WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Вступ до фаху - економіст - Реферат

Вступ до фаху - економіст - Реферат

дитячих іграшок. Розпочинала би я свій бізнес з невеличкого цеху з кількома найманими робітниками, Для цього можна було б взяти кредит в банку і погашувати його поступово в міру розвитку підприємства.
Під час підприємницької діяльності я б могла у повній мірі використовувати свої економічні знання, знайомитися з практичною стороною економічних принципів та законів, вдосконалювалася б як спеціаліст-економіст.
Але час покаже чи зможу я досягнути своєї мрії. Зараз потрібно добре навчатися, щоб в майбутньому знання стали частиною того багажу, який допоможе організувати власну справу.
5 питання: Що я знаю про свою майбутню спеціальність
Відповідь:
Економіка - це найважливіша сфера суспільного життя, в якій на основі використання різноманітних ресурсів здійснюється виробництво, облік, розподіл на споживання продуктів людської діяльності, формується і постійно розвивається система продуктивних сил і економічних відносин, якими управляють різні типи економічних законів. Матеріальною основою економіки є система продуктивних сил, що відображає активне ставлення людини до природи у процесі праці й створення матеріальних і нематеріальних благ.
Із вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінились форми ведення господарської діяльності. Господарюючому суб'єкту надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції. При цьому підприємство виходить із власних ресурсних можливостей з врахуванням широкого спектру факторів, які впливають на ефективність використання виробничого потенціалу.
Економіка підприємства - це наука, яка вивчає загальні закономірності розвитку підприємств та методи їх господарювання в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки.
Економіка підприємства досліджує форми вияву та діїзагальних тенденцій і законів економіки у системі відносин, що складаються у сфері функціонування основної економічно та юридично незалежної ланки національної економіки - підприємства, в його діяльності, спрямованій на виробництво і реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг тощо, відповідно до власних виробничих планів та договірних зобов'язань і на умовах повного господарського розрахунку самофінансування та самоуправління.
Основу системи цих відносин становлять відносини власності. Вони характеризують форму привласнення життєвих благ та способи поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва і формують основні риси всієї сукупності організаційних, техніко-економічних та інших відносин у діяльності підприємства. Виявляючись у формі економічних інтересів, ці відносини є основними спонукальними мотивами суспільно необхідної виробничої діяльності людей, мають об'єктивних характер. Спільність інтересів і цілей такої діяльності зумовлює можливість і необхідність узагальнення дій трудового колективу підприємства як єдиного цілого.
Пізнання й усвідомлення використання об'єктивних економічних законів робить можливим цілеспрямоване вдосконалення системи виробничих відносин у таких трьох напрямках:
а) за рахунок розвитку власного виробництва внаслідок його оптимальної диверсифікації впровадження новітньої техніки, технології, наукових ідей тощо;
б) внаслідок удосконалення конкретних форм господарювання, через які й реалізується система виробничих відносин;
в) із впровадженням ефективного і досконалішого господарського законодавства. Необхідність удосконалення системи виробничих відносин і діяльності підприємства зумовлює розвиток економічної науки, у тому числі економіки підприємства. Вона відокремилася від науки. Економіка промисловості сформувалася як самостійна наукова дисципліна через значні ускладнення сучасного виробництва і необхідність вивчення є проблеми економічної діяльності саме підприємства як головного суб'єкта виробничої діяльності. Предметом дисципліни "Економіка підприємства" є дослідження специфічних закономірностей розвитку підприємств форм і методі управління ними, раціонального поєднання всіх елементів виробничого процесу для найефективнішого їх використання. Економіка підприємств охоплює весь комплекс проблем господарської діяльності підприємств - від маркетингових досліджень, планування роботи й організації управління всіма сферами діяльності підприємства до визначення форм і методів вимірювання й оцінки результатів функціонування як підприємства загалом, так і кожною з його структурних підрозділів.
Особлива увага в "Економіці підприємства" повинна приділятися розробці методологічних підходів до визначення економічної ефективності інвестицій, зокрема впровадження нової техніки, технології, використання всіх ресурсів підприємства, пошуком і обґрунтуванню найдоцільніших напрямків розвитку підприємств, розробці їх маркетингових програм, пошукам нових ринків збуту і ринкових ніш; питанням соціального розвитку їх колективів тощо. Конкретні завдання виробничого і соціального розвитку підприємства можуть визначатися відповідними техніко-економічними показниками державних замовлень та внутрішніх планів. Наукова розробка систем цих показників та методологічного забезпечення їх впровадження й використання в економічній роботі на підприємствах - предмет відповідних галузевих економічних наук.
Висновки
Отже, професія економіста є складною, але перспективною і вкрай потрібною. Потрібно чимало докласти сил, щоб отримати необхідні знання та навички, але гадаю, що коли є бажання, тоді все по плечу. І тільки час скаже наскільки мій вибір був правильним.
Використана література:
" Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 528 с.
" Економічна енциклопедія. У трьох томах / Ред. кол.: ...С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр "Академія", 2000. - 864 с.
" О.П.Кириленко. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика): Навч. пос. - Тернопіль: Астон, 2002. - 212 с.
" Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. - К.: Лібра, 1998. - 384с.

 
 

Цікаве

Загрузка...