня.
Економіка підприємства.
Економіку цілком справедливо вважають головною цариною діяльності людей, що забезпечує суспільство життєво необхідними матеріальними благами і послугами виробничо-технічного та споживчого призначення. Залежно від ступеня інтеграції складових елементів економічної системи виокремлюють економіку народного господарства країни (макроекономіка),економіка тих чи тих її галузей і територіальних одиниць (регіонів), економіка первинних суб`єктів господарювання (мікроекономіка). Основною ланкою економічної системи країни, де безпосередньо продукуються товари чи надаються послуги населенню та суспільству в

 
 

Цікаве

Загрузка...