WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Вступ до фаху - економіст - Реферат

Вступ до фаху - економіст - Реферат

суспільства.
- Правознавство -
Як відомо незнання законів не звільняє від відповідальності за їх порушення. Практично всі сфери діяльності людини регулюються відповідними законами, які потрібно знати всім, а тим паче економістові, тому що будь-яку економічну діяльність регулюють відповідні закони, встановлені законодавчими органами. Отже, юридичне право - це задекларовані державою правила поведінки суб'єктів, щоб відображати правду, справедливість, добро тощо. Тому економіст, не знаючи законів, не може правильно здійснювати економічні операції не порушуючи їх. Тому бути юридично грамотним вкрай потрібно, щоб стати хорошим спеціалістом.
- Інформатика -
Через надзвичайно швидкий розвиток комп'ютерної техніки світ почав інтенсивно комп'ютеризуватися. Тому не можна вважати себе справжнім економістом досконало, не оволодівши комп'ютером хоча б на користувацькому рівні. Через те мені здається, що для могоформування як спеціаліста інформатика є дуже важливою дисципліною.
Інформатика - це комплексна наука й інженерна дисципліна, що вивчає аспекти проектування, створення оцінювання, функціонування комп'ютерних систем оброблення інформації, її застосування і впливу на різні галузі соціальної практики.
- Історія України -
Історія - це наука не тільки про минуле, а й значною мірою про теперішнє. Тому що наше теперішнє життя і життя нашої рідної країни напряму залежить від історичних факторів і процесів, які склалися у минулому. Історія відображає подвиги нашого народу, процеси свого розвитку і державотворення. Із знанням історії в кожній країні асоціюється культурний рівень кожної окремо взятої людини, тобто якщо людина не знає історії своєї країни, то хоч би якими знаннями вона не володіла, її вважають за неосвічену та безкультурну. Економіст - це людина освічена і інтелігентна, фахівець у своїй галузі. Він не може обмежуватися тільки духовністю і бути культурною людиною і високоморальною.
Історія України для мене є дуже важливою дисципліною, для мого формування як спеціаліста і інтелігента, тим більше, що ще зі школи мені цей предмет дуже подобався.
- Управління зовнішньоекономічною діяльністю -
Ця дисципліна ґрунтується на макроекономічних теоріях і пов'язаних із ними загальноекономічними концепціями розвитку світового господарства. Управління зовнішньоекономічною діяльністю країни і регулювання зовнішньої торгівлі та фінансових потоків на міжнародному рівні набувають все більшого значення в процесі інтернаціоналізації господарського життя і зростання економічної взаємозалежності України.
На мою думку, всіма вищенаведеними дисциплінами потрібно оволодіти, якщо і не на найвищому рівні, тому що це надзвичайно складно, то хоча б на достатньому для подальшого життя і працевлаштування рівні, а всі галузі потрібно вивчати для свого формування як спеціаліста та інтелігента.
- Економіка підприємства -
Не можливо бути хоча б посереднім економістом, економістом фундаментально не володіючи дисципліною як "Економіка підприємства". Це основа, без якої не варто взагалі називатися економістом. Економіка є терміном грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Економіка підприємств як конкретна галузь економічної науки є навчальна дисципліна, базується на пізнанні та свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування та розвитку суспільного виробництва. Отже, предмет "Економіка підприємства" включає вивчення: теорії та практики господарювання на рівні підприємства, конкретних форм і методів господарювання, принципів використання виробничого потенціалу. Без знання цього предмету економістом неможлива господарсько комерційна діяльність. Економіка підприємства є тією азбукою без якої економіст зовсім не зможе працювати у сфері економіки.
- Фінанси -
Потреба в знанні предмету фінансів зумовлена самим життям. З фінансовими категоріями зустрічаємося повсюди, адже до них належать податки, доходи, пенсії та інші, проте не завжди точно розуміємо їхній зміст. Слово походить від середньовічного латинського терміну finatio, finacia, який застосувався у ХІІ-ХІV ст. Незважаючи на різноманітність конкретних форм прояву фінансових відносин, на поверхні економічних явищ, вони завжди асоціюються із рухом грошових мас. Проте, фінанси - це не гроші, а відносин. Знання механізму фінансових операцій, взаємовідносин та механізм контролю над фінансовими потоками для економіста для економіста навіть і необхідно.
- Статистика -
Для вивчення тенденції попиту і пропозицій, наслідків підприємницької діяльності, прийняття оптимальних рішень на всіх рівнях потрібно володіти такою наукою, як статистика. Слово "статистика" походить від латинського "статус", що означає стан, становище. У чому ж полягає специфіка предмета статистика?
Статистика - це наука, яка вивчає розміри й кількісні співвідношення масових суспільно-економічних явищ і процесів у нерозривному зв'язку з їхнім змістом: вона кількісно досліджує закономірності розвитку суспільних явищ за конкретних умов місця й часу. Для того, щоб відкривати закони суспільного розвитку, треба зібрати й узагальнити численні факти суспільного життя та науково виявити й досліджувати їхню сутність.
Отже, всі ці дисципліни є вкрай важливими для становлення майбутніх економістів, які володіють не тільки вузькими знаннями, а обізнані у всіх сферах людського буття
4 питання: Де я маю намір працювати після закінчення коледжу
Відповідь:
Питання про працевлаштування після закінчення навчання для мене є одним з найважливіших і найважчих, як і, мабуть, для більшості студентів, що навчаються тепер.
Через це мені дуже важко сказати де я буду працювати після закінчення навчання. Дуже велика кількість фахівців даного профілю зумовлює велику конкуренцію на ринку праці, тому досить важко знайти хорошу роботу економістам відразу після закінчення навчання.
У мене ж особисто є бажання після закінчення коледжу стати приватним підприємцем. У мене є мрія створити власне приватне підприємство по випуску

 
 

Цікаве

Загрузка...